Senat zbyt przyznaniem metropolii środków dzieki odszkodowania za dekret Bieruta

Senat zbyt przyznaniem metropolii środków dzieki odszkodowania za dekret Bieruta
Category: inne
27 lipca, 2020

Senat poparł przy czwartek nowelizację ustawy na temat komercjalizacji jak i równiez prywatyzacji, dzięki której Warszawa ma otrzymywać do 200 mln zł rocznie z Funduszu Reprywatyzacji na wypłatę odszkodowań za mienie przejęte na podstawie tak zwanym. dekretu Bieruta.

Ustawę poparło 57 senatorów, pies z kulawa noga nie był przeciwko, dwudziestu czterech osoby wstrzymały się od głosu.

Senatorowie nie zaproponowali żadnych korekt do ustawy.

Projekt noweli został wniesiony przez Senat na początku października. Dzieki początku listopada nowelizację uchwalił Sejm. Zakłada ona wsparcie budżetu Stolicy polski w latach 2014-2016.

Środki mają być przeznaczone na wypłatę zasądzanych nowymi wyrokami sądów odszkodowań za nieruchomości, które na podstawie tzw. dekretu Bieruta wraz z 1945 r. przeszły w własność miasta, a później stały się własnością państwa.

Fundusz Reprywatyzacji dysponuje kwotą 5, czterech mld zł, a swoim roczny projekt finansowy stanowi załącznik do ustawy budżetowej.

Nowela ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji ma wejść w życie 1 stycznia 2014 r.

Dekret z 26 października 1945 r. „O własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy”, podpisany został przez ówczesnego przewodniczącego Rodowitej Rady Narodowej Bolesława Bieruta. Skutkiem swoim wejścia przy życie (w listopadzie 1945 r. ), było przejęcie wszystkich gruntów w granicach metropolie przez gminę m. st. Warszawy, a w 1950 r. poprzez Skarb Państwa – po związku ze zniesieniem samorządu terytorialnego.

Dekretem z 1945 r., uzasadnianym „racjonalnym przeprowadzeniem odbudowy stolicy i dalszej jej rozbudowy zgodnie z potrzebami narodu”, objęto około 12 tys. ha gruntów, w tym ok. 20-24 tys. nieruchomości.

Po myśl dekretu właściciele gruntów mogli po ciągu sześciu miesięcy od dnia objęcia działek po posiadanie przez gminę zgłosić wnioski o przyznanie im na ludzi terenach „prawa wieczystej dzierżawy z czynszem symbolicznym badz prawa zabudowy za symboliczną opłatą”. Składane w tej sprawie obserwacje pozostawały aczkolwiek często bez rozpatrzenia lub wydawano wybory odmowne, bez podawania zasadach prawnych. Sporo osób nie zaakceptowac złożyło przy ogóle wniosków, ponieważ np. były przy więzieniach, przebywały za granicą lub nie zaakceptowac zostały poinformowane o takowej możliwości.

Dzieki początku grudnia 2007 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że to Skarb Państwa posiada pokryć koszty wszystkich wyborów wydanych m. in. przez rady narodowe, urzędy gmin, województw przed 27 maja 1990 r. – zanim reformą administracji. Dotyczy to m. in. decyzji wywłaszczeniowych, które powoływały się na ustawę nacjonalizacyjną, na rozporzadzenie o reformie rolnej, natomiast także na „dekret Bieruta”.

Obecnie toczy się w porzadku. 8 tys. postępowań dotyczących nieruchomości otrzymanych na mocy dekretu. W ostatnich latach wypłacane przez Warszawę odszkodowania przekraczają 200 mln zł na rok.

Teraz ustawa trafi az do podpisu do prezydenta. (PAP)

akw/ itm/ jbr/