Sejmowa komitet za odmianami na rzecz Czat

Sejmowa komitet za odmianami na rzecz Czat
Category: inne
27 lipca, 2020

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauczania i Młodzieży zarekomenduje Sejmowi przyjęcie nowelizacji, która umożliwi ministrowi administracji i cyfryzacji przekazywanie środków Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, która nie posiada własnego budynku.

Poselski projekt nowelizacji ustawy na temat Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w stolicy polski (ChAT) jednogłośnie zarekomendowano dzieki środowym posiedzeniu komisji. Jeśli przepisy weszłyby w życie, minister właściwy do rzeczy religijnych a takze mniejszości narodowych oraz etnicznych może współfinansować działalność ChAT. „Oznacza to, że minister, jeśli zechce i uzna, że jest to niezbędne, może do dotacji podstawowej, jaką ChAT otrzymuje, dać własne środki” – wyjaśniła Krystyna Łybacka (SLD).

ChAT to jedyna ekumeniczna uczelnia akademicka w Polsce. Uczelnia oferuje studia stacjonarne przewodzone przez Wydział Pedagogiczny jak i równiez Wydział Teologiczny. Na tym minionym prowadzone są bezpłatne szkola wyzsza w zakresie nauk teologicznych po specjalnościach: teologia ewangelicka, teologia prawosławna jak i równiez teologia starokatolicka.

Eugeniusz Czykwin (SLD), który reprezentował wnioskodawców (grupy posłów z różnych ugrupowań) nowelizacji w pracach nad projektem ustawy, po rozmowie z PAP przypomniał, że do tej pory stan prawny nie pozwalał ministrowi administracji jak i równiez cyfryzacji a mianowicie który w zakresie obowiązków dzierzy politykę wyznaniową – w finansowe wspieranie akademii. Jednocześnie jednak przy umowach bilateralnych dotyczących stosunku państwa sluzace do kościołów mniejszościowych, nałożono na MAC zagadnienie zapewniania możliwości kształcenia w zakresie teologii kościołów mniejszościowych.

Jak powiedział Czykwin, akademia znalazła się w trudnej sytuacji. „Jako jedyna uczelnia państwowa nie posiada własnego budynku” – powiedział PAP poseł i dodał, że Czat musi wynajmować pomieszczenia. Jednakze dotacja, którą akademia zyskuje z Ministerstwa Nauki jak i równiez Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), jest zbyt mała, by pokryć koszty wypozyczania. Wysokość darowizny zależy od czasu liczby studentów, a tych w przypadku Czat jest niewielu – jedynie kilkuset.

Po projekcie budżetu na 2014 r. Sejm wprowadził poprawkę, w wyniku której ustanowiono rezerwę celową (250 tys. zł) na operowanie ChAT. Czykwin zauważył, że jest to jednak tylko rozwiązanie tymczasowe. „Stąd inicjatywa poselska, aby rozwiązać ten trudnosc: stworzyć podstawę prawną na rzecz ministra odpowiedzialnego za politykę wyznaniową naprawde, by mógł on wspomóc uczelnię az do czasu, kiedy będzie miała ona swe pomieszczenia, swój budynek” – wyjaśnił poseł SLD.

Po 2011 r. – dzięki środkom przekazanym przez MNiSW – uczelnia nabyła na warszawskim rynku grunt w użytkowanie wieczyste przeznaczony na budowę własnej siedziby, natomiast w 2013 r. resort nauki przyznał dotację w rozpoczęcie prac w zakresie przygotowania projektu budowlano-architektonicznego.

Jak przypomniano w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy, akademia powstała po 1954 r. w wyniku woli władz Lokalny Ludowej na temat usunięciu sposród Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Teologii Ewangelickiej. Uczelnia miała na celu zapewnić kształcenie kadr Kościoła Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i odmiennych Kościołów protestanckich oraz Kościołów starokatolickich. Az do 1989 r. liczba studentów ograniczana była decyzjami resortu szkolnictwa wyższego. Po tejze dacie, nieograniczona od opisanych rygorów, Czat rozwinęła swój stan dysponowania, m. in. tworząc nowe kierunki studiów na różnych poziomach kształcenia, lecz istotnie nadal zostaje uczelnią oferującą edukację przedstawicielom polskich kościołów mniejszościowych. Jest to zgodne sposród powinnościami nałożonymi na uczelnię przez ustawy z lat 80. o stosunku Państwa az do poszczególnych nierzymskokatolickich Kościołów chrześcijańskich.

Projekt trafi teraz ponizej obrady Sejmu. (PAP)

lt/ agt/ mag/