Unibep: Unidevelopment planuje osiedle w Poznaniu na ponad 2 tys. mieszkań

Unibep: Unidevelopment planuje osiedle w Poznaniu na ponad 2 tys. mieszkań
Category: gielda
27 lipca, 2020

„Na plik umów składają się przy szczególności aneks do dokumenty urzedowe pożyczki a takze umowa inwestycyjna” – odczytujemy w komunikacie.

W związku z wniesieniem przez Wiepofama w likwidacji wkładu niepieniężnego w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przez aneksu po szczególności uzgodniono wejście w życie dokumenty urzedowe pożyczki, podano dalej.

„Jednocześnie Unidevelopment uprawniony będzie sluzace do odstąpienia od umowy pożyczki w terminie do końca czerwca 2019 roku. w sytuacji, gdy sluzace do końca 2018 roku nie zostaną ustanowione zabezpieczenia pożyczki opisane po przywołanym powyżej raporcie bieżącym. W pozostałym zakresie warunki pożyczki nie zaakceptowac uległy istotnym zmianom” – czytamy również w komunikacie.

Przedmiotem umowy inwestycyjnej jest określenie regul objęcia wspólnej kontroli ponad rozpoczętą przy 2017 r. realizacją poprzez podmioty zależne od Wiepofama budową parku budynków mieszkaniowych wraz z usługami i infrastrukturą towarzyszącą, a takze prowadzenie działań marketingowych związanych ze sprzedażą powstałych lokali mieszkalnych jak i równiez usługowych, podano także.

„W celu wykonania przedsięwzięcia Unidevelopment S. A. nabyła piecdziesiat udziałów, jakie mozliwosci stanowi 50% udziałów, przy Wiepofama Development, który to podmiot wydaje sie byc komplementariuszem w spółce komandytowej, jak również Unidevelopment nieopodal Wiepofama jest komandytariuszem po spółce komandytowej. W zwróceniu do przedsięwzięcia spółki wraz z grupy kapitałowej Unidevelopment będą świadczyć usługi zastępstwa inwestorskiego oraz usługi marketingowe i sprzedaży szynków na rzecz spółki komandytowej” – wyjaśniono po komunikacie.

Umowa przewiduje również pierwszeństwo świadczenia przez Unibep usług generalnego wykonawstwa etapów przedsięwzięcia dzieki warunkach rynkowych, podkreślono.

„Ponadto umowa miesci ustalenie praw finansowania przedsięwzięcia realizowanego przez spółkę komandytową (w tym w zakresie ulzenia wierzytelności w niniejszym hipotecznych Wiepofama) oraz przewiduje zasady podziału zysku wraz z realizacji przedsięwzięcia uwzględniającego po szczególności wysokość dokonanych wkładów oraz pierwszeństwo spłaty opisanej wcześniej pożyczki” – podsumowano w komunikacie.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego jak i równiez modułowego. Wiedzie działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej.