Posucha w Polsce. Szkody rolników są już szacowane na 1 mld zł, zagrożone 99 proc. upraw

Posucha w Polsce. Szkody rolników są już szacowane na 1 mld zł, zagrożone 99 proc. upraw
Category: gospodarka
27 lipca, 2020

Sytuacja jest nadzwyczajna, suszą zagrożone jest 99 proc. powierzchni upraw rolniczych, dotychczasowe szacunki wskazują, że straty w rolnictwie wynoszą przeszlo 1 mld zł a mianowicie poinformował w Sejmie minister rolnictwa Marek Sawicki, przedstawiając informację na temat. suszy.

a mianowicie Tegoroczna posucha jest szczególnie dotkliwa, przy skrajnych przypadkach może prowadzić do całkowitej utraty plonów. Deficyt nawadniania w roku bieżącym kosztuje średnio o ok. 270 proc. więcej niż przy ostatnich dziesięciu latach – mówił minister w środę w Sejmie.

– Od czasu 1 lipca do 31 sierpnia 2015 roku zagrożenie suszą rolniczą występuje dla 14 kategorii upraw: rośliny strączkowe, ziemniaki, krzewy owocowe, chmiel, kukurydza na kiszonkę, tytoń, jarzyny gruntowe, buraki cukrowe, drewna owocowe jak i równiez kukurydza na ziarno a mianowicie mówił Sawicki, powołując się na opracowane przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego dla wszystkich gmin Polski (3064 gmin).

– Rezultaty obecnej suszy będą częściowo odwracalne w wypadku roślin kilkunastoletnich, choć w przypadku trwałych użytków zielonych nie w kazdym przypadku, natomiast w przypadku jednorocznych pastewnych roślin, chocby takich jak kukurydza, strączkowe czy ziemniak, poprawa warunków pogodowych we wrześniu nie spowoduje zasadniczej poprawy stanu uprawy tych gatunków – powiedział Sawicki.

Dodał, że susza zaklóca prawidłowe zrobienie pożniwnych zabiegów uprawowych albo wymusza rezygnację z katalogów wykonania jak i równiez znacznie blokuje możliwości prawidłowej uprawy gleby, wykonanie siewów ozimin, są opóźnienia w siewach rzepaku, co może powodować straty także w przyszłym r..

Minister poinformował, że według stanu w 8 września powołane poprzez wojewodów komisje oszacowały szkody w 1400 gminach. Pokrzywdzonych jest przeszlo 200 tys. gospodarstw, dotkniętych suszą (według meldunków komisji) jest prawie 1, 8 mln hektarów powierzchni upraw, przy szacowanej wielkości klesk ponad 1-wsza mld zł.

Sawicki przypomniał że rząd przeznaczył na pomoc „suszową” gwoli rolników 450 mln zł. Otrzymają ją rolnicy, których straty wyniosą co najmniej 30 proc. produkcji rolnej sposród trzech niedawnych lat. Pomocna dlon wyniesie 800 zł w hektar na rzecz rolników posiadających sady jak i równiez krzewy owocowe oraz 400 zł dzieki hektar dla pozostałych w przypadku, że ubezpieczyli oni połowę upraw. Jeżeli nie a mianowicie pomoc będzie o 50 proc. niższa.

Przewidziane są także odmienne formy pomocy: preferencyjny debet na wznowienie produkcji i poręczenie badz gwarancję spłaty tego kredytów; pomoc w opłacaniu bieżących składek dzieki ubezpieczenie społeczne w KRUS; odroczenie po płatnościach sluzace do Agencji Nieruchomości Rolnych sposród tytułu umów sprzedaży jak i równiez dzierżawy; koncesja w podatku rolnym a mianowicie wyliczał kierownik resortu rolnictwa.

Zaznaczył, że podjęte zostały również czynnosci nad zamyslem rozporządzenia, które umożliwi wcześniejszą, zaliczkową wypłatę dopłat bezpośrednich. Takie zapomogi będą mogły zostać wypłacone po pietnasty października 2015 r., KE w tym roku oferuje, by były one wypacane do wysokości 70 proc. kwoty płatności.