Statystyka zadłużenia pożyczki studenckiej w 2019 r .: 1 USD

Statystyka zadłużenia pożyczki studenckiej w 2019 r .: 1 USD
16 października 2020
Category: Kredyt Samochodowy

Zadłużenie z tytułu kredytu studenckiego w 2019 roku jest najwyższe w historii.

Najnowsze statystyki zadłużenia kredytów studenckich za 2019 rok pokazują, jak poważny stał się kryzys zadłużenia kredytów studenckich dla kredytobiorców we wszystkich grupach demograficznych i wiekowych. 45 milionów pożyczkobiorców ma łącznie ponad 1,5 biliona dolarów zadłużenia z tytułu kredytów studenckich w Stanach Zjednoczonych. Zadłużenie z tytułu kredytów studenckich jest obecnie drugą co do wielkości kategorią zadłużenia konsumenckiego – zaraz po zadłużeniu hipotecznym – i wyższą niż zarówno w przypadku kart kredytowych, jak i kredytów samochodowych. Według Institute for College Access and Success, pożyczkobiorcy w 2017 roku są winni średnio 28 650 dolarów.

Statystyki kredytów studenckich: przegląd

Całkowity dług z tytułu pożyczki studenckiej: 1,56 bln USD

Łączna kwota pożyczkobiorców w USA z długiem z tytułu kredytu studenckiego: 44,7 mln

Wskaźnik zaległości w spłacie kredytu studenckiego lub wskaźnik niewypłacalności: 11,4% (zaległości w spłacie ponad 90 dni)

Trump włącza wybaczenie pożyczki studenckiej do najnowszej propozycji stymulatora, sygnalizując jej szeroki apel

Biden potwierdza: „Wyeliminuję Twój dług studencki”

Czy zasiłki dla bezrobotnych mogą się wyczerpać przed przekazaniem nowej pomocy w postaci bodźców?

Pożyczki bezpośrednie – skumulowane zaległości w spłacie (ponad 360 dni opóźnienia): 101,4 mld USD (5,1 mln pożyczkobiorców)

Pożyczka bezpośrednia in Forbearance: 111,1 mld USD (2,6 mln pożyczkobiorców)

(Źródło: od 4 kwartału 2018, Rezerwa Federalna i Nowojorska Rezerwa Federalna)

Statystyki dotyczące wybaczania kredytów studenckich

Umorzenie kredytu studenckiego ma kilka form. Dwa z najpopularniejszych typów umorzenia pożyczek studenckich to wybaczenie pożyczki na cele publiczne i wybaczenie pożyczki studenckiej dla nauczycieli.

Statystyki dotyczące wybaczania kredytów na usługi publiczne

Oto najnowsze statystyki zadłużenia kredytów studenckich na dzień 30 września 2018 r .:

Kredytobiorcy łącznie z pożyczkami z tytułu świadczenia usług publicznych: 890,516

Kredytobiorcy, którzy złożyli wnioski: 41221

Łączna liczba wniosków: 49 669

Liczba zatwierdzonych wniosków: 423

Liczba odrzuconych wniosków: 32 409

Liczba wniosków odrzuconych z powodu brakujących informacji: 11 892

Kredytobiorcy, którzy otrzymali umorzenie kredytu studenckiego: 206

Całkowita umorzona kwota w dolarach: 12,3 miliona dolarów

(Źródło: Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych)

Państwa o największym zadłużeniu z tytułu kredytów studenckich

Nic dziwnego, że stany o większej populacji mają wyższe zagregowane zadłużenie z tytułu kredytów studenckich. Kalifornia, Floryda, Teksas i Nowy Jork są jednymi z czterech najwyższych stanów pod względem całkowitego zadłużenia z tytułu kredytów studenckich wśród pożyczkobiorców rezydentów.

Kalifornia, Floryda, Teksas i Nowy Jork stanowią ponad 20% wszystkich pożyczkobiorców kredytów studenckich w USA, którzy łącznie mają ponad 340 miliardów dolarów zadłużenia z tytułu kredytów studenckich.

Saldo zadłużenia pożyczki studenckiej według stanu

Stany o wysokim zadłużeniu kredytów studenckich i niskie stany zadłużenia kredytów studenckich

Connecticut ma najwyższe średnie zadłużenie z tytułu pożyczki studenckiej na studenta (38,510 USD) w klasie z 2017 roku.

Utah ma najniższe średnie zadłużenie z tytułu kredytu studenckiego na studenta (18 838 USD) w klasie z 2017 roku.

