Rząd ma przyjąć wiosną kolejne ustawy zdrowotne

Category: inne
27 lipca, 2020

Weryfikacja jakości usług w systemie ochrony stanu zdrowia, nowy sposób wyceny świadczeń zdrowotnych i określenie zasad wykonywania wybranych zawodów lekarskich – to główne założenia ustaw zdrowotnych, które w ponizszym półroczu posiada przyjąć rząd.

Jak poinformowała we wtorek kancelaria premiera, wedle ustawą na temat systemie jakości, usługi świadczone w opiece zdrowia będą oceniane na bazie trzech rodzajów kryteriów: przebiegu leczenia, efektów oraz struktury szpitala.

Według pierwszego sprawdzian oceniane będą np. stosowane procedury diagnostyczne i medyczne, powikłania badz zakażenia wewnątrzszpitalne. Drugie sprawdzian będzie służyło ocenie otrzymanych rezultatów leczenia, w tym także satysfakcji pacjenta. Trzecie kryterium ma mówić o strukturze szpitala, jego możliwościach materialnych, jakości fachowej budynków jak i równiez wyposażenia, wykształcenia i kompetencji personelu, natomiast także gospodarki finansowej. Projekt ustawy dzierzy być wiosną przyjęty poprzez rząd.

Z kolei ustawa na temat świadczeniach kurateli zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiada wprowadzić wycenę świadczeń opartą na obiektywnych kryteriach związanych z realnymi kosztami wykonywania usług medycznych przez poszczególne placówki lecznicze. Także ten projekt rząd ma przyjąć wiosną.

W przyjęcie poprzez Radę Ministrów czeka plan ustawy o niektórych zawodach medycznych jak i równiez zasadach uzyskiwania tytułu eksperta w odmiennych dziedzinach mających zastosowanie po ochronie zdrowia. Nowe regulace mają zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne obywateli przez określenie kwalifikacji i regul wykonywania wybranych zawodów medycznych, które nie są objęte polskimi nakazami, a są określone w UE.

Ustawa ma także określić zasady związane wraz z doskonaleniem fachowym i odpowiedzialnością zawodową, tuz przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do wykonywania zawodu tylko ekspertom w danym zawodzie, posiadającym właściwe kwalifikacje.

Rząd ma przyjąć także plan ustawy o badaniach klinicznych. Zgodnie z zanim, informacje na temat badań klinicznych prowadzonych na terytorium polski będą obowiązkowo publikowane serwisie randkowym. Ma to umożliwić pacjentom dostęp do wiedzy w tym zakresie. Obowiązkowe będzie także rzetelne informowanie o ryzyku związanym z udziałem w badaniu, czyli eksperymencie medycznym.

Zmienione zostaną reguly ubezpieczeń, jakie mozliwosci ma ułatwić pacjentom dochodzenie roszczeń w przypadku uszczerbku na zdrowiu spowodowanym eksperymentem leczniczym. Nowe prawo wprowadzą trójstronną umowę w prowadzenie badań, zawierającą wszelkie aspekty finansowe eksperymentu. Takie rozwiązanie posiada umożliwić kierownikom szpitali posredniczenie lepszych warunków finansowych.

Wprowadzone zostaną przejrzyste zasady rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej przez odrębne rozliczanie z NFZ pacjentów biorących udział w badaniu. W ocenie autorów ustawy, rozgraniczenie zakresu oplacania świadczeń za posrednictwem sponsora badań i za posrednictwem NFZ może zmniejszyć wysokość wydatków ponoszonych ze środków publicznych. Założenia do ustawy zostały przyjęte przez rząd w październiku 2010 r.

PAP dowiedziała się we wtorek w Ministerstwie Zdrowia, że po najbliższych dniach powinien zostać skierowany sluzace do konsultacji wzór ustawy wprowadzającej dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia zdrowotneubezpieczenia zdrowotne. Ustawa ma wejść w życie przed doborami parlamentarnymi.

Resort zaznacza, że dodatkowe polisy nie spowodują dopłat do świadczeń lekarskich, które są obecnie gwarantowane ze środków publicznych.

Resort zdrowia chce, by obowiązywały dwa gatunki dodatkowych ubezpieczeń: suplementarne jak i równiez komplementarne. W pierwszej kolejnosci mają zapewnić m. in. krótszy termin oczekiwania dzieki świadczenia, które są aktualnie gwarantowane; drugie – musza umożliwić dostęp do świadczeń, które nie są finansowane przez państwo.

W ustawie wprowadzającej dodatkowe ubezpieczenia ma się znaleźć m. in. ich definicja oraz zapisy umożliwiające objęcie prywatnym ubezpieczeniem także świadczeń z zakresu medycyny pracy i finansowanie ubezpieczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Gwoli osób wykupujących dodatkowe polisy gwarantujące dostęp do świadczeń deficytowych dzierzy być przewidziana ulga podatkowa. W ustawie zostaną określone wymagania, które powinni spełniać prywatni ubezpieczyciele.

Paweł Rozwód (PAP)

pro/ abr/ mag/