Sejm obraduje nad budżetem. "Nadspodziewanie pozytywny" vs. "budżet misiewiczów i pisiewiczów"

Drugie czytanie projektu budżetu w 2017 r.  Pieniądze

Wszystko pokazuje na to, że wraz z realizacją budżetu na 2017 rok może być identycznie, jak z tegorocznym budżetem: będzie nadspodziewanie pozytywny - powiedział we wtorek po Sejmie reprezentujący klub Prawo i Sprawiedliwość poseł Jan Szewczak. Z kolei opozycja krytykuje założenia budżetu, twierdząc, że "są nierealne". - Będzie to budżet wysokiego niebezpieczeństwa, dlatego ustawę należy zrezygnować - mówił we wtorek w Sejmie podczas innego czytania projektu budżetu dzięki 2017 r. Włodzimierz Nykiel z PO. Lider Nowoczesnej Ryszard Petru stwierdził, że "budżet na 2017 r. przygotowany przez PiS, wówczas jest budżet niższego przyrostu, wyższych podatków, wyższego deficytu, wyższego długu i mniejszych inwestycji".

We wtorek w Sejmie odbywa się drugie czytanie projektu budżetu na 2017 r. dopuszczającego deficyt na kwotę nie zaakceptować większą niż 59 mld 345 mln 500 tys. zł.

Wszystko pokazuje na to, że spośród realizacją budżetu na 2017 rok może być jednakowo, jak z tegorocznym budżetem: będzie nadspodziewanie pozytywny a mianowicie mówił reprezentujący klub Upoważnienie i Sprawiedliwość poseł Jan Szewczak.

Opozycja była krytyczna. Włodzimierz Nykiel (PO) przekonywał, że założenia budżetu są nierealne, a Ryszard Petru (Nowoczesna) mówił, iż to jest budżet niższego wzrostu, wyższych podatków, lepszego deficytu, wyższego długu jak i również niższych inwestycji. Kluby Platformy i Nowoczesnej zapowiedziały głosowanie przeciw projektowi. Rafał Wójcikowski (Kukiz'15) apelował do rządu, by w roku 2017 skoncentrował się na obniżeniu ryzyka inwestycyjnego. Genowefa Tokarska (PSL) zaś zwróciła uwagę na wysokość dopuszczonego deficytu i zarzucała rządowi przeszacowanie dochodów podatkowych.

Wzrost PKB

Polsce grozi "katastrofa"? PO apeluje do Morawieckiego

Sprawozdanie z robót komisji finansów publicznych ponad projektem przedstawił przewodniczący naszej komisji Jacek Sasin. Podkreślił, że komisja opowiedziała się za przyjęciem budżetu poprzez Sejm w zaproponowanym układzie. Przypomniał najważniejsze założenia makroekonomiczne do projektu ustawy. Wskazał, że przyjęcie wzrostu ekonomicznego rzędu 3, 6 proc. jest ambitne, ze aspektu na obserwowane spowolnienie dzięki świecie. Jego zdaniem mimo to cel jest możliwy.

Sasin podkreślił, że rząd zakłada przyspieszenie w gospodarce od drugiego kwartału przyszłego roku, co związane jest ze wzrostem poziomu inwestycji i uruchomieniem środków z UE na inwestycje. Dodał, że z minionych danych GUS wynika, że tegoroczny wzrost PKB wyniesie ok. 3 proc., jak może wywierać, ale nie musi, wpływ na rozwój PKB w przyszłym r..

- Projekt budżetu na 2017 r. stanie się odzwierciedlał realizację priorytetów rządu i zobowiązań