Trzy rodzaje inwestycji w papiery wartościowe

17 lutego 2021

Wiele rodzajów inwestycji określa się mianem „papierów wartościowych.

 • Dzielić
 • KołekE-mailRafe Swan / Cultura / Getty Images

  Przed erą elektroniczną, jeśli dokonałeś inwestycji, otrzymywałeś papierowy certyfikat lub jakiś rodzaj notatki, która służyła jako dokumentacja Twojej inwestycji i określała warunki inwestycji. Te papierowe certyfikaty nazywano papierami wartościowymi i były dowodem Twojej inwestycji. Papierowe papiery wartościowe można było kupować i sprzedawać, tak jak dzisiaj kupujemy i sprzedajemy akcje, obligacje lub udziały w funduszach inwestycyjnych. Wcześniejsze 

  Obecnie termin „papier wartościowy odnosi się do niemal każdego zbywalnego instrumentu finansowego, takiego jak akcja, obligacja, kontrakt opcji lub udziały w funduszu inwestycyjnym. Papiery wartościowe dzielą się na trzy szerokie kategorie: dłużne, kapitałowe lub pochodne. Wcześniejsze 

  Dłużne papiery wartościowe

  Kiedy firma pożycza pieniądze, aby się rozwijać, najpierw będzie pożyczać tradycyjnymi środkami: bankami. Banki nie chcą podejmować zbyt dużego ryzyka, więc pożyczą firmie tylko tyle. Po wyczerpaniu tej opcji firma musi udać się na rynki kapitałowe i wyemitować dłużny papier wartościowy zwany obligacją. Kupując obligację, pożyczasz pieniądze firmie (lub gminie), która musi je zwrócić wraz z odsetkami. Te płatności odsetkowe nazywane są płatnościami kuponowymi i są zwykle emitowane co pół roku. Wcześniejsze 

  Akcje zwykłe

  Kiedy firma zatrudnia dodatkowych właścicieli, aby się rozwijać, może albo znaleźć prywatnych inwestorów, albo udać się na rynki kapitałowe i wyemitować papiery wartościowe w formie akcji notowanych na giełdzie. Kapitał reprezentuje własność; kupując akcje, kupujesz własność w firmie, a ponieważ firma osiąga zysk, będziesz uczestniczyć w tym zysku na jeden z dwóch sposobów. Albo firma wypłaci dywidendę – którą będziesz otrzymywać kwartalnie – albo wykorzysta swoje zyski na dalszy rozwój firmy. Jeśli firma nadal się rozwija, powinieneś zobaczyć wzrost wartości swoich zapasów. Wcześniejsze 

  Pochodnych papierów wartościowych

  W przypadku pochodnych papierów wartościowych, zamiast posiadać coś bezpośredniego, na przykład akcje, masz prawo do handlu innymi finansowymi papierami wartościowymi na wcześniej uzgodnionych warunkach. Kontrakty opcyjne to rodzaj instrumentów pochodnych. Dają prawo do kupna lub sprzedaży akcji istniejących papierów wartościowych po określonej cenie w określonym terminie w przyszłości. Płacisz za to prawo, a cena, którą płacisz, nazywana jest premią. Wcześniejsze 

  Potraktuj to jako składkę ubezpieczeniową. Na przykład, powiedzmy, że akcje WIDGET są sprzedawane po 50 USD za akcję. Kupujesz kontrakt opcyjny, który daje Ci prawo do zakupu akcji po 50 USD za akcję, ponieważ masz pewność, że wyniesie 60 USD, ale na wszelki wypadek nie chcesz stracić pełnego kosztu 50 USD za akcję dzielić. Twoja opcja kosztuje 1 USD za akcję. WIDŻET osiąga 60 USD, więc natychmiast wykonujesz swoją opcję i przerzucasz akcje, uzyskując natychmiastowe 9 USD za akcję (10 USD zysku minus 1 USD premii).

  Rynek papierów wartościowych

  Rynek papierów wartościowych nie różni się zbytnio od rynku nieruchomości. Tak jak rynek mieszkaniowy składa się z milionów rodzin, z których wszyscy marzą o posiadaniu domu, tak rynek papierów wartościowych składa się z tysięcy właścicieli firm, którzy mają wizję budowania i rozwijania odnoszącej sukcesy, dobrze prosperującej firmy. Większość z tych dużych firm nigdy nie byłaby w stanie osiągnąć swojego poziomu sukcesu bez pożyczki lub zebrania pieniędzy w jakiś sposób, tak jak większość z nas nie byłaby w stanie posiadać domu bez wcześniejszego zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Każdy pomysł na biznes musi skądś czerpać kapitał, ponieważ służy on do budowy infrastruktury niezbędnej do rozwoju biznesu.

  W rzadkich przypadkach właściciele firm mają wystarczająco dużo pieniędzy, aby samodzielnie sfinansować firmę. W takich przypadkach firma pozostaje własnością prywatną, a właściciele zachowują wszystkie zyski. Jeśli właściciele firm nie mają pieniędzy potrzebnych na rozwój, mogą je pożyczyć lub zatrudnić dodatkowych właścicieli, którzy mają kapitał – w ten sposób angażujesz się Ty, inwestor.

  Kiedy przedsiębiorstwa emitują papiery wartościowe w formie akcji i obligacji, inwestorzy je kupują i dostarczają firmie niezbędny kapitał. Po wyemitowaniu tych papierów wartościowych można nimi handlować między inwestorami na rynku wtórnym. W Stanach Zjednoczonych rynek papierów wartościowych jest regulowany przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

  Jak papiery wartościowe są emitowane na rynkach kapitałowych

  Kiedy firma musi wejść na rynek kapitałowy, zatrudnia firmę zajmującą się bankowością inwestycyjną, która bada finanse firmy i całkowitą kwotę pieniędzy, jaką firma musi zebrać. Następnie bank inwestycyjny doradza firmie, jak najlepiej zebrać te pieniądze – poprzez emisję akcji lub obligacji – a następnie pomaga przygotować i sprzedać publiczną ofertę papierów wartościowych. Nowo wyemitowane akcje i obligacje (papiery wartościowe) są oferowane inwestorom publicznym za pośrednictwem sieci domów maklerskich. Wcześniejsze 

  Balance nie zapewnia usług i porad podatkowych, inwestycyjnych ani finansowych. Informacje są przedstawiane bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, tolerancji na ryzyko lub sytuacji finansowej konkretnego inwestora i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem obejmującym możliwą utratę kapitału.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy