Santander BP: Wstępny profit ze sprzedaży wydzielonej części DBPL to 387, szóstej mln zł

Santander BP: Wstępny profit ze sprzedaży wydzielonej części DBPL to 387, szóstej mln zł
Category: gielda
27 lipca, 2020

Według stanu na dzień publikacji raportu za 2018 r. Grupa Santander Bank Polska przeprowadziła wstępne rozliczenie zyskania zorganizowanej części przedsiębiorstwa Deutsche Bank Polska i DB Securities.

„Ze względu na to, że wyraz ustalenia koszty początkowej był znacznie odległy od terminu uiszczenia płatności na podstawie umowy, strony uzgodniły, że ostateczna cena zakupienia będzie równa wstępnej wartosci nabycia skorygowanej o ostateczną wartość aktywów ważonych niebezpieczenstwem, która swiadczy element ceny i będzie uwzględniać wpływ zmian waznych wolumenów biznesowych – kredytów, depozytów klientów i wartości zarządzanych środków klientów” – przypomniał pula w raporcie.

„Oczekiwane jest, że ostateczne rozliczenie ceny zakupienia ma nastąpić do końca marca 2019 r. ” – odczytujemy także.

Bank podał, że w ramach zrealizowanej transakcji, przekazana zapłata na rzecz sprzedajacego wyniosła 1-wsza 289, 8 mln zł, z czego 257, 96 mln zł w gotówce, a 1-wsza 031, jedenastu mln zł z emisji akcji podziałowych.

Przekazana zapłata pomniejszona o wartość godziwą zidentyfikowanych aktywów netto (1 677, 5 mln zł) dała wstępny zarobek z tytułu nabycia wysokości 387, 7 mln zł.

„Korekta do wartości godziwej gwoli portfela kredytowego wynika głównie z niższych marż przy portfelu przejętym, oraz spisania skapitalizowanych kosztów pośrednictwa. Kolaudacja do wartości godziwej na rzecz portfela pracującego podlega amortyzacji w kolejnych okresach sprawozdawczych z korzystnym wpływem na NIM” a mianowicie czytamy po prezentacji.

Bank rozpoznawał wartości niematerialne i prawne o wartości 192, 6 mln zł, które odzwierciedlają wartość zaleznosci z klientami dla portfela depozytów, produktów ubezpieczeniowych i produktów inwestycyjnych, podano także.

„We wstępnym rozliczeniu transakcji zyskania wydzielonej działalności DB ujęto dodatkowo rezerwy MSSF 9 dla portfela kredytowego Koszyka 1 przy kwocie 130, 5 mln, co powiększyło saldo rezerw. Wzrost salda rezerw przy porównaniu sposród poprzednim rokiem wynika również ze znaczącej sprzedaży portfela kredytów niepracujących w 2017 r. ” – wyjaśnił CFO Santander Bank Polska Maciej Reluga.

Santander BP podał, że w 2018 roki poniósł koszty zakupienia w wysokości 108, 87 mln zł. Były ów kredyty związane wraz z procesem przygotowywania zasobów wewnętrznych i możliwości technicznych, do przeprowadzenia migracji rekordów klientów z wydzielanej działalności.

Po połowie grudnia 2017 r. BZ WBK (obecnie Santander Bank Polska) poinformował, że podpisał z Deutsche Pula AG umowę transakcyjną zakładającą nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S. A. (DBPL) przy skład, której wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking (MŚP), a także 100% akcji w DB Securities. Wstępna cena zbytnio wydzielony interes DBPL wynosiła 1 289 799 000 zł.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank po strefie ó i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy