Przegląd wiadomosci ze spółek

Przegląd wiadomosci ze spółek
Category: gielda
27 lipca, 2020

Polska Spółka Gazownictwa a mianowicie spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) – ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na posady prezesa i czterech członków zarządu, podała spółka.

W zakresie drugiego etapu wezwania na akcje Impexmetalu zawarto sprawy, których tematem było 7 142 741 akcji, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.

Budimex kalkuluje, że swoim skonsolidowany profit netto wyniósł 44 mln zł przy II kw. 2019 r., co przesadza spadek o 21 mln zł (-32%) r/r, podała spółka. podała spółka.

Dekpol sprzedał (na podstawie znajdujacych sie umów rezerwacyjnych, deweloperskich jak i równiez przedwstępnych) 227 lokale przy I poł. 2019 r. wobec 319 rok wcześniej, podała spółka. Natomiast liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu) za I poł. to 209 wzgledem 224 barów w Jak i równiez poł. kwartale 2018 r.

Lokomotywa Vectron z pociągiem specjalnym pokonała bez zatrzymania trasę z Chojnowa dzieki Dolnym Śląsku do niemieckiej stacji Horka. Był to pierwszy taki przejazd w naszym kraju, podały PKP Cargo, do którego należy pojazd jak i równiez Siemens – jego wytwórca. Dla PKP Cargo realizowanie przewozów interoperacyjnymi pojazdami wielosystemowymi oznacza usprawnienie przewozów międzynarodowych.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) przy Luxemburgu zatwierdziła prospekt emisyjny mBanku Hipotecznego na łączną kwotę wyemitowanych listów zastawnych do wysokości 3 000 000 000 euro, podał bank.

Mercator Medical miał – według wstępnych danych – 136, 5 mln zł przychodów, 6, 12 mln zł EBITDA i 1, 2 mln zł zysku netto w II kwartale 2019 r., podała spółka.

Pierwsza dostawa olejów silnikowych firmy Avia realizowana przez Unimot do Chin dotarła już do uzytkownika, poinformował prezes Unimotu Adam Sikorski.

Ultimate Games zawarł z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (jako licencjodawcą) umowę, na bazie której spółka uzyskała od licencjodawcy licencję do pozostawienia gry „Bohemian Killing” na Nintendo Switch, podał Ultimate.

Art Games Studio zawarło z osobą fizyczną (twórcą) umowę, na podstawie której spółka oraz Ultimate Games będą współwydawcami gry „Pooplers” w konsolę Nintendo Switch, stworzonej przez twórcę, podał spółka. Ponadto Art Games Studio zobowiązało się do kupna gry.

TXM w restrukturyzacji otrzymał wypis postanowienia Sądu Rejonowego na rzecz m. st. Warszawy w stolicy polski, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych jak i równiez restrukturyzacyjnych w przedmiocie umorzenia postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku spółki, podał TXM.

Przy najbardziej zaawansowanych programach aptecznych Grupy Neuca na koniec czerwca 2019 r. uczestniczyło niemal 1 800 aptek, czyli ustanowieniem wzrost o ponad 70% w objetosci roku. Łącznie w systemach i rynkowych aktywnościach Grupy uczestniczy już 5 681 aptek, podała spółka.

PKN Orlen zawarł sposród Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) umowę na temat zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym (PPK), podały obie spółki w osobnych komunikatach.

Fundacja Orlen – Dar Serca rozpoczęła nabór do drugiej edycji aplikacji stypendialnego Bona Fide, podała Team Orlen. Polscy studenci zdobywający wykształcenie na zagranicznych uczelniach mogą ubiegać się o dofinansowanie na temat wartości chociazby 150 tys. zł. Wnioski można składać do 29 lipca br.

Unipetrol z Grupy Orlen i ČEZ rozwijają współpracę w zakresie uruchamiania punktów ładowania samochodów elektrycznych na stacjach Benzina, czeskiej sieci należącej do Unipetrolu. Obecnie w stacjach Benzina działa już 15 blyskawicznych ładowarek po 12 lokalizacjach, podał Unipetrol.

Ghelamco i Madison International Realty, równoprawni właściciele wieżowca Warsaw Spire, sprzedali całość swoich udziałów w budynku na rzecz Immofinanz za 386 mln euro, podało Ghelamco.

Rada nadzorcza Inowrocławskich Kopalń Soli Solino z ekipy kapitałowej PKN Orlen powołała z dniem 10 lipca Beatę Kalinowską i Pawła Majewskiego sluzace do składu zarządu i powierzyła im pełnienie funkcji członków zarządu, podała spółka.

Nestmedic zawarł umowę inwestycyjną z Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, niemieckim funduszem inwestycyjnym, dotyczącą lokaty w spółkę na łączną kwotę do ok. 12, 6 mln zł, podała spółka.

Zgromadzenie wierzycieli Vistalu Gdynia po restrukturyzacji przyjęło układ o treści obowiazujacej ze zmianą propozycji układowych przedstawionych na zgromadzeniu, podała spółka.