Przegląd danych ze spółek

Przegląd danych ze spółek
Category: gielda
27 lipca, 2020

CI Games odwołało recenzje przepływów pienieznych w grupie kapitałowej w okresie od IV kwartału 2018 r. do III kwartału 2019 r., poinformowała spółka.

Team Pharmena zakończyła badania przedkliniczne leku 1-MNA, prowadzone w modelach zwierzęcych w nowatorskim wskazaniu NASH – niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby. Efekty badań medykamentu w modelu NASH potwierdziły pozytywny, istotny wpływ w kluczowe parametry rozwoju niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby. Dodatkowo lek 1-MNA wykazał działanie przeciwłóknieniowe, podała spółka.

Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 46, 49 mln zł przy czerwcu 2019 r. i były niższe o 2% w skali roku, podała spółka.

Grupa Mercor pozyskała zamówienia na temat wartości ok. 35, dziewiec mln zł w czerwcu 2019 r., co oznacza rozwój o 8% r/r, podała spółka.

HM Inwest złożył wnioski na temat dopuszczenie jak i równiez wprowadzenie dwóch 336 312 akcji spółki do ruchu na rynku dostosowywanym prowadzonym za posrednictwem Giełdę Papierów Wartościowych w stolicy polski, podała spółka. Wnioskowany dzień debiutu akcji spółki na rynku regulowanym GPW to 18 lipca 2019 r.

Elektrotim podjął decyzję o przeglądzie opcji strategicznych dla wlasnych podmiotów zależnych, podała spółka.

Wartość nominalna wierzytelności zdobytych przez grupę Kruk wyniosła 1 897 mln zł w II kw. br., co oznacza wzrost o 1% w skali roku, zaś nakłady pod inwestycje wyniosły 129 mln zł i były niższe na temat 54% r/r, podał Kruk.

Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody wraz z sprzedaży w wysokości 13, 9 mln zł w czerwcu br., podała spółka. Spółka podała wcześniej, że w czerwcu 2018 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 9, 4 mln zł.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) podpisało w pierwszej kolejnosci 100 umów z przedsiębiorstwami o zarządzanie pracowniczymi projektami kapitałowymi (PPK), podał PKO Bank Polski.

Polskie Górnictwo Naftowe jak i równiez Gazownictwo (PGNiG) oraz Startup Hub Poland w ramach drugiej rundy rządowego programu Poland Prize zaprosiły do Naszego kraju kolejną grupę zagranicznych startupów oferujących odkrywcze rozwiązania gwoli przedsiębiorstw sposród branży energetycznej, podało PGNiG. Na najznamienitszych czeka wsparcie finansowe jak i równiez możliwość wdrożenia swoich projektów w Polsce. PGNiG jest strategicznym partnerem pomyslu.

Silvair zawarł z Osram GmbH umowę dotyczącą dostawy, udzielenia licencji oraz świadczenia usług, na podstawie której Silvair zobowiązał się dostarczyć oprogramowanie komputerowe Silvair Firmware wraz z kompletem narzędzi służących do wdrażania go na linii produkcyjnej, podała spółka.

Grupa Polnord sprzedała w II kwartale 2019 r. na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych łącznie 119 lokali brutto (dane ważone udziałem Polnordu w poszczególnych spółkach grupy), podała spółka.

Całkowita sprzedaż gry „Castle of Heart” 7Levels przekroczyła poziom 100 000 sztuk, podała spółka. Dane sprzedażowe uwzględniają wszelkie kanały dystrybucji i obejmują sprzedaż na rynku japońskim (na którym wydawcą gry wydaje sie byc Rainy Frog LLC) oraz na pozostałych rynkach, tj. Europy, Australii oraz Ameryki.

Braster podpisał umowę dystrybucyjną z firmą Meditulip Global Inc., która zajmuje się dystrybucją urządzeń medycznych w dziedzinie koreańskim, podała spółka. Wedlug zapisami umowy, głównym produktem oferowanym na tym rynku będzie urządzenie „Braster Pro”.

Grupa Orlen rozpoczęła postępowanie na dwóch tysiące wagonów do przewozu produktów rafineryjnych i petrochemicznych, podał koncern. Oferty mogą być składane od dziś do 29 lipca.

Lokalne Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) przygotowały ofertę pożyczki w zakup jak i równiez wymianę kotła gazowego badz termomodernizację, poinformowały spółki.

iFun4all zatwierdził zmianę swojej nazwy na Draw Distance, podała spółka. Zapowiada w II półroczu premiery trzech komputerów: „Ritual: Crown of Horns”, „Vampire: The Masquerade a mianowicie Coteries of New York”, a także małej rozrywki w ramach systemu wydawniczego. Planuje ponadto poczatek fazy koncepcyjnej nowego planu o roboczym tytule Project IF-9.

Alior Bank podjął decyzję na temat dokonaniu odpisu aktualizującego, którego wielkość oblicza na niedaleko 140 mln zł, skutkującego obniżeniem rezultacie finansowego netto w II kwartale 2019 r., podała instytucja.

Zarząd Idea Agencji bankowej podjął decyzję o dopuszczeniu nowo wyselekcjonowanego funduszu private equity, zainteresowanego potencjalnym kupnem akcji agencji bankowej, do ograniczonego procesu due diligence, począwszy od dziesieciu lipca 2019 r., podał bank.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) złożyło akcjonariuszom mniejszościowym PGNiG Gazoprojekt ponowną ofertę nabycia posiadanych przez nich 25% dzialaniu wrocławskiej przedsiebiorstwa, podała spółka.

Rada nadzorcza Ursusa przy restrukturyzacji powołała Arkadiusza Miętkiewicza na wyobrazenie prezesa Ursusa w restrukturyzacji od poranka 10 czerwca, po naszym, jak Tomasz Zadroga złożył rezygnację z pełnionych opcji w zarządzie ze rezultatem na dzień 9 czerwca 2019 roku kalendarzowego, podała spółka.