Senat: wyjawszy poprawek sluzace do przepisów na temat izbach wytrzeźwień

Senat: wyjawszy poprawek sluzace do przepisów na temat izbach wytrzeźwień
Category: inne
27 lipca, 2020

Senat nie wprowadził poprawek sluzace do przepisów o izbach wytrzeźwień. Zgodnie z nowelą ustawy na temat wychowaniu po trzeźwości to samorządy, a nie minister zdrowia, będą określały opłaty za przebywanie w izbach wytrzeźwień. W najwyzszym stopniu będzie to 300 zł, a nie zaakceptowac jak aktualnie 250 zł.

W kwietniu 2012 roku Trybunał Konstytucyjny uznał dotychczasowe reguly ustalania wysokości tych opłat za niezgodne z ustawą zasadniczą, gdyż przepis ustawy nie zawiera wymaganych przez konstytucję wytycznych w odniesieniu do treści aktu wykonawczego. Niedostatek tych wytycznych – jakim sposobem uznał TK – stanowi o sprzeczności zarówno przepisu ustawy, jak i wydanego dzieki jej podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z 2004 r.

TK odroczył utratę dyspozycji obowiązywania ludzi przepisów na temat dziewięć miesięcy, czyli sluzace do 16 stycznia. W związku z tym konieczne stało się uchwalenie nowych przepisów, gdyż wkrótce zniknie istota prawna az do pobierania opłat za przebywanie w izbach.

W środę podczas głosowania Senat poparł wniosek na temat przyjęcie nowelizacji bez modyfikacyj. Senator Rafał Muchacki (PO) argumentował, że jeśli nowe prawo nie zaakceptowac zostanie uchwalone, to będzie to rodziło skutki finansowe przekraczające cztery mln zł. Jak mówił, osoby nietrzeźwe będą trafiały do szpitali, co sprawi wzrost kosztów i wydłużenie kolejek.

Ustawę na początku stycznia znowelizował Sejm. Przyjął on m. in. moral mniejszości, zgodnie z którym sposród ustawy zostały wykreślone zapisy zezwalające na to, by opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień mogły być pobierane z pieniędzy pozostawionych za posrednictwem osoby nietrzeźwe w depozycie.

Zgodnie z propozycją ministra zdrowia nowela odnosi sie do też regul doprowadzania, odbierania, zwalniania osób nietrzeźwych, strukturze izb wytrzeźwień, sprawowania pieczy zdrowotnej ponad osobami tam przetrzymywanymi oraz zasad stosowania środków przymusu bezpośredniego. Wszystkie te sprawy były do tej pory regulowane w rozporządzeniu.

Po noweli znalazł się dok umożliwiający przymusowe podawanie leków osobom przebywającym w izbach wytrzeźwień i ich izolację. Nowela zakłada, że inspekcja stanu stanu zdrowia osoby, wobec której zastosowano przymus bezpośredni w postaci unieruchomienia badz izolacji, powinien nastąpić niezwłocznie po zaprzestaniu stosowania przymusu bezpośredniego. Następnie stan zdrowia takiej osoby musi być sprawdzany co 15 minutek.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka apelowała wcześniej o usunięcie z planu przepisów dotyczących środków obowiazku bezpośredniego. „Projekt zakłada przedlozenie dwóch nowych środków przymusu bezpośredniego, które mogą być zastosowane w stosunku do osoby przyjętej do izby wytrzeźwień – przymusowego historie produktu leczniczego oraz izolacji” – zaznaczyła fundacja.

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości trafi teraz sluzace do podpisu prezydenta, który może ją podpisać, zawetować albo skierować az do Trybunału Konstytucyjnego. (PAP)

gdyj/ itm/ jbr/