Sprawa GetBack. Były prezes odpowiada na zarzuty Komisji Nadzoru Finansowego

Były prezes GetBack odpowiada na zarzuty Komisji Nadzoru Finansowego  Giełda

W okresie pełnienia przeze moją osobę funkcji prezesa zarządu, rachunkowość spółki była prowadzona wedle obowiązującymi przepisami, a sprawozdania finansowe zawierały rzetelne wiadomości - zapewnia w oświadczeniu Konrad Kąkolewski, były prezes spółki windykacyjnej GetBack. W taki sposób Kąkolewski odpowiada na zarzuty Komisji Nadzoru Finansowego.

Komisja Nadzoru Finansowego podała we wtorek, że spośród jej ustaleń wynika, że osoby z kierownictwa GetBack przeprowadziły operacje finansowe, posiadające na celu uniknięcie realnej wyceny posiadanych przez firmę pakietów wierzytelności, bo wycena ta doprowadziłaby do obniżenia wyniku finansowego spółki.

GetBack pokazał niezaudytowany meldunek. Gigantyczna strata

Komisja uważa również, że "transakcja przeprowadzona w sierpniu 2017 roku, na podstawie jakiej GetBack SA nabyła 100 proc. akcji spółki EGB Investments SA za wartość 209 mln złotych, nie przyniesie Spółce przyszłych zalety ekonomicznych i niezbędny wydaje się odpis aktualizujący wartość wartości firmy ujętej w skonsolidowanych aktywach".

Odpowiedź byłego prezesa

Na zarzuty Komisji odpowiedział Konrad Kąkolewski, zostały prezes windykacyjnej spółki. Kąkolewski w wydanym oświadczeniu zapewnił, że w okresie pełnienia przez niego funkcji prezesa "księgowość spółki była wiedziona zgodnie z obowiązującymi przepisami, a sprawozdania finansowe mieściły rzetelne dane".

"Sprawozdanie finansowe Getback S. Zaś. oraz poszczególnych funduszy sekurytyzacyjnych obsługiwanych przez spółkę (ponad 30 funduszy) pochodzące z okresu wskazywanego przez Komisję tj. I półrocze 2017 r. podlegało przeglądom niezależnych audytorów i nie budziły one zastrzeżeń. Pragnę podkreślić, że każde z TFI powoływało niezależnych biegłych dokonujących przeglądów sprawozdań finansowych funduszy wedle swojego uznania i po sposób odrębny od Getback S. A. " a mianowicie pisze Kąkolewski.

"Wszelkie transakcje zakupu lub handlu portfeli wierzytelności odbywały się pod nadzorem TFI, natomiast wyceny portfeli wierzytelności odzwierciedlane w księgach funduszy zostały sporządzane zgodnie z wzorami przez niezależnych wyceniających, powołanych w sposób niezależny od Getback S. A. za pośrednictwem poszczególne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych" - dodaje.

Także transakcja zakupu spółki EGB Investment S. A., po opinii byłego prezesa GetBack SA przynosiła spółce "wymierne korzyści ekonomiczne".

"Wierzę, że odpowiednie organy do tego powołane zbadają zastrzeżenia zgłoszone przez Komisję. Ze swojej strony zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami pozostaję w całkowitej dyspozycji Prokuratury Regionalnej oferującej sprawę, tak aby przekazać wszelkie informacje umożliwiające jej wyjaśnienie" - napisał Kąkolewski.

Sprawa w prokuraturze

Windykacyjna spółka ma zmartwienia ze spłatą długów. KNF w sprawie spółki skierowała dwa zawiadomienia do prokuratury. Pierwsze związane było "z nabyciem przez emitenta spółki EGB Investments za cenę siedmiokrotnie przekraczającą wartość swoim aktywów netto i ujęciem w skonsolidowanych aktywach zalety firmy związanej z tą transakcją w nieuzasadnionej wysokości". Drugie, uzupełniające, związane wraz z podjęciem przez GetBack "celowych działań prowadzących do historie w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2017 roku oraz w księgach rachunkowych nierzetelnych danych".

Przegląd prasy. Banki jak i również domy maklerskie pod lupą. Chodzi o sprzedaż obligacji GetBack

Ponadto dziesięć maja wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia w GetBack kary administracyjnej "w związku z nieprzekazaniem do publicznej wiadomości informacji poufnych w zakresie nieprawidłowości po wywiązywaniu się w 2018 roku z zobowiązań wynikających z emisji obligacji przez spółkę".

Spółka GetBack zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami. Powstała w 2012 roku, a w lipcu ubiegłego roku zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Po kwietniu GPW zawiesiła obrót akcjami GetBack.

9 maja Sąd Rejonowy na rzecz Wrocławia Fabrycznej zdecydował o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w trybie przyspieszonego postępowania układowego spółki GetBack.

Komisja śledcza i zmiana prawa

Z kolei Ministerstwo Finansów wystąpiło do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Wojny i Konsumentów o przekazanie propozycji ewentualnych zmian prawnych, które przeciwdziałałyby praktykom missellingu produktów finansowych, czyli sprzedaży produktów lub usługi niedostosowanej do potrzeb i zamożności klienta. Wiceminister finansów Leszek Skiba w odpowiedzi na interpelację poselską przyznał, że inicjatywa resortu finansów związana jest ze sprawą spółki windykacyjnej.

Dzielić:

Związane z

ceny prądu w 2019 r.. Minister energii Krzysztof Tchórzewski tłumaczy 09.07.2019

Ceny prądu w 2019 r.. Minister energii Krzysztof Tchórzewski tłumaczy

800 09.07.2019

Z kraju

Ustawa o cenach prądu do poprawy. Zielone blask od Senatu Ceny prądu pod napięciem. Bruksela chce dodatkowych wyjaśnień Przegląd prasy: Rząd źle policzył wydatki ustawy prądowej Ustawa prądowa pod lupą Brukseli.…...

Czytać →
europa bije rekordy w turystyce, najwięcej wydają Rosjanie  Informacje 27.07.2019

Europa bije rekordy w turystyce, najwięcej wydają Rosjanie Informacje

698 27.07.2019

Wiadomosci gospodarcze

Międzynarodowy ruch turystyczny wzrósł o 5 proc. od stycznia do września 2013 r. w zestawieniu z takim okresem ubiegłego roku. Na całym świecie granice swego kraju przekroczyło 845 mln turystów a mianowicie…...

Czytać →