Struktury apelują: nie zaakceptowac szukajmy oszczędności kosztem dzieci

Struktury apelują: nie zaakceptowac szukajmy oszczędności kosztem dzieci
Category: inne
27 lipca, 2020

*Nie szukajmy oszczędności wydatkiem osieroconych dzieci – zaapelowała w liście otwartym az do premiera Donalda Tuska Koalicja na rzecz Domowej Opieki Zastępczej zrzeszająca organizacje pozarządowe i rodziców zastępczych. *

W przyszłym roku odwiedzi w życie ustawa o wspieraniu bliskich i domowej pieczy zastępczej. Ustawa ma pomóc rodzinom przeżywającym kłopoty oraz rodzinom zastępczym, sukcesywnie prowadząc sluzace do likwidacji dużych domów dziecka. Jej przedlozenie wiąże się jednak z kosztami dla samorządów, które już w tej chwili domagają się zmian przy ustawie.

W opinii Koalicji na rzecz rodzinnej Opieki Zastępczej zmiany owe zachęcają do szukania oszczędności kosztem powierzonych rodzinom zastępczym dzieci. Jak poinformowała jej przewodnicząca Joanna Luberadzka-Gruca, Koalicja zwróciła się do przedstawienie premierowe, aby nie zmieniać zapisów, które i tak z punktu widzenia praktyków były kompromisem.

Zdaniem Luberadzkiej-Grucy wprowadzenie przemian, które miałyby zmniejszyć koszty realizacji zapisów ustawy, nie zaakceptowac przyniosłoby wypatrywanych oszczędności, ponieważ najprawdopodobniej spowodowałyby one, że więcej dzieci trafiałoby do instytucjonalnej kurateli zastępczej, która jest nie tylko dla tych propozycji gorsza, jednak także bardziej kosztowna.

Ustawa wprowadza tzw. asystentów bliskich, którzy mają pomagać przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych, pokazywać jak planować domowy budżet, kierować dzieki terapię. Asystent będzie miał pod opieką maksymalnie dwadziescia rodzin. Dokument wprowadza też wiele ważnych rozwiązań wspierających rodziny zastępcze i rodzime domy dziecka. Rodzinami zajmie się koordynator pieczy zastępczej, który ma kierować dzieki terapię, zaklady, pomagać przy rozwiązywaniu problemów, zgłaszać az do ośrodków adopcyjnych dzieci sposród uregulowaną sytuacją prawną, pomagać usamodzielniającym się wychowankom. Wedle nową ustawą, zostaną zlikwidowane wszystkie istniejące dotychczas placówki przysposabiające sluzace do adopcji. Po ich polozenie samorządy regionalne muszą do końca roku kalendarzowego powołać wojewódzkie ośrodki adopcyjne.

Nowelizacji ustawy chce także rzecznik norm dziecka Marek Michalak, który zwrócił uwagę, że po ustawie istnieje luka ustawowa dotycząca operowania niepublicznych placówek rodzinnych. Proponowana przez niego zmiana dzierzy jednak odrebny charakter niż te, których oczekują samorządy. (PAP)

akw/ bos/ dym/