Przewodnik po inwestowaniu w fundusze indeksowe

17 lutego 2021
Category: Tylko Wtedy
 • Przegląd
 • Fundusz indeksowyInwestowanie w fundusze indeksoweCzy można inwestować w indeks?Najważniejsze informacje o funduszach indeksowychFundusz śledzący
 • Przegląd
 • Czy powinienem inwestować w fundusze ETF czy fundusze indeksowe?Indeksowe fundusze powiernicze a indeksowe fundusze ETF5 rzeczy, które musisz wiedzieć o funduszach indeksowychJakie są wady funduszu indeksowego?5 powodów, dla których należy unikać funduszy indeksowychCzy inwestor funduszu indeksowego może stracić wszystko?Co uważa się za dobry wskaźnik wydatków?Ukryte różnice między funduszami indeksowymi Co to jest fundusz indeksowy?

  Fundusz indeksowy to rodzaj funduszu powierniczego lub funduszu typu ETF, którego portfel jest skonstruowany w celu dopasowania lub śledzenia składników indeksu rynku finansowego, takiego jak indeks Standard & Poor’s 500 (S&P 500). Mówi się, że indeksowy fundusz inwestycyjny zapewnia szeroką ekspozycję rynkową, niskie koszty operacyjne i niskie obroty portfela. Fundusze te podążają za swoim indeksem odniesienia niezależnie od stanu rynków.

  Fundusze indeksowe są ogólnie uważane za idealne portfele podstawowe dla kont emerytalnych, takich jak indywidualne konta emerytalne (IRA) i konta 401 (k). Legendarny inwestor Warren Buffett polecił fundusze indeksowe jako przystań oszczędności na późniejsze lata życia. Powiedział, że zamiast wybierać poszczególne akcje do inwestycji, dla przeciętnego inwestora bardziej sensowne jest kupowanie wszystkich spółek z listy S&P 500 po niskich kosztach oferowanych przez fundusz indeksowy.

  Kluczowe wnioski
 • Fundusz indeksowy to portfel akcji lub obligacji zaprojektowany w celu naśladowania składu i wyników indeksu rynku finansowego.
 • Fundusze indeksowe mają niższe koszty i opłaty niż fundusze aktywnie zarządzane.Fundusze indeksowe kierują się pasywną strategią inwestycyjną.Fundusze indeksowe starają się dopasować ryzyko i zwrot na rynku, zakładając, że w perspektywie długoterminowej rynek osiągnie lepsze wyniki niż pojedyncza inwestycja.John Bogle o Funduszu indeksowym Starting World’s FirstJak działa fundusz indeksowy

  „Indeksowanie to forma pasywnego zarządzania funduszami. Zamiast zarządzającego portfelem funduszu aktywnie wybierać akcje i synchronizację rynkową – to znaczy wybierać papiery wartościowe do inwestowania i ustalać, kiedy je kupować i sprzedawać – zarządzający funduszem buduje portfel, którego udziały odzwierciedlają papiery wartościowe określonego indeksu. Chodzi o to, że poprzez naśladowanie profilu indeksu – całej giełdy lub jej szerokiego segmentu – fundusz osiągnie również swoje wyniki.

  Istnieje indeks i fundusz indeksowy dla prawie każdego istniejącego rynku finansowego. W Stanach Zjednoczonych najpopularniejsze fundusze indeksowe śledzą indeks S&P 500. Jednak wiele innych indeksów jest również szeroko stosowanych, w tym:

 • Russell 2000, składający się z akcji spółek o małej kapitalizacji
 • Wilshire 5000 Total Market Index, największy indeks akcji w USAMSCI EAFE, składający się z zagranicznych spółek z Europy, Australazji i Dalekiego WschoduBarclays Capital US Aggregate Bond Index, który śledzi cały rynek obligacjiNasdaq Composite, składający się z 3000 akcji notowanych na giełdzie NasdaqDow Jones Industrial Average (DJIA), składający się z 30 dużych spółekNa przykład fundusz indeksowy śledzący DJIA zainwestowałby w te same 30 dużych spółek publicznych, które wchodzą w skład tego indeksu.

  Portfele funduszy indeksowych zmieniają się zasadniczo tylko wtedy, gdy zmieniają się ich indeksy odniesienia. Jeżeli fundusz stosuje indeks ważony, jego zarządzający mogą okresowo korygować udział procentowy różnych papierów wartościowych w celu odzwierciedlenia wagi ich obecności w benchmarku. Ważenie to metoda używana do równoważenia wpływu dowolnego pojedynczego pakietu akcji w indeksie lub portfelu.

  Fundusze indeksowe a fundusze aktywnie zarządzane

  Inwestowanie w fundusz indeksowy jest formą inwestowania pasywnego. Odwrotną strategią jest aktywne inwestowanie, które jest realizowane w aktywnie zarządzanych funduszach inwestycyjnych – tych z opisanym powyżej menedżerem portfela wybierającym papiery wartościowe i rynkowym.

  Niższe kosztyJedną z głównych zalet funduszy indeksowych w porównaniu z ich aktywnie zarządzanymi odpowiednikami jest niższy wskaźnik kosztów zarządzania. Wskaźnik wydatków funduszu – znany również jako wskaźnik kosztów zarządzania – obejmuje wszystkie koszty operacyjne, takie jak płatności na rzecz doradców i menedżerów, opłaty transakcyjne, podatki i opłaty księgowe.

  Ponieważ zarządzający funduszami indeksowymi po prostu replikują wyniki indeksu wzorcowego, nie potrzebują usług analityków i innych osób, które pomagają w procesie selekcji akcji. Zarządzający funduszami indeksowymi rzadziej handlują zasobami, ponosząc mniejsze opłaty i prowizje transakcyjne. Natomiast aktywnie zarządzane fundusze mają większy personel i przeprowadzają więcej transakcji, co zwiększa koszty prowadzenia działalności.

  Dodatkowe koszty zarządzania funduszem znajdują odzwierciedlenie we wskaźniku wydatków funduszu i są przenoszone na inwestorów. W rezultacie tanie fundusze indeksowe często kosztują mniej niż jeden procent – typowe jest 0,2% -0,5%, a niektóre firmy oferują nawet niższe wskaźniki kosztów wynoszące 0,05% lub mniej – w porównaniu do znacznie wyższych opłat zarządzanych przez fundusze aktywnie zarządzane, zwykle 1% do 2,5%.

  Wskaźniki kosztów mają bezpośredni wpływ na ogólne wyniki funduszu. Aktywnie zarządzane fundusze, z ich często wyższymi wskaźnikami kosztów, automatycznie znajdują się w niekorzystnej sytuacji, jeśli chodzi o indeksowanie funduszy i mają trudności z nadążaniem za swoimi wzorcami pod względem ogólnego zwrotu.

  Jeśli masz konto maklerskie online, sprawdź jego fundusz inwestycyjny lub przeglądarkę ETF, aby zobaczyć, które fundusze indeksowe są dostępne.

  Niezrównana dywersyfikacja

  Niskie wskaźniki kosztów

  Silne długoterminowe zyski

  Idealny dla inwestorów pasywnych kup i trzymaj

  Wrażliwy na wahania rynkowe, awarie

  Brak elastyczności

  Brak elementu ludzkiego

  Lepsze zwroty?Niższy koszt prowadzi do lepszej wydajności. Zwolennicy twierdzą, że fundusze pasywne z powodzeniem przewyższają najbardziej aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne. Prawdą jest, że większości funduszy inwestycyjnych nie udaje się pokonać szerokich indeksów. Na przykład, zgodnie z danymi SPIVA Scorecard z S&P Dow Jones Indices, w ciągu pięciu lat kończących się w grudniu 2019 r. 80% funduszy o dużej kapitalizacji wygenerowało zwrot mniejszy niż indeks S&P 500. Wcześniejsze 

  Z drugiej strony fundusze zarządzane biernie nie próbują przebić rynku. Zamiast tego ich strategia dąży do dopasowania ogólnego ryzyka i zwrotu na rynku – zgodnie z teorią, że rynek zawsze wygrywa.

  Zarządzanie pasywne prowadzące do pozytywnych wyników wydaje się być prawdziwe w perspektywie długoterminowej. Przy krótszych okresach czasu aktywne fundusze inwestycyjne radzą sobie lepiej. Karta wyników SPIVA wskazuje, że w ciągu jednego roku tylko 70% funduszy inwestycyjnych o dużej kapitalizacji osiągnęło wyniki gorsze od S&P 500. Innymi słowy, ponad jedna trzecia z nich pobiła go w krótkim okresie. Również w innych kategoriach aktywnie zarządzano regułami pieniężnymi. Przykładowo, prawie 70% funduszy inwestycyjnych o średniej kapitalizacji pokonało w ciągu roku swój benchmark S&P MidCap 400 Growth Index. Wcześniejsze 

  Nawet w dłuższej perspektywie, gdy aktywnie zarządzany fundusz jest dobry, jest bardzo, bardzo dobry. W raporcie Investor’s Business Daily „Najlepsze fundusze inwestycyjne 2019 wymieniono dziesiątki funduszy, które osiągnęły 10-letni średni całkowity zwrot w wysokości 15–19%, w porównaniu do 13,12% S&P 500. Również w okresach jednego, trzech i pięciu lat osiągają znacznie lepsze wyniki niż rynek. Trzeba przyznać, że jest to wyczyn, o który może ubiegać się tylko 13% z 8000 funduszy inwestycyjnych, jak opisano w raporcie.

  Prawdziwy przykład funduszy indeksowych

  Fundusze indeksowe istnieją od lat 70. Popularność pasywnego inwestowania, atrakcyjność niskich opłat i długotrwała hossa sprawiły, że w latach 2010-tych gwałtownie wzrosły. Według Morningstar Research w 2018 r. Inwestorzy wpłacili ponad 458 miliardów dolarów na fundusze indeksowe we wszystkich klasach aktywów. W tym samym okresie aktywnie zarządzane fundusze odnotowały wypływy w wysokości 301 mld USD. Wcześniejsze 

  Jedyny fundusz, od którego wszystko się zaczęło, założony przez prezesa Vanguard Johna Bogle w 1976 roku, pozostaje jednym z najlepszych ze względu na swoje ogólne długoterminowe wyniki i niskie koszty. Fundusz indeksowy Vanguard 500 wiernie śledził indeks S&P 500 pod względem składu i wyników. Na przykład odnotowuje roczną stopę zwrotu 7,37% wobec 7,51% indeksu od lipca 2020 r. W przypadku akcji Admiral wskaźnik kosztów wynosi 0,04%, a minimalna inwestycja wynosi 3000 USD. Wcześniejsze 

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy