Pula JP Morgan o modyfikacjach w OFE. „Poprawią saldo fiskalne dzieki krótką metę”

Category: emerytury
27 lipca, 2020

Zmiany w osobistym systemie emerytalnym w krótkim czasie poprawią saldo fiskalne o w porzadku. 1 proc. PKB na rok, ale nie spowodują wyjścia Polski spod procedury obfitego deficytu Komisji Europejskiej zanim końcem 2014 r. a mianowicie sądzi pula JP Morgan.

Rządowe sugestie zakładają metrów. in. przesunięcie części obligacyjnej z OFE do ZUS (ok. siedmiu, 5 proc. PKB), przedlozenie dobrowolnej przynależności do OFE, stopniowe przenoszenie środków gromadzonych w OFE do ZUS na dziesiec lat zanim emeryturą i obniżenie opłat PTE.

JP Morgan zakłada, że 75 proc. członków OFE zdecyduje się przejść do ZUS, co proponuje roczną oszczędność na poziomie w porzadku. 0, 5 proc. PKB. Obecnie roczny transfer wraz z ZUS az do OFE sięga ok. 0, 65 proc. PKB (11 mld zł).

Dalsza krótkoterminowa oszczędność oceniana przez bank na 0, 3 proc. PKB bierze się wraz z obniżki kosztów obsługi długu, ponieważ obligacje w posiadaniu OFE zostaną odpisane od momentu ogólnej puli rządowych zobowiązań dłużnych.

Trzecia krótkookresowa oszczędność szacowana na 0, jednej proc. PKB powstanie dzięki stopniowemu przenoszeniu środków zgromadzonych w OFE tych osób, których od czasu wieku emerytalnego dzieli dziesieciu lat. Aktualnie ok. czternascie proc. kazdego członków Funduszy ukończyło 51 rok życia.

Negatywną stroną tych potencjalnych korzyści wydaje sie byc waloryzacja, która może być wyższa, niż oprocentowanie obligacji skarbowych:

_ Waloryzacja rachunków emerytalnych 1-wsza. filaru w ZUS może być wyższa, niż oprocentowanie płacone dzieki obligacjach skarbowych w posiadaniu OFE, jak zwiększy przyszłe zobowiązania emerytalne i ograniczy długofalowe korzyści fiskalne wynikające z reformy _ a mianowicie zaznaczył JP Morgan w cotygodniowym komentarzu.

Według agencji bankowej _ jednorazowy transfer części obligacyjnej OFE nie pozostanie uznany przez Komisję UE za strukturalną i trwałą korektę obok ocenie, badz Polska uzywa się sluzace do limitu ujemnego salda deficytu fiskalnego wyznaczonego na trzech proc. PKB _.

Aktualne zasady rachunkowości (ESA-95) pozwalają wprawdzie zaliczyć jednorazowy przeplyw obligacji skarbowych do państwa, jako przychód budżetowy, lecz we wrześniu 2014 r. wchodzą przy życie oryginalne zasady (ESA-2010), które traktują tego rodzaju operacje, jako pozycje budżetowe wyszczególniane pod kreską.

Analitycy sądzą, że nawet w oparciu na temat obecnie stosowaną metodologię ESA-95, Polska nie zaakceptowac mogłaby liczyć na to, że Komisja Europejska uzna, iż przejęcie części obligacyjnej OFE oznacza, iż Polska na dobre usunęła brak fiskalny. Wskazują przy tym na wcześniejsze doświadczenia Węgier.

Przewodzi to ich do moralu, że Polska będzie objęta unijną Procedurą Nadmiernego Deficytu przynajmniej sluzace do końca 2014 r. Pula szacuje tegoroczny deficyt skarbowy Polski na 4, 6 proc. PKB, zaś przyszłoroczny na czterech, 5 proc. PKB. Po 2012 r. deficyt wyniósł 3, 9 proc. PKB.

Za główny motyw reformy OFE JP Morgan uznaje zmniejszenie presji na kapital publiczne. Głównym efektem przemian będzie obnizka długu publicznego o 7, 5 proc. PKB.