Wielu chętnych sluzace do nadzorowania gazoportu

Wielu chętnych sluzace do nadzorowania gazoportu
Category: gielda
27 lipca, 2020

jedenascie podmiotów, skupiających w sumie 17 firm, złożyło wnioski na temat udział przy postępowaniu na wybór wykonawcy usług przegladu inwestorskiego ponad budową terminalu gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu, poinformowała w czwartek spółka Lokalne LNG, (PLNG), która odpowiada za budowę gazoportu. Wśród oferentów są firmy wraz z 9 krajów m. in. ze Stanów Zjednoczonych, Danii, Norwegii, Francji i Hiszpanii.

_ Do zadań wykonawcy będzie należało sprawowanie nadzoru a mianowicie w imieniu inwestora – ponad realizacją robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych, czyli metrów. in.: weryfikacja dokumentacji projektowej, prowadzenie odbiorów prac jak i równiez robót, udział w czynnościach rozruchowych jak i równiez testach sprawnościowych kompletnego przedmiotu _ a mianowicie czytamy przy komunikacie.

Metoda wyboru wykonawcy usług nadzoru inwestorskiego ma charakter watpliwy i jest dwuetapowa. Sluzace do 26 października 2009 r. zostaną wybrane cztery podmioty, które zostaną zaproszone az do składania ogloszen wstępnych, po terminie sluzace do 15 grudnia 2009 r. Następnie odbędą się negocjacje z oferentami, po których – sluzace do 15 02 2010 r. – będą mogli składać oferty ostateczne. Podpisanie dokumenty urzedowe z wykonawcą usług dozoru inwestorskiego gwoli terminalu LNG w Świnoujściu planowane wydaje sie w marcu 2010 r..

Pod koniec września PLNG otrzymało oferty przy postępowaniu na wybór wykonawcy terminalu LNG od ośmiu konsorcjów. Wśród oferentów, przy składzie różnych konsorcjów, znalazły się lokalne firmy giełdowe – PBG, Polimex-Mostostal Siedlce, Budimex Dromex i Pol-Aqua.

Z minionych informacji wynikało, że wartość inwestycji może wynosić ok. 600 mln euro.

Plan finansowania całej inwestycji, zakłada że Gaz-System poniesie 20-40% kosztów projektu, resztę finansowania zapewnią bazy, w tym kredyty w W europie Banku Inwestycyjnym (EBI) minimum 200 mln euro a takze Europejskim Agencji bankowej Odbudowy i Rozwoju (EBOR) do stu mln ó, a także _ klub _ banków komercyjnych. Projekt może też liczyć dzieki ok. 55 mln ó bezzwrotnej darowizny w ramach recovery plan.

Niedawno Polskie Górnictwo Naftowe jak i równiez Gazownictwo (PGNiG) podpisało umowę z Qatargas Operating Company Ltd. dzieki dostawę gazu skroplonego (LNG). Umowa w lata 2014 -2034, gwarantuje dostawę ok. 1 mln ton gazu LNG na rok, czyli ok. 1, piec mld m sześc. gazu rocznie o wartości ok. 550 mln USD.

  • Notowania spółek na GPW
  • Indeksy GPW w
  • Notowania GPW bez opóźnień tylko w serwisie Mystock. pl