Najwyższe średnie i najniższe średnie zadłużenie pożyczki studenckiej według stanu

Zadłużenie pożyczki studenckiej na mieszkańca w wybranych stanach USA

W Stanach Zjednoczonych od 2016 r. Średni zadłużenie z tytułu kredytów studenckich na mieszkańca wynosi 4920 USD. Pensylwania, Nowy Jork i Michigan mają jedne z najwyższych w kraju zadłużenia z tytułu kredytów studenckich na mieszkańca.

Rozkład kredytobiorców studenckich według salda

Od 2019 r. Ponad 42 miliony pożyczkobiorców pożyczkobiorców ma zadłużenie w wysokości 100000 USD lub mniej.

Ponad 2,5 miliona pożyczkobiorców pożyczkobiorców ma zadłużenie z tytułu kredytów studenckich przekraczające 100 000 USD, z czego 610 000 z tego całkowitego zadłużenia z tytułu kredytu studenckiego przekracza 200 000 USD.

Największa koncentracja zadłużenia z tytułu kredytów studenckich wynosi od 10 000 do 25 000 USD, co odpowiada 12,3 mln pożyczkobiorców.

Kredytobiorcy studenccy

Łączne salda kredytów studenckich według grup wiekowych

W ciągu ostatnich pięciu lat saldo zadłużenia kredytów studenckich wzrosło w każdej kategorii wiekowej.

W ujęciu procentowym największy wzrost zadłużenia z tytułu kredytów studenckich nastąpił w zaskakującej grupie wiekowej: od 60 do 69 lat, którzy doświadczyli 71,5% wzrostu zadłużenia z tytułu kredytów studenckich. Jednak w przeliczeniu na dolary ta grupa wiekowa oznacza wzrost o 35,6 miliarda dolarów w tym samym okresie, co jest najniższym wzrostem spośród wszystkich grup wiekowych.

W ujęciu dolarowym największy wzrost zadłużenia z tytułu kredytów studenckich występuje wśród osób w wieku od 30 do 39 lat, które jako grupa posiadają obecnie kredyty studenckie o wartości 461 miliardów dolarów. W ujęciu procentowym kwota zadłużenia z tytułu kredytów studenckich posiadanych przez osoby w wieku 30-39 lat wzrosła o 30,2% w ciągu ostatnich pięciu lat.

Największa koncentracja pożyczkobiorców kredytów studenckich to osoby poniżej 30 roku życia, a następnie osoby w wieku 30-39 lat.

W związku z tym 29,1 mln pożyczkobiorców kredytów studenckich poniżej 39 roku życia, przy czym ta grupa stanowi około 65% wszystkich pożyczkobiorców kredytów studenckich.

Począwszy od 2017 r., Oto podział pożyczkobiorców ze względu na wiek.

Zadłużenie pożyczki studenckiej pozostające do spłaty według rodzaju pożyczki studenckiej

Dofinansowanie Stafford: 277,5 mld dol. (29,6 mln pożyczkobiorców)

Stafford Unsubsidized: 489,6 mld dol. (28,7 mln pożyczkobiorców)

Stafford łącznie : 767,1 mld USD (33,1 mln unikalnych pożyczkobiorców)

Grad PLUS: 67,0 mld USD (1,3 mln pożyczkobiorców)

Parent PLUS: 88,9 miliarda dolarów (3,6 miliona pożyczkobiorców)

Perkins: 7,1 miliarda dolarów (2,3 miliona pożyczkobiorców)

Konsolidacja: 508,0 mld USD (11,9 mln pożyczkobiorców)

Statystyka zadłużenia pożyczki studenckiej według statusu pożyczki dla pożyczek bezpośrednich

Około 600 miliardów dolarów w ramach pożyczek bezpośrednich u 17,8 milionów pożyczkobiorców pożyczkobiorców jest w spłacie pożyczki studenckiej. Około 11 milionów pożyczkobiorców kredytu studenckiego jest w trakcie odroczenia kredytu studenckiego, spłaty kredytu studenckiego lub niespłacenia kredytu studenckiego.

Pożyczki studenckie w szkole: 137,7 miliarda dolarów (7,4 miliona pożyczkobiorców)

Spłacane pożyczki studenckie: 623,7 mld dol. (17,8 mln pożyczkobiorców)

Odroczone kredyty studenckie: 124,3 mld USD (3,7 mln pożyczkobiorców)

Pożyczki studenckie w forbearance: 111,1 mld dol. Pożyczkobiorców (2,6 mln pożyczkobiorców)

Kredyty studenckie niespłacone: 101,4 mld USD (5,1 mln pożyczkobiorców)

Pożyczki studenckie w okresie karencji: 43,9 mld dol. Pożyczkobiorców (1,7 mln pożyczkobiorców)

Statystyka zadłużenia pożyczki studenckiej według planu spłaty pożyczek bezpośrednich

Według stanu na IV kwartał 2018 r. W planie spłaty pożyczki studenckiej (spłata pożyczki studenckiej za 10 lat lub krócej) jest 10,8 mln pożyczkobiorców z zadłużeniem w wysokości 196,2 mld USD, co stanowi największą koncentrację pożyczkobiorców w spłacie kredytu studenckiego.

Drugą najbardziej skoncentrowaną grupą pożyczkobiorców jest spłata w oparciu o dochód (IBR) na kwotę 168,5 miliarda dolarów i 2,8 miliona pożyczkobiorców.

Plan spłaty poziomu (10 lat): 76,5 miliarda dolarów (1,7 miliona pożyczkobiorców)

Plan stopniowej spłaty (10 lat): 15,1 mld USD (0,3 mln pożyczkobiorców)

Plan spłaty warunkowej dochodu (ICR): 29,9 mld USD (0,7 mln pożyczkobiorców)

Plan spłaty w oparciu o dochody (IBR): 168,5 mld USD (2,8 mln pożyczkobiorców)

Plan płatności w miarę zarabiania (PAYE): 78,9 miliarda dolarów (1,3 miliona pożyczkobiorców)

Zmieniony plan płatności w miarę zarabiania (REPAYE): 136,7 mld USD (2,5 mln pożyczkobiorców)

Portfel pożyczek bezpośrednich według statusu pożyczki

Od IV kwartału 2018 r. Jest to podział Portfela Pożyczek Bezpośrednich według statusu kredytu. Prawie 140 miliardów dolarów pożyczek studenckich jest przeznaczonych na cele szkolne, a ponad 620 miliardów dolarów jest obecnie spłacanych. Uważa się, że ponad 100 miliardów dolarów pożyczek bezpośrednich narastało w przypadku 5 milionów pożyczkobiorców.

W szkole: 137,7 miliarda dolarów (7,4 miliona pożyczkobiorców)

Okres karencji: 43,9 mld USD (1,7 mln pożyczkobiorców)

Spłata: 623,7 mld dol. (17,8 mln pożyczkobiorców)

Odroczenie: 124,3 mld USD (3,7 mln pożyczkobiorców)

Forbearance: 111,1 miliarda dolarów (2,6 miliona pożyczkobiorców)

Skumulowane niewypłacalność: 101,4 mld USD (5,1 mln pożyczkobiorców)

Podmiot obsługujący pożyczki studenckie według statusu pożyczki

W przypadku pożyczek bezpośrednich i pożyczek FFEL należących do Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych, poniżej przedstawiono podział według wybranych podmiotów obsługujących pożyczki studenckie:

Inne ważne statystyki dotyczące zadłużenia kredytów studenckich

Ponadto istnieje kilka innych zaskakujących statystyk dotyczących stanu zadłużenia z tytułu kredytów studenckich:

  • Prawie siedmiu na 10 seniorów (68%), którzy ukończyli uczelnie publiczne i non-profit w 2015 r., Miało zadłużenie z tytułu kredytu studenckiego.
  • Uczelnie publiczne: 66% pożyczkobiorców, którzy ukończyli uczelnie publiczne, ma zadłużenie z tytułu kredytów studenckich. Średni zadłużenie z tytułu kredytu studenckiego na uczelniach publicznych wynosi 25.550 dolarów, czyli o 25% więcej niż w 2008 roku.
  • Prywatne uczelnie non-profit: 75% pożyczkobiorców, którzy ukończyli prywatne uczelnie non-profit, ma zadłużenie z tytułu kredytów studenckich. Średnie zadłużenie z tytułu pożyczki studenckiej na prywatnych uczelniach non-profit wynosi 32 300 USD, czyli dziś o 15% więcej niż w 2008 r.
  • Uczelnie nastawione na zysk : 88% pożyczkobiorców, którzy ukończyli uczelnie nastawione na zysk, ma zadłużenie z tytułu kredytów studenckich. Średnie zadłużenie z tytułu kredytu studenckiego na uczelniach nastawionych na zysk wynosi 39 950 USD, czyli o 26% więcej niż w 2008 r.
  • Prawie połowa (47%) prywatnych pożyczkobiorców pożyczyła mniej, niż mogliby mieć w federalnych pożyczkach Stafford na studia.
  • Podczas gdy wielkość prywatnych pożyczek osiągnęła 18,1 miliarda USD w latach 2007-2008, wolumen prywatnych pożyczek wynosi obecnie 7,8 miliarda USD w latach 2014-2015.
  • 6% wszystkich studentów – 1 373 000 studentów – pożyczyło prywatne pożyczki w latach 2011-12.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy