Premier: bardzo wysoko weryfikuje trzy miesiące pracy MSZ i MF

Premier: bardzo wysoko weryfikuje trzy miesiące pracy MSZ i MF
Category: inne
27 lipca, 2020

Premier Donald Tusk powiedział, że bardzo wysoko mierzy trzy miesiące pracy MSZ i Ministerstwa Finansów. Jakim sposobem podkreślił, Polska znalazła się w zespole sześciu państw w Europie, wraz z których opinią trzeba się liczyć. Premier rozpoczął w środę przegląd resortów po 100 dniach działania rządu.

Szef rządu zapowiedział, że po sobotę odbędzie się narada, na której podsumuje stu dni, odniesie się m. in. w dodatku, co uważa za porażki i niepowodzenia swojego gabinetu.

Pierwszymi ministrami, z którymi Tusk spotkał się w zakresie przeglądu resortów, byli szefowie: MSZ Radosław Sikorski jak i równiez MF Jacek Rostowski. Według premiera wszystkie zaplanowane spotkania z ministrami powinny odbyć się w ciągu 10 dni.

Przy ocenie szefa rządu, stu dni – podobnie jak aktualne cztery czasy – pokazują, że w sprawach najważniejszych, fundamentalnych Polska jest dzieki dobrej ulicy i wydaje sie w rzetelnych rękach.

Tusk podkreślił, że 100 dób z punktu widzenia współpracy z MSZ i MF to przede wszystkim przygotowanie Lokalny do negocjacji, które rozpoczną się w ponizszym sezonie politycznym. „Finalne pertraktacje dotyczące budżetu UE, a więc także tych zapowiadanych, czy można powiedzieć wymarzonych przez nas, 300 mld zł na kolejną perspektywę budżetową dla Polski” – powiedział.

Zdaniem przedstawienie premierowe, wysiłki ministrów finansów jak i równiez spraw obcych przyczyniły się m. in. do tego, że nie doszło do politycznego podziału Europy na 2 kluby. „Udało nam się zatrzymać w mniejszym stopniu więcej po połowie mily proces erozji UE jak i równiez podziału dzieki dwa kluby” – podkreślił Tusk.

Przyznał, że Nasz kraj chciała osiągnąć dużo więcej, ale a mianowicie jak podkreślił – wyniki starań należy ocenić korzystnie.

Tusk ocenił, że dzis można wraz z pełnym przekonaniem mówić, że Polska jest w zespole sześciu państw w Europie, sposród których opinią trzeba się liczyć. Dodał, że jeśli chodzi np. o sprawy wschodnie, Stolica polski przygotowuje posady dla innych stolic tych popularnych. Również według Sikorskiego, polska prezydencja wypracowała naszemu krajowi „status konkretnego z sześciu większych krajów, na którego zdanie orientują się inni”.

Sikorski ocenił m. in., że biezacy status Lokalny w UE, to dobra podstawa sluzace do powalczenia na temat strategiczne kwestie, którymi UE będzie się zajmować w tym roku. „A więc po pierwsze: zapobieżenie złym rozwiązaniom w sprawie kolorytutonu i wywalczenie tego, o jakich kwestiach mówiliśmy po kampanii wyborczej, a więc jak najwazniejszego, najambitniejszego wieloletniego budżetu UE” – powiedział szef MSZ.

Jak dodał, w niedawnych dniach przekazany został sluzace do konsultacji Wieloletni Program Wsparcia Rozwojowej, opracowany na podstawie ustawy o pomocy rozwojowej. Sikorski zapowiedział, że plan ów będzie kształtował naszą politykę przede wszystkim wzgledem państw Partnerstwa.

Premier poinformował, że Polska przed przejęciem w lipcu szefostwa w Grupie Wyszehradzkiej zaprezentuje ambitną agendę jej ożywienia, tak zeby grupa powróciła do „poważnej gry”. Tusk zauważył, że będzie to w nadrzednym momencie, jeśli chodzi na temat negocjacje dotyczące nowego budżetu UE.

Według Rostowskiego, obok negocjowaniu wieloletniego budżetu UE, Polska powinien być jeszcze bardziej aktywna, niż przy negocjowaniu poprzedniego.

Kierownik rządu odniósł się też do kwestii na Ukrainie. „Możemy mówić o wyraźnym regresie, jeśli chodzi o zbliżenie się Ukrainy do Europy” – powiedział Tusk.

Sikorski wspomniał o kwestii Białorusi. „Chcielibyśmy, aby Białoruś przybliżała się, a nie oddalała się od Europy” – oświadczył. Odnosząc się do polaczeniu z USA, ocenił, że są one „dojrzałe jak i równiez przyjacielskie”, o czym świadczy m. in. argument, że Polska przejęła reprezentowanie interesów Stanów Zjednoczonych po Syrii.

Szef rządu podkreślił też, że wszystkie informacje wskazują na to, że zrealizowanie budżetu dzieki rok 2012 nie będzie zagrożona. „Jeśli chodzi na temat pierwsze piecdziesiat dni nowego roku, nie ma żadnych przesłanek, żadnych sygnałów, które kazałyby mnie się obawiać, że plany, jakie wyznaczyliśmy w planie budżetu, (… ) byłyby zagrożone” a mianowicie zaznaczył.

Premier poinformował też, że poprosił ministra finansów o przyspieszenie prac ponad niektórymi projektami zapowiedzianymi przy sejmowym expose. Chodzi m. in. o ulgi w dzieci jak i równiez internetową.

„Prosiłem o przyspieszenie szczególnie tych projektów, które ograniczały okreslone przywileje podatkowe, czy znizki podatkowe, az do grupy skromniej zarabiających, odnosi sie do to metrów. in. ulgi rodzinnej, badz kosztów zdobycia przychodów. Zakładamy, że tobie, którzy są płatnikami podatków w tej najwyższej stawce, nie będą mogli korzystać z tejze ulgi” – powiedział Tusk.

Jak dodał, dotyczy to także zniesienia ulgi internetowej, a także prac morzem rachunkowością polskich rolników. „Zwróciłem się do ministra Rostowskiego o zwiekszenie szybkosci tych robót. Chcielibyśmy, by zarówno materie ulg podatkowych, jak i modyfikacje systemu finansowego na krajowej wsi znalazły się po pierwszym trymestrze już cos znacznie wiecej anizeli tylko na naszym stole, lecz także po parlamencie” a mianowicie zaznaczył kierownik rządu. Premier powiedział, że jest przekonany, iż będzie to możliwe.

Rostowski poinformował, że omawiał z premierem plany ustawodawcze, za które jest powazny resort finansów, ale także ogólną sytuację gospodarczą Naszego kraju. „Według doswiadczen Ministerstwa Finansów sytuacja wydaje sie byc znacznie bardziej wartosciowa niż obawialiśmy się dzieki początku grudnia 2011 r., kiedy decydowaliśmy się dzieki wariant budżetu” – zaznaczył Rostowski.

Jak mówił, bardziej wartosciowa niż zakładano sytuacja Lokalny jest efektem dobrych wyników 2011 r. – wzrostu gospodarczego w wysokości 4, 3 proc. PKB, jednak także uspokojenia sytuacji przy strefie ó. Według ministra to rezultat przede wszystkim działań Europejskiego Agencji bankowej Centralnego, jakie mozliwosci wiąże się m. in. z przyjęciem paktu fiskalnego.

Rostowski dodał, że rozmawiał z premierem także odnosnie negocjacji kilkunastoletnich ram finansowych UE a mianowicie na lata 2014-2020 – i robienia koalicji państw, które podobnie jak Polska, korzystają z pieniędzy przekazywanych wraz z Brukseli w ramach realizacji strategii spójności.

Minister finansów poinformował także, że przedstawił premierowi raport poświęcony finansom spolecznym podczas kryzysu, w którym „zawarte są fakty dotyczące ostatnich czterech lat”. „Te cztery lata były oczywiście trudne na rzecz Polski, aczkolwiek relatywnie bardzo udane przy porównaniu sposród tym, jak działo się w reszcie Europy. Wówczas, kiedy gospodarka Unii Europejskiej w kumulatywnym relacji skurczyła się o 0, 5 proc. PKB, to polska system gospodarczy wzrosła na temat 15, 12 proc. ” – powiedział minister.

Tusk oświadczył, że Polska nie widzi żadnych podstaw, zeby UE zmieniała cele redukcyjne emisji CO2. Zapewnił, że Polska będzie w tej sprawie stanowcza. „Nawet niezależnie od konfiguracji sił w ramach Rady Europejskiej, liczymy w tym miejscu na współpracę dość zazwyczaj w naszej kwestii sposród państwami obszaru i wraz z tymi gospodarkami narodowymi, które są oparte w większym stopniu w węglu” – powiedział premier. (PAP)

mrr/ par/ jra/