Serinus będzie dale starać się o dopuszczenie gazu z Moftinu az do systemu przesyłu

Serinus będzie dale starać się o dopuszczenie gazu z Moftinu az do systemu przesyłu
Category: gielda
27 lipca, 2020

„Budowa zakładu przetwarzania gazu Moftinu została zakończona jak i równiez jest mezczyzna gotowy sluzace do przetwarzania gazu o ciśnieniu analogicznym sluzace do parametrów stałej produkcji. Tym niemniej Serinus oczekuje na instalację dwóch komponentów pomocniczych – modułu do niskotemperaturowej separacji (ang. Low Temperature Separation unit – LTS) oraz modułu do odwadniania glikolu trietylenowego (ang. Triethylene Glycol unit – TEG), o czym już wcześniej informowano” – czytamy w komunikacie.

Od 21 sierpnia 2018 r. Serinus czeka na uzyskanie od czasu rumuńskiego krajowego operatora rurociągów przesyłowych – Transgaz, kodów dostępu pozwalających rozpocząć testową produkcję gazu na poziomie komercyjnym w okresie rozruchu zakładu przetwarzania gazu.

„Zgodnie z rumuńskimi przepisami spółka jest dodatkowo uprawniona. Do tej pory Transgaz nie zaakceptowac dopuścił gazu produkowanego poprzez Serinus do systemu rurociągów przesyłowych twierdząc, że jakość tego surowca nie odpowiada wymogom specyfikacji sieci, zwazywszy na minimalną zawartość wody. W ocenie Spółki bardzo duza jakość gazu, o zawartości metanu powyżej 90%, musi być zaakceptowana w programie Transgasu. Nastepnie Transgaz podtrzymuje, że chociazby tak mala zawartość nawadniania w produkowanym przez Serinus gazie jakim sposobem 0, 21% (maksymalnie) sprawia, że nie może pan być wprowadzany do systemu przesyłowego jak i równiez do momentu zainstalowania obu modułów – nie może go przyjąć do sprzedaży” – czytamy dalej.

„W przekonaniu Serinus Energy, regulace rumuńskiego uprawnienia dopuszczają niewielkie odchylenia jakościowe w jakims ograniczonym etapie produkcji testowej, więc spółka zgodnie z przepisami jest uprawniona do przedlozenia do ukladu gazu ziemnego o opisanym poziomie jakościowym. Spółka stoi na stanowisku, że gaz sposród odwiertów Moftinu spełnia wymogi specyfikacji jakościowej, umożliwiające przyjęcie gazu ze złoża Moftinu przez Transgaz bez zauważalnego wpływu na integralność krajowego systemu przesyłowego” – wskazano w komunikacie.

Serinus zapowiedział, że będzie kontynuować poczynania o przedlozenie gazu az do systemu przesyłu Transgazu, zaś niezależnie od czasu dialogu z krajowym operatorem, spółka będzie mogła usunąć niewielkie pozostałości wody po instalacji modułów. Obecnie nie ma żadnych pozostalych przeszkód dla rozpoczęcia etapu pełnej produkcji, podkreślił Serinus.

„Najnowszy harmonogram prac, przedstawiony przez spółkę realizującą uklad wykonawczy EPC, przewiduje przeprowadzenie fabrycznych testów odbiorczych modułów LTS i TEG (separacji i odwadniania glikolu) po zakładzie twórcy w Kanadzie w dniu 17 listopada 2018 r. (lub w zbliżonym terminie). Następnie po dniu 22 listopada (lub w zbliżonym terminie) moduły te zostaną załadowane na frachtowiec jak i równiez przetransportowane az do portu Bremerhaven w Niemczech. Instalację, odbiór techniczny i rozpoczęcie wytwórczosci przewidziano w grudzień 2018 r. Oba moduły LTS i TEG wytwarza podwykonawca EPC – spółka Aval Engineering z siedzibą przy Calgary (Kanada). Obecnie deklarowany termin dostawy modułów LTS i TEG przez Aval jest przesunięty o wiecej niz 11 miesięcy w stosunku do poczatkowo przewidzianego terminu” – podano także w materiale.

Poprzez ostatnie jedenascie miesięcy spółka Aval przekazywała wykonawcy Serinusa bieżące sprawozdania z postępu prac, po których wskazywano sześć kolejnych terminów dostaw. Żadnego sposród nich Aval nie dotrzymała, podkreśliła spółka.

„Z bacznosci na to, że sprawozdania Aval z postępu prac były niewiarygodne, Serinus Energy została zmuszona do oddelegowania członków managementu, którzy wraz z przedstawicielami naszego twórcy dokonali kontroli prac prowadzonych przez Aval. Podczas pozostalych wizytacji zespół Serinus wraz z naszym wykonawcą zweryfikował postępy prac i obecnie można uznać, że prace są zaawansowane, natomiast zaplanowany termin ich ukończenia w zakładzie jest rzeczywisty. Po przeprowadzeniu fabrycznych testów odbiorczych spedycja modułów LTS i TEG do Swiata ma zająć ok. dziesieciu dni, na czym po ciągu 3 dni zostaną one przewiezione ciężarówkami w miejsce docelowe. Po ich dostarczeniu dzieki miejsce nastąpi instalacja jak i równiez uruchomienie modułów w szacowanym terminie do dwóch tygodni” – zapowiedziano w komunikacie.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca szukania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy