Przegląd wiadomości wraz z spółek, środa godz. 15

Category: rózne
27 lipca, 2020

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 8 maja godz. pietnasty

ING BSK

Zysk netto ekipy ING Banku Śląskiego w pierwszym kwartale 2013 roku kalendarzowego spadł sluzace do 259, 7 mln zł z 271, 5 mln zł dwanascie miesiecy wcześniej a mianowicie poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się znacznie wyższy od oczekiwań rynkowych w stopniu 193, 4 mln zł.

Oczekiwania jedenastu biur maklerskich co do wyniku netto za I kwartał wahały się od 174 mln zł do 224 mln zł. Wynik odsetkowy banku przy pierwszym trymestrze wyniósł 475, 8 mln zł i okazał się nieznacznie niższy od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie mezczyzna 477, 9 mln zł (w przedziale oczekiwań 466-496 mln zł). Wynik odsetkowy był niższy o 7 proc. rdr i szesc proc. kdk.

Wynik sposród prowizji w I trymestrze 2013 r. wyniósł 239, 8 mln zł i był lekko poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 243 mln zł (oczekiwania wahały się od 235 mln zł do 258 mln zł). Wynik sposród prowizji okazał się o 3 proc. niższy w ujęciu rocznym i o 6 proc. niższy po ujęciu kwartalnym.

Wynik dzieki inwestycjach agencji bankowej wyniósł 120, 4 mln zł wzgledem 19, 1 mln zł w pierwszym kwartale 2012 roku.

Koszty w pierwszych trzech miesiącach 2013 r. wyniosły 470, 1 mln zł, innymi slowy były wyższe do wypatrywanych przez rynek (464 mln zł). Koszta okazały się 1 proc. wyższe rdr i 6 proc. wyższe w ujęciu kwartalnym.

Kredyty i inne należności udzielone klientom wyniosły pod koniec glównego kwartału 49, 1 mld zł, podczas gdy pod koniec 2012 roku było to 49 mld zł.

Z kolei zobowiązania wobec klientów wyniosły na koniec pierwszego kwartału 58, 05 mld zł, wobec 57, 86 mld zł na koniec 2012 roku.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły przy pierwszym trymestrze 58 mln zł i okazały się znacząco niższe niż oczekiwał rynek (76, 5 mln zł). Rok kalendarzowy wcześniej wyniosły one 64 mln zł.

Poniżej przedstawiamy podstawowe wskaźniki grupy ING BSK.

RONSON EUROPE

Zarząd Ronson Europe rekomenduje przeznaczenie na dywidendę za 2012 rok kwoty 8, 17 mln zł, czyli po 0, 03 zł dywidendy na akcję. Zarząd pragnie, by po przyszłości wypłata dla akcjonariuszy mierzona stopą dywidendy była wyższa niż w tym roku a mianowicie poinformowała spółka w komunikacie

Rekomendacja zarządu zakłada tym samym przeznaczenie dzieki dywidendę 26 proc. zysku za 2012 rok.

Zarząd jest przeswiadczenia, że spodziewana pozycja operacyjna i pieniezna spółki i pozycja w ramach przepływów pieniężnych może pozwolić na zwiększenie w przyszłości wypłat wraz z tytułu dywidendy.

„Zamiarem zarządu jest zwiększanie w nastepnych latach mieszaniny dywidendy gwoli akcjonariuszy, przy jednoczesnej ścisłej kontroli bilansu spółki, w ponizszym w szczególności wszystkich kowenantów związanych z zadłużeniem spółki i tuz przy uwzględnieniu potrzeb finansowych spółki, która dąży do zajmowania pozycji w gronie wiodących deweloperów nieruchomości mieszkaniowych po zmieniającym się środowisku rynkowym. Zarząd będzie rekomendował po przyszłości wypłaty z tytułu dywidendy na podstawie o reguly nowej strategii dywidendowej” – napisano przy komunikacie. (PAP)

kuc/ gsu/ ana/ je/