PiS protestuje przeciw odwoływaniu konsultantów medycznych

Category: rózne
27 lipca, 2020

*PiS protestuje przeciw planom ministerstwa zdrowia, zakładającym zwolnienie 15 krajowych konsultantów medycznych. Senatorowie PiS wystosowali list sluzace do premiera Donalda Tuska w tej kwestii. *

„Konsultanci krajowi to wybitni specjaliści w swoich domenach. Jesteśmy zdziwieni formą i skalą zwolnień. Apelujemy sluzace do pana przedstawienie premierowe o ustosunkowanie się sluzace do zaistniałej sprawy oraz dokladne uzasadnienie każdego przypadku” a mianowicie czytamy po skierowanym sluzace do premiera liście.

Senator Grzegorz Czelej podkreślił, że pod spodem pismem podpisali się wszyscy senatorowie PiS, jeden senator PSL jak i równiez senator PJN.

„Ministerstwo zdrowia myli pojęcie konsultanta krajowego ze swoimi wiceministrami” a mianowicie przekonywał dzieki wtorkowej konferencji prasowej Czelej. Nawiązywał sluzace do wypowiedzi minister zdrowia Ewy Kopacz, która powiedziała, że ma uprawnienie dobierać samemu współpracowników.

Jakim sposobem podkreślił, „konsultanci są głosem eksperckim”. „To ludzie, którzy mają służyć swoim doświadczeniem ministerstwu, natomiast nie zawsze się z przedtem zgadzać” – dodał.

Wedlug rzecznika PiS posła Adama Hofmana fakt, iż ministerstwo nie oferuje nazwisk konsulatów, których potrzebuje zwolnić „ma charakter zastraszenia”. „Za czasów ministra Zbigniewa Religi takowa sytuacja byłaby nie az do pomyślenia; to pycha jak i równiez arogancja” a mianowicie podkreślił.

Po końcu maja wiceminister zdrowia Andrzej Włodarczyk zapowiedział, że 15 konsultantów medycznych straci stanowisko; powodem ich odwołania było „niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków konsultanta”.

W Polsce jest kilkudziesięciu medycznych konsultantów krajowych. Powołuje ich minister zdrowia w pięć czasów. Kandydat na konsultanta musi posiadać tytuł specjalisty przy danej domenie medycyny, farmacji lub odmiennej dziedzinie mającej zastosowanie po ochronie zdrowia, a w wypadku braku specjalisty w okreslonej dziedzinie a mianowicie w dziedzinie pokrewnej. Ta tylko osoba może pełnić funkcję konsultanta krajowego tylko po jednej sferze.

Do zadań konsultantów lokalnych należy metrów. in. opiniowanie programów nauczania podyplomowego; sporządzanie opinii dotyczącej poziomu kształcenia w domenach medycyny związanych z pierwotnego specjalizacją; opiniowanie i doradztwo w zakresie nauczania podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek jak i równiez położnych a takze farmaceutów; opiniowanie jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych; udzial w komisjach i zespołach powoływanych dla realizacji polityki zdrowotnej.

Konsultanci wykonują zagadnienia opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej, Narodowego Funduszu Zdrowia jak i równiez Rzecznika Norm Pacjenta. Ze swojej działalności sporządzają jednoroczny raport dokumentujący wykonanie tychze zadań. (PAP)

wni/ par/ mag/