Twój stosunek zadłużenia do kredytu jest ważniejszy niż to, ile jesteś winien

17 lutego 2021

Niski współczynnik zadłużenia do kredytu może znacznie zwiększyć twoją zdolność kredytową

Ponieważ cała idea kredytu opiera się na spłacie długów zgodnie z ustaleniami, nie powinno być zaskoczeniem, że historia płatności jest najważniejszym czynnikiem używanym do obliczania zdolności kredytowej FICO . Jednak inne składniki wyniku FICO nie są dobrze rozumiane przez wielu konsumentów. Na drugim miejscu w formule znajduje się kategoria zwana „kwotami zadłużenia, która pomimo nazwy nie kładzie zbyt dużego nacisku na kwoty, które jesteś winien w dolarach. Zamiast tego koncentruje się bardziej na wskaźniku zadłużenia do kredytu, czyli kwocie, którą jesteś winien w stosunku do dostępnego kredytu.

Jaki jest Twój wskaźnik zadłużenia do kredytu i dlaczego ma to znaczenie?

Zasadniczo współczynnik zadłużenia do kredytu jest miarą tego, ile jesteś winien swoim wierzycielom, jako procent dostępnego kredytu (limity kredytowe). Niski wskaźnik zadłużenia do kredytu mówi pożyczkodawcom, że korzystasz z kredytu w sposób odpowiedzialny, a wysoki wskaźnik może być sygnałem ostrzegawczym wskazującym, że możesz zostać nadmiernie wykorzystany.

Na przykład, jeśli masz łączny limit kredytowy w wysokości 10 000 USD i 2 000 USD zadłużenia na karcie kredytowej, wskaźnik zadłużenia do kredytu wynosi 20%. W międzyczasie, jeśli twój znajomy ma 50 000 $ na kredycie i jest winien 5000 $, jego stosunek zadłużenia do kredytu wynosi 10%. Tak więc, nawet jeśli twój znajomy ma 150% więcej zadłużenia na karcie kredytowej niż ty, osoba ta może wyglądać lepiej w oczach pożyczkodawców (i modelu punktacji kredytowej).

Należy również zauważyć, że kategoria „kwoty zadłużenia nie ogranicza się tylko do wskaźnika zadłużenia do kredytu. Inne składniki obejmują liczbę kont z saldami, określone salda na niektórych kontach oraz kwotę, którą jesteś winien na rachunkach pożyczkowych (takich jak kredyty hipoteczne i samochodowe) w stosunku do pierwotnych sald.

Konkretny wzór używany do obliczania wyniku FICO jest dobrze strzeżoną tajemnicą, ale utrzymanie dobrego wskaźnika zadłużenia do kredytu jest skutecznym sposobem na zwiększenie wkładu tej kategorii w ocenę zdolności kredytowej.

Jak dużo jest za dużo?

Nie ma oficjalnej reguły, która mówi nam, co stanowi „wysoki wskaźnik zadłużenia do kredytu, a wpływ wysokiego wskaźnika zadłużenia do kredytu zależy od konkretnej sytuacji kredytowej. Innymi słowy, maksymalne wykorzystanie kart kredytowych może wpłynąć na Twoją zdolność kredytową i wyniki kredytowe Twoich znajomych na różne sposoby. Mimo to istnieje kilka przydatnych wskazówek, których każdy może przestrzegać.

Większość autorów zajmujących się finansami osobistymi (w tym ja) zaleca wykorzystanie nie więcej niż 30% dostępnego kredytu w dowolnym momencie, aby uniknąć niekorzystnego wpływu na zdolność kredytową. Dodatkowo formuła uwzględnia również indywidualne konta. Tak więc, nawet jeśli wykorzystujesz tylko 15% dostępnego kredytu, ale masz jedną wyczerpaną kartę kredytową, może to być bardziej negatywny czynnik niż gdyby saldo zostało rozłożone na kilka kont. Z tego powodu rozszerzyłbym zwykłe zalecenie o utrzymanie wskaźnika zadłużenia do kredytu poniżej 30% na wszystkich Twoich indywidualnych kartach kredytowych.

Im niższy wskaźnik zadłużenia do kredytu, tym lepiej – do pewnego stopnia. Osoby osiągające dobre wyniki w FICO – konsumenci z wynikami powyżej 800 – wykorzystują średnio zaledwie 7% dostępnego kredytu. Ponadto przedstawiciele FICO określili wykorzystanie kredytu na poziomie poniżej 10% jako „świetną formę. Firma ostrzega jednak również, że jeśli chodzi o zadłużenie na karcie kredytowej, coś jest lepszego niż nic, przynajmniej jeśli chodzi o scoring FICO. Innymi słowy, posiadanie salda zaledwie kilku dolarów na jednej karcie kredytowej, aby zademonstrować, w jaki sposób korzystasz z kredytu w sposób odpowiedzialny, może być lepsze dla twojego wyniku niż brak sald.

Podsumowując, idealny stosunek zadłużenia do kredytu wydaje się mieścić się w przedziale 1–10%, ale wszystko poniżej 30% jest uważane za dobre wykorzystanie dostępnego kredytu.

Wnioski

Niski wskaźnik zadłużenia do kredytu jest ważnym elementem utrzymania dobrej zdolności kredytowej. Chociaż nie ma ustalonej reguły, podstawową ideą jest utrzymanie jak najniższego poziomu. Niski współczynnik nie tylko pomoże zwiększyć Twoją zdolność kredytową, ale także zaoszczędzi dużo pieniędzy na oprocentowaniu karty kredytowej, nie mając wysokiego salda. Spłata zadłużenia na karcie kredytowej jest korzystną sytuacją i powinna być priorytetem dla każdego, kto poważnie myśli o poprawie swojej kondycji finansowej.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy