Szczecin: Medal „Lux et Laus” dla prof. Władysława Filipowiaka

Szczecin: Medal „Lux et Laus” dla prof. Władysława Filipowiaka
Category: inne
27 lipca, 2020

Wybitny polski historyk jak i równiez archeolog prof. Władysław Filipowiak otrzymał przy czwartek po Szczecinie odznaczenie „Lux et Laus” przyznawany za zasługi dla nauk historycznych, natomiast w szczególności za doskonale osiągnięcia w badaniach średniowiecza.

Prof. Leszek Słupecki powiedział przy laudacji, „Prof. Filipowiak to człowiek, który zasłużył sobie na tenze medal pracą, życiem jak i równiez dorobkiem. Lux et Laus oznacza światło i chwałę, prof. niósł światło wiedzy i pracował na chwałę mediewistyki jak i równiez szczecińskiego środowiska naukowego. Odznaczenie należy się jemu, jak mało komu”.

Wyróżnienie dla profesora Filipowiaka przyznano zbytnio znaczenie i skalę swoim odkryć, nowatorstwo w procedurach prac wykopaliskowych w trakcie badań Wolina, Pomorza Zachodniego i Afryki Zachodniej. Doceniono także zaangażowanie w ochronę jak i równiez promocję dziedzictwa kulturowego i kształtowanie szczecińskich instytucji prawdziwych i muzealnych.

„Prof. Filipowiak od 1951 r. prowadził badania wykopaliskowe na Pomorzu Zachodnim i organizował w tym miejscu życie naukowe i muzealne (m. in. jako dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie)” – możemy przeczytać po uzasadnieniu uznania medalu. „Prowadzone przez faceta wykopaliska w Wolinie jak i równiez w Szczecinie przyniosły wynalezienia przełomowe dla poznania przedwczesnych dziejów tychze miast. Władysław Filipowiak zasłynął także w charakterze badacz wiary pogańskiej Słowian, z powodzeniem prowadząc w tej dziedzinie (jeszcze w latach 60. ) badania interdyscyplinarne, wykorzystujące źródła archeologiczne, tworzone i etnograficzne”.

Prof. Filipowiak jest również wybitnym badaczem Afryki, „Stojąc na czele polskiej ekspedycji badał początki wczesnośredniowiecznych struktur państwowych w Mali. Badania ów miały istota nie tylko dla poznania dawnej historii Afryki, ale także – porównawczo – pomagają zrozumieć analogiczne procesy państwotwórcze zachodzące troche wcześniej w Europie Środkowej” – napisano po uzasadnieniu.

Odznaczenie „Lux et Laus” wyróżnia osoby, których praca badawcza i działalność naukowa przyniosły znaczące rezultaty, odznaczające się m. in. twórczym charakterem prac badawczych, stosowaniem oryginalnych metod, działalnością popularyzatorską a takze etyczną postawą. Wyróżnienie przyznaje Stały Komitet Mediewistów Rodzimych.

Dotychczasowi laureaci medalu to m. in. Gerard Labuda, Jacques Le Goff, Witold Hensel, Otto Gerhard Oexle, Marian Biskup, Ivan Hlavacek czy Lech Leciejewicz.

Prof. Filipowiak ukończył w 1950 r. szkola glówna na Akademii Handlowej w Szczecinie, następnie w 1953 archeologię dzieki Uniwersytecie Adama Mickiewicza przy Poznaniu. Doktoryzował się przy Instytucie Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk 1967 r., habilitował w 1979 r. Od momentu 1989 r. jest profesorem.

W 1955 r. objął stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Stargardzie, które sprawował aż do 2000 r. Założył rocznik Materiały Zachodniopomorskie. Od 1952 r. z ramienia Instytutu Archeologii i Etnologii MEZCZYZNA kierował wykopaliskami w Wolinie. Zainicjował przewodzone od 1962 r. testowania etnologiczne po Afryce Zachodniej.

W 1972 r. został wykładowcą przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie. Prowadził także gościnne wykłady w Bratysławie, Oslo, Lund, Sztokholmie, Kopenhadze, Amsterdamie, Berlinie, Kilonii i Reykjaviku. W 1981 r. w charakterze ekspert UNESCO przebywał w Mongolii. (PAP)

res/ abe/