Wielki pula UBS anonsuje zwolnienie 10 tys. pracowników

Wielki pula UBS anonsuje zwolnienie 10 tys. pracowników
Category: gospodarka
27 lipca, 2020

Wysoki szwajcarski bank UBS zapowiedział we wtorek redukcję swego personelu na temat 15 proc. do 2015 r., czyli ustanowieniem zwolnienia do 10 tys. ludzi w 57 krajach. W 3 kwartale br. UBS zanotował stratę wysokości 2, 17 miliarda franków szwajcarskich netto.

Największe cięcia dotkną część inwestycyjną banku. UBS był jednym z banków najciężej dotkniętych za posrednictwem kryzys skarbowy i w 2008 roku kalendarzowego musiał się zwrócić o ratunek az do rządu szwajcarskiego.

Plany cięć i restrukturyzacji USB przeciekły już do mediów kilka dni wstecz. W sobotę _ Financial Times _ pisał, że instrumenty stałego oprocentowania, będące obecnie skladnikiem najważniejszego działu inwestycyjnego USB, zostaną tu wyodrębnione _ w dużym zakresie _.

Dział lokaty będzie przez to uszczuplony jak i równiez docelowo ma w sobie obrót akcjami, operacje walutowe i doradztwo. Operacje nieuznane przez bank za fundamentalne będą więc stopniowo tracić na znaczeniu i w przyszlosci zostaną całkiem wygaszone.

_ – Posunięcia te ilustrują, w jaki sposób banki w różnych krajach świata usiłują dostosować się sluzace do radykalnie zmienionego otoczenia rynkowego i kontroli, które zaszkodziły ich przychodom zwiększając koniecznosci kapitałowe niektórych operacji i filii _ – zaznaczył _ FT _.

We wrześniu ubiegłego roku bankiem wstrząsnął duży skandal, kiedy okazało się, że makler Kweku Adoboli nielegalnymi transakcjami naraził UBS na stratę wysokości ok. 2, trzech miliarda USD. Pochodzący sposród Ghany Kweku Adoboli był szefem działu ETF (Exchange Traded Funds) w departamencie obrotu akcjami europejskich spółek UBS.

ETF to srodki pieniezne inwestycyjne, odwzorowujące indeksy giełdowe. Ich tytuły uczestnictwa są notowane dzieki giełdzie. Krótkookresowe duże wahania kursów mogą mieć wpływ na wycenę ETF. Owe stosunkowo oryginalne instrumenty obrotu budziły zastrzeżenia władz dozoru bankowego wraz z względu na ich nieprzejrzystość i skomplikowanie.

Inwestorzy bardzo pozytywnie zareagowali na zapowiedź restrukturyzacji UBS. Akcje tegoz banku wzrosły we wtorek rano dzieki giełdzie po Zurychu na temat ok. 6 proc.