Wymiana handlowa zagraniczny. Chiny

Category: inne
27 lipca, 2020

Chiny, to jedna wraz z największych gospodarek świata. Sposród jednej witryny rywalizują z USA na temat palmę pierwszeństwa, z pozostalej jednak są krajem pełnym wewnętrznych i zewnętrznych napięć politycznych, społecznych i ekonomicznych. To warsztat świata jak i równiez ogromny rynek wewnętrzny o wciąż rosnącym apetycie. W niniejszym kontekście powinno sie odpowiedzieć w pytanie który potencjał ma współpraca gospodarcza Chin jak i równiez Polski?

Państwo Środka
Chiny położone są we zachodniej części Azji i zajmują powierzchnię około 9 596 961 km2. Od wschodu oblewa je Ocean Spokojny. Dzieki północy graniczą z Koreą Północną, Federacją Rosyjską i Mongolią. Zachodni sąsiedzi to byłe republiki radzieckie. Południowo-zachodnia granica to jeden z w najwyzszym stopniu zapalnych regionów świata, w którym miejscu o dominację nad Kaszmirem, Chiny spierają się wraz z Pakistanem i Indiami, które są pierwotnego głównym rywalem w rejonie. Od południa Państwo Środka graniczy z Nepalem, Bhutanem, Myanmarem, Laosem i Wietnamem. Są to kraje, które Pekin uważa za swój naturalny teren wpływów. Tak jak Tajwan, zbuntowaną wyspę walczącą o polityczną niezależność, która dzięki nieoficjalnej protekcji NA JUKATAN, jednocześnie swietnie rozwija współpracę gospodarczą wraz z Chinami.

  • Pobierz poradnik o handlu wraz z Chinami

    Republika Chińska wciąż wydaje sie byc krajem o największej liczbie mieszkańców dzieki świecie. Zamieszkuje je około 1, 343 mld osób. 91, 59% z tych propozycji to Chińczycy Han, pozostała ludność to mieszanka 55 różnorodnych grup etnicznych jak i równiez narodowych. Porozumiewają się oni za pomocą 8 głównych oraz duzej liczby pomniejszych dialektów, z których najważniejszy to mandaryński. Używa go około 70% populacji.

Chiny są również bardzo zróżnicowane pod względem religijnym. Około 60% populacji deklaruje się jako ateiści, pozostali to wyznawcy buddyzmu, taoizmu i lokalnych kultów. Bardzo dynamicznie rośnie cyfra katolików (szacunki wahają się od czterdziesci mln sluzace do nawet 130 mln wyznawców). Poza tym można spotkać wyznawców islamu, hinduizmu oraz przedstawicieli różnorodnych sekt.

Komunistyczny rząd i kapitalistyczna gospodarka
Chiny wkroczyły na ścieżkę błyskawicznego rozwoju w 1978 roku dzięki reformom przeprowadzonym przez Deng Xiaoping’a. Pozadane warunki gwoli inwestycji obcych i transferu technologii, niewielkie koszty robocie, niskie przyczynki, liberalizacja cen, stworzenie zdywersyfikowanego systemu bankowego i niedostatek ograniczeń w zakresie ochrony środowiska pozwoliły chińskiej gospodarce w ponad dziesięciokrotne zwiększenie swojego PKB w ciągu dwudziestu lat. Obecnie Chiny są największym eksporterem na świecie, a ponizej względem wielkości gospodarki ustępują jedynie USA. Również pod spodem względem wielkości sektora usług, ChRL plasuje się od razu za USA. Przewyższają aczkolwiek swojego rywala pod względem produkcji przemysłowej i rolniczej. Ogromną rolę w postępie Chin odegrali inwestorzy zagraniczni z Japonii, USA, UE i Tajwanu. Dzięki przedtem, gospodarka państwa środka otrzymała dostęp do nowych inzynierii i know-how. Obecnie kierunek ulega stopniowemu odwróceniu. Raz za razem częściej, to chińskie przedsiębiorstwa występują w roli inwestora na
rynkach obcych.

Z drugiej strony, partia komunistyczna wciaz sprawuje niepodzielną władzę polityczno-gospodarczą, kontrolując przepływ informacji jak i równiez swobody obywatelskie. Pomimo ogromnego rozwoju, średni dochód w osobę plasuje się poniżej średniej światowej. Faktem wydaje sie, że liczba osób żyjących za 1-wsza dolara na dzien zmalała wraz z 730 mln (73, 5%) w 1981 do 97 mln (7, 4%) w 2008 r.. Nadal jednakze problemem pozostają ogromne dysproporcje pomiędzy poszczególnymi klasami społecznymi oraz bogatym wschodem jak i równiez biednym zachodem kraju. W konsekwencji, co roku duza rzesza ubogich ludzi przenosi się wraz z wsi do miast przy poszukiwaniu dogodniejszych warunków życia.

Dotychczas ów tania siła robocza była absorbowana poprzez rozwijającą się gospodarkę, nastawioną głównie w eksport az do krajów rozwiniętych. Spowolnienie ekonomiczne w UE i NA JUKATAN odbiło się jednak na zapotrzebowaniu dzieki chińskie wyroby i jakie mozliwosci spowodowało zredukowanie zatrudnienia swiezych pracowników. Co wiecej prognozy przewidują nasilenie trendów migracyjnych w ciągu najbliższych lat, jakie mozliwosci znacząco wpłynie na postep liczby bezrobotnych.

Aby podtrzymać wzrost gospodarczy i utrzymać w ryzach nastroje społeczeństwa, Pekin próbuje znaleźć sposób na pobudzenie popytu wewnętrznego, tak aby gospodarka stała się skromniej zależna od momentu eksportu. Sytuację utrudnia rosnąca inflacja, nadmuchana bańka w dziedzinie nieruchomości jak i równiez kryzys przy państwach rozwiniętych. Chiny chcą rozszerzyć wlasne wpływy jak i równiez próbują kreować nowe rynki zbytu w niedocenianej poprzez zachód Afryce. Zadanie ułatwiają największe w świecie rezerwy obcych walut, które Chiny zbudowały przez lata. Co wiecej eksport był wspierany przez sztucznie utrzymywany odpowiedni kurs yuana – oficjalnej waluty Chin. Swoim kurs wymiany był sztywno powiązany z dolarem aż az do 2005, podczas gdy to został rewaloryzowany o 2, 1% i powiązany z koszykiem walut. W nastepstwie, w ciągu trzech lat yuan umocnił się wzgledem USD na temat prawie 20%. Jednak już w lipcu 2008, w wyniku kryzysu dzieki świecie, rząd chiński podjął decyzję o ponownym usztywnieniu kursu. Trwało to aż do lipca 2010, gdy to Pekin zezwolił dzieki ponowną powolną
aprecjację waluty. Kontrolowanie kursu zamiany yuana bezustannie prowadzi sluzace do napięć przy relacjach wraz z głównymi partnerami gospodarczymi Chin, w szczególności z AMERYCE i UE.