Przykłady rozliczeń bankowych

17 lutego 2021
Category: Ocen Kredytowych

Przykłady rozliczeń bankowych

Uzgodnienia bankowe są wykonywane przez klientów banku, łącznie z ich dokumentami wraz z wyciągami bankowymi. Ponieważ bank dostarcza wyciągi okresowo (zazwyczaj co miesiąc, ale czasami częściej, jeśli jest to wymagane za opłatą), mogą wystąpić pewne różnice w księgach klientów i banku, co generuje potrzebę uzgodnienia.

Przykłady uzgodnień bankowych mogą być przydatne do zrozumienia, jakie mogą być kluczowe czynniki w różnych sytuacjach, które wymagają takiego uzgodnienia. Istnieje niezliczona ilość powodów, które mogą powodować przerwy w takim pojednaniu. Zobaczymy kilka podstawowych i praktycznych przykładów uzgodnienia bankowego –

6 najważniejszych przykładów wyciągu z rachunku bankowego

Poniżej znajdują się najważniejsze przykłady wyciągu z rozliczenia bankowego.

Przykład 1

ABC Corp posiada konto w Citizen’s Bank. 31 grudnia 2016 r. Bank zamyka rekordy dla ABC Corp z saldem końcowym w wysokości 180 000 USD, podczas gdy spółka zamyka się kwotą 170 000 USD. Firma chce przeanalizować różnicę w wysokości 10 000 dolarów, kiedy otrzyma wyciąg z banku w następnym miesiącu.

Analiza

Poniżej przedstawiamy przychody / koszty firmy (na szerszym poziomie) za grudzień 2016 r .:

Poniżej zapis w wyciągach Banku:

W związku z tym stwierdza się, że rezerwy na wynagrodzenia do zapłaty i należności nie mogą być odzwierciedlone w wyciągach bankowych, ponieważ są to transakcje, które jeszcze nie zostały dokonane.

Przykład nr 2

31 marca 2018 roku Neeta zapłaciła czynsz za biuro za kwiecień 2018 w wysokości 2000 USD. Dokonała płatności czekiem, którego rozliczenie nastąpiło 2 kwietnia 2018 r. Po uzgodnieniu wyciągu bankowego za marzec 2018 r. Okazało się, że saldo końcowe na rachunkach Neety było o 2000 USD niższe w porównaniu z tym na wyciągu bankowym.

Analiza

Neeta zapłaciła 31 marca 2000 dolarów za wynajem biura, co zostało zapisane w jej księdze rachunkowej w tym samym miesiącu. Ponieważ jednak charakter płatności był taki, że faktyczne rozliczenie nastąpiło w następnym miesiącu, bank nie mógł zarejestrować tej transakcji. W związku z tym wykazywał przerwę w pojednaniu.

Przykład nr 3

Jane dokonała w czerwcu następujących transakcji ze swojego konta oszczędnościowego:

Jednak po otrzymaniu wyciągu bankowego ustalono, że saldo końcowe wynosi 10 450 USD. Jane chce przeanalizować różnicę między swoimi danymi a wyciągiem bankowym.

Analiza

Po starannym uzgodnieniu między dwoma wyciągami (Jane i banku) stwierdzono, że 50,00 USD zostało obciążone Jane jako opłaty przez bank. Po dalszym dochodzeniu Jane zdała sobie sprawę, że w czerwcu zamówiła książeczkę czekową i nową kartę debetową do swojego konta, za co bank obciążył ją 50,00 USD.

W związku z tym opłaty bankowe mogą być głównym czynnikiem, który może spowodować zerwanie księgi rachunkowej klienta i banku.

Przykład 4

John kupuje długoterminowy banknot od Banku A, który płaci półroczne odsetki w wysokości 4% na koniec każdego czerwca i grudnia. John zamknął księgę rachunkową w czerwcu, a saldo końcowe wyniosło 35 000 USD. Jednak gdy John otrzymał wyciąg z konta, odzwierciedlał on saldo końcowe w wysokości 35 500 USD. Czy wiesz, co może być przyczyną takiej różnicy?

Analiza

Różnica wynika wyraźnie z odsetek naliczonych od kupionego przez Johna banknotu. Ponieważ odsetki wypłacane są półrocznie, które są wypłacane na koniec czerwca i grudnia, w miesięcznym zestawieniu za czerwiec uwzględniono te naliczone odsetki. Kwota byłaby obliczana na podstawie kwoty głównej z weksla.

Przykład nr 5

31 lipca 2018 r. Pan Alex George zamknął swoje księgi kont oszczędnościowych z końcowym saldem 4500 USD, które zostało oszacowane również na jego koncie bankowym. Kiedy otrzymał wyciąg bankowy, ku jego zaskoczeniu, obciążono go kwotą 50,00 USD, a jego saldo końcowe wyniosło 4450 USD.

Analiza

Pan Alex zwrócił się do swojego banku i kierował się faktem, że na jego koncie nie było wystarczających środków na lipiec. Po dalszej analizie odkrył, że wymagania dotyczące minimalnego salda na koncie zmieniły się w ciągu tego miesiąca, podnosząc je do 5000 USD. Z powodu niewystarczającego salda na koncie pan Alex został obciążony karą w wysokości 50,00 USD.

Przykład nr 6

Jake otrzymał wyciąg z konta, na którym występują następujące różnice w stosunku do jego kont:

  • Dochód z odsetek w wysokości 400 $ nie odnotowany na kontach Jake’a
  • Roczne opłaty bankowe za utrzymanie w wysokości 100 USD
  • Dopłaty za inne usługi dostępne w banku w wysokości 100 USD

Konta Jake’a odnoszą się do salda końcowego w wysokości 3000 USD. Przygotuj oświadczenie pojednania dla Jake’a.

Rozwiązanie

Oświadczenie pojednawcze zawiera następujące elementy:

Wniosek

Przerwa w rachunku bankowym może być dodatnia lub ujemna, wpływając w ten sposób na wyższe lub niższe saldo końcowe w zapisach bankowych. Chociaż mogą istnieć różne czynniki, które mogą powodować przerwy między wyciągiem bankowym a danymi osobowymi, wyciąg bankowy nadal stanowi podstawę wielu innych analiz, takich jak ważne dokumenty KYC, wyliczanie ocen kredytowych, analiza firmy itp. Wyciągi bankowe są weryfikowane przez upoważnieni pracownicy, podczas gdy osobiste akta mogą być dokładne lub nie, a czasami są sfałszowane, aby pokazać również inne korzyści.

Podczas gdy omawiamy autentyczność wyciągów bankowych, należy zawsze pamiętać, że te dane finansowe stanowią główną część gospodarki, gdy zaczną napływać do sektorów publicznych. Banki używają tych numerów również do celów sprawozdawczych, dlatego wyciągi bankowe są traktowane jako ważne dokumenty do analizy finansowej klienta, a nie wyciągi otrzymane od innych nieprofesjonalnych i nieautoryzowanych źródeł klientów.

Polecane artykuły

To był przewodnik po tym, czym są przykłady uzgadniania bankowego. W tym miejscu przedstawiamy 6 najlepszych przykładów przygotowania wyciągu z rozliczenia bankowego wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem. Możesz dowiedzieć się więcej o rachunkowości z następujących artykułów –

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy