Pożyczka VA

17 lutego 2021

Co to jest pożyczka VA?

Pożyczka VA odnosi się do pożyczki hipotecznej udzielanej weteranom, członkom służby, rezerwistom i wybranym pozostałym przy życiu małżonkom członków wojskowych. Rząd Stanów Zjednoczonych wprowadził pożyczki VA w 1944 r., Aby pomóc weteranom i powracającym członkom służby w zakupie domów bez konieczności posiadania doskonałej historii kredytowej lub zaliczki, jak to ma miejsce w przypadku innych rodzajów pożyczek.

Pożyczki VA są udzielane przez banki, firmy hipoteczne i innych prywatnych pożyczkodawców. Pożyczkodawca Kredytodawca jest zdefiniowany jako firma lub instytucja finansowa, która udziela kredytu firmom i osobom fizycznym, oczekując pełnej kwoty. Chociaż rząd nie oferuje pożyczek VA, fakt, że są gwarantowane przez agencję rządową, czyni je mniej ryzykownymi w porównaniu z innymi rodzajami pożyczek. Chociaż pożyczkobiorcy mogą otrzymać pożyczkę VA bez wpłacania zaliczki, muszą spełnić określone wymagania dotyczące dostępu do kredytu od instytucji pożyczkowych.

Departament Spraw Weteranów Stanów Zjednoczonych określa zasady dla członków, którzy kwalifikują się do otrzymania pożyczek i oferuje minimalne wymagania, zgodnie z którymi pożyczki hipoteczne mogą być udzielane wykwalifikowanym weteranom.

Podsumowanie
 • Pożyczka VA odnosi się do pożyczki hipotecznej udzielonej weteranom, członkom służby i pozostałym przy życiu małżonkom za pośrednictwem Departamentu Spraw Weteranów Stanów Zjednoczonych.
 • Pożyczki VA są udzielane przez prywatnych pożyczkodawców. Rząd Stanów Zjednoczonych udziela gwarancji na pożyczki VA za pośrednictwem Departamentu ds. Weteranów Stanów Zjednoczonych. Wymagania kwalifikacyjne dla pożyczek VAWeterani i członkowie usług, którzy chcą uzyskać dostęp do kredytów mieszkaniowych VA, muszą spełnić określone wymagania. Wymagania dzielą się na następujące kategorie:

  • Bądź czynnym członkiem służby lub weteranem, honorowo zwolnionym.
  • Członkowie służby musieli odbyć służbę przez 90 kolejnych dni w czasie wojny lub 181 dni w czasie pokoju.Członkowie muszą mieć co najmniej sześć lat w służbie Gwardii Narodowej lub Rezerwy.Pozostali przy życiu małżonkowie członków służby, którzy zmarli w służbie czynnej.Weterani i członkowie usług ubiegający się o pożyczkę mieszkaniową VA są zobowiązani do uzyskania certyfikatu kwalifikacji VA (COE) za pośrednictwem portalu eBenefits lub konkretnego pożyczkodawcy. Składając wniosek o COE, weterani są zobowiązani do dostarczenia formularza DD Form 214, podczas gdy członkowie służby są zobowiązani do dostarczenia podpisanego oświadczenia o służbie.

   Oświadczenie o służbie powinno zawierać imię i nazwisko członka, datę urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego, datę rozpoczęcia pełnienia służby, ewentualny stracony czas oraz nazwę dowództwa, do którego jest przydzielony. Gwardia Narodowa, członkowie rezerwy i pozostali przy życiu małżonkowie mają inne wymagania kwalifikacyjne niż weterani i aktywni członkowie służby, a wymagania są dostępne na portalu VA eBenefits.

   Jak działa pożyczka VAPożyczki mieszkaniowe VA są udzielane weteranom i aktywnym członkom służby, aby pomóc im w zakupie domów. Ubiegając się o pożyczkę VA, kwalifikujący się wnioskodawcy są zobowiązani do przedłożenia pożyczkodawcy zaświadczenia o kwalifikowalności. Wnioskodawca musi również spełnić wymagania pożyczkodawcy, mimo że wymagania są mniej sztywne niż wymogi dla pożyczek konwencjonalnych Pożyczki zabezpieczone a pożyczki niezabezpieczone Planując zaciągnięcie pożyczki osobistej, pożyczkobiorca może wybierać między pożyczką zabezpieczoną a pożyczką niezabezpieczoną. Pożyczając pieniądze z banku, spółdzielczej kasy pożyczkowej lub.

   W trakcie składania wniosku pożyczkowego pożyczkobiorca otrzymuje uprawnienie, czyli kwotę gwarantowaną na każdą pożyczkę. Większość pożyczkodawców VA pożycza do czterokrotności kwoty roszczenia indywidualnego. Pożyczki VA różnią się od zwykłych pożyczek hipotecznych oferowanych przez pożyczkodawców, ponieważ nie wymagają przedpłaty.

   Departament Spraw Weteranów Stanów Zjednoczonych gwarantuje pożyczki, aby umożliwić wykwalifikowanym osobom zakup, budowę lub naprawę domu do zamieszkania. Oznacza to, że agencja rządowa spłaci część spłat pożyczki pożyczkodawcy, jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze zobowiązań pożyczkowych lub nieruchomość obciążona hipoteką będzie zagrożona wykluczeniem Gdy właściciel domu przestanie spłacać pożyczkę przeznaczoną na zakup domu, dom zostaje uznany za być wykluczonym. Ostatecznie oznacza to, że posiadanie.

   Gwarancja udzielona przez rząd stanowi zachętę dla prywatnych pożyczkodawców do udzielania pożyczek weteranom na lepszych warunkach niż pożyczki konwencjonalne. Pożyczkodawcy zapewniają 100% finansowania wartości domu, a beneficjenci mogą zdecydować się na ponowne wykorzystanie przyznanej pożyczki i przekazanie jej innej osobie kwalifikującej się do pożyczki VA.

   Rodzaje pożyczek VA dla weteranówWeterani, członkowie służby i pozostali przy życiu małżonkowie mogą uzyskać dostęp do następujących rodzajów pożyczek VA:

   1. Kup pożyczkiPożyczki na zakup są udzielane weteranom na zakup lub budowę domów po pełnych stopach procentowych. Stopa procentowa Stopa procentowa odnosi się do kwoty pobieranej przez pożyczkodawcę od pożyczkobiorcy za jakąkolwiek formę zadłużenia, zwykle wyrażonej jako procent kapitału. . Najczęściej od wnioskodawców nie wymaga się wpłacania zadatku ani ubezpieczenia kredytu hipotecznego.

   2. Kredyty refinansowe typu cash-outKredyty refinansowe typu cash-out pozwalają weteranom i aktywnym członkom służby pożyczać pożyczki pod zastaw domu. Opcja oferuje nowy kredyt hipoteczny o wyższej wartości niż istniejący kredyt hipoteczny. Kredytobiorca może również wykorzystać nowy kredyt hipoteczny do spłaty zadłużenia, zakupu nowego domu lub sfinansowania remontu domu.

   3. Kredyt refinansowy na obniżenie stopy procentowejKredyt refinansowy na obniżenie stopy procentowej pomaga kredytobiorcom w refinansowaniu ich bieżącej pożyczki VA w celu uzyskania niższej stopy procentowej. Pożyczkobiorcy mogą również zaciągnąć pożyczkę, aby zamienić istniejący kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu na kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu.

   4. Dostosowane dotacje mieszkanioweAdaptowane dotacje mieszkaniowe są przyznawane, aby pomóc weteranom i czynnym członkom służby z trwałą i związaną z usługami niepełnosprawnością w zakupie lub budowie domu dostosowanego do ich niepełnosprawności. Mogą również wykorzystać pożyczkę, aby zmodyfikować swoje istniejące domy, aby dostosować je do ich niepełnosprawności.

   Dodatkowe zasobyCFI jest oficjalnym dostawcą globalnego certyfikatu Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) CBCA Akredytacja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) to globalny standard dla analityków kredytowych obejmujący finanse, rachunkowość, analizę kredytową i analizę przepływów pieniężnych , modelowanie warunków umowy, spłaty pożyczek i nie tylko. program certyfikacji, mający pomóc każdemu zostać światowej klasy analitykiem finansowym. Poniższe dodatkowe zasoby będą przydatne, aby kontynuować karierę:

   • Kredyt hipoteczny o zmiennej stopie procentowej (ARM) Kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu (ARM) Kredyt hipoteczny o zmiennej stopie procentowej (ARM) ma zmienne stopy procentowe w oparciu o saldo pożyczki z każdego okresu. Początkowo ARM dawałby plik
   • Proces analizy kredytowej Proces analizy kredytowej Proces analizy kredytowej odnosi się do oceny wniosku kredytobiorcy o kredyt w celu określenia kondycji finansowej podmiotu i jego zdolności do generowaniaLinia kredytowa pod zastaw domu (HELOC) Linia kredytowa pod zastaw domu (HELOC) Linia kredytowa pod zastaw domu (HELOC) to linia kredytowa udzielona osobie korzystającej z domu jako zabezpieczenia. Jest to rodzaj pożyczki, w której bank lub instytucja finansowa upoważnia pożyczkobiorcę do dostępu do środków pożyczki w razie potrzeby, do określonej maksymalnej kwoty.Pożyczki o zmiennej stopie Pożyczki o zmiennej stopie Pożyczki o zmiennej stopie procentowej to rodzaj pożyczki, w przypadku której oprocentowanie zmienia się w zależności od zmian rynkowych stóp procentowych. W przeciwieństwie do pożyczki o stałym oprocentowaniu, w przypadku której pożyczkobiorcy

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy