Recepty będą wystawiane na zwykłej kartce papieru?

Recepty będą wystawiane na zwykłej kartce papieru?
Category: gospodarka
27 lipca, 2020

*Recepta może być wystawiona na dowolnym druku albo nawet w zwykłej kartce papieru na temat dowolnym rozmiarze, pozwalającym odczytać zamieszczone na niej dane a mianowicie takie rekomendacje wydało prezydium Naczelnej Wskazówki Lekarskiej, sprzeciwiając się jednocześnie nowym regulacjom NFZ. *

Prezydium NRL wezwało lekarzy i dentystów az do niepodpisywania przesyłanych przez NFZ nowych umów dotyczących wypisywania recept w leki refundowane. Zdaniem medyków NFZ narzuca warunki dokumenty urzedowe cywilnoprawnej, które _ są rażąco niesprawiedliwe oraz sprzeczne z uprawnieniem _. Prezydium NRL wystąpiło do NIK i UOKiK o zbadanie działalności NFZ.

NRL przy swoich rekomendacjach wskazało, że do wystawienia recepty wystarczające jest wniosek następujących informacji: imię i nazwisko pacjenta, adres obszaru zamieszkania, kategoria leku (najlepiej międzynarodowa), postać, dawka, ilość leku, sposób dawkowania, data, podpis medyka, numer uprawnienia wykonywania fachu.

_ Recepta może być wystawiona na dowolnym druku lub nawet na zwykłej kartce papierów o dowolnym rozmiarze pozwalającym odczytać zamieszczone na niej dane. Można wiec korzystać wraz z posiadanych druków recept (nie wypełniając rubryk: świadczeniodawca, oddział NFZ, upowaznienia dodatkowe) _ – czytamy w rekomendacjach.

Wzór recepty jest określony w rozporządzeniu Ministerstwa Stanu zdrowia. Zgodnie z zanim recepty maja obowiazek być wypisywane na specjalnych drukach wraz z zamieszczonymi informacjami dotyczącymi metrów. in. oddziału NFZ, świadczeniodawcy. Lekarze muszą wypisywać dzieki receptach także poziom odpłatności pacjenta, ale tylko w wypadku leków, które występują na liście refundacyjnej w więcej niż okreslonym stopniu odpłatności (B a mianowicie bezpłatne, R – ryczałt, 30 proc., 50 proc., 100 proc. ). Jeżeli lek pozostanie przepisany poza określonym zakresem wskazań objętych refundacją, doktorzy mogą wpisywać na recepcie 100 proc. poziom odpłatności.

Rzecznik NFZ Andrzej Troszyński podkreślił, że lekarze są zobowiązani sluzace do wypisywania recept w oparciu na temat obowiązujące prawo – rozporządzenie MZ. – _ Nie zaakceptowac chodzi na temat kary, jednak o interes zdrowotny chorego i dbałość o finanse publiczne _ – powiedział Troszyński.

Od 26 kwietnia lekarze wysyłają do NFZ pisma ws. zmiany warunków umów w wystawianie recept refundowanych. Poza tym lekarze prowadząc prywatne praktyki otrzymali od NRL wskazówki, aby nie zaakceptowac zawierali wraz z NFZ od czasu 1 lipca nowych umów na wypisywanie recept na leki refundowane, jeżeli będą w tych propozycji zapisy o karach umownych za wypisanie recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi albo niezgodnej sposród uprawnieniami chorego.

Według środowiska lekarskiego zapisy w umowach z NFZ o karach powinny być wykreślone, jak tylko analogiczne przepisy zostały uchylone w styczniowej nowelizacji ustawy refundacyjnej po tzw. proteście pieczątkowym medyków.

W przepisach dotyczących wzoru umowy znalazł się m. in. dok o zwrocie przez doktora, który podpisał umowę, kwoty nienależnej refundacji z odsetkami w przypadku wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi lub niezgodnej wraz z uprawnieniami chorego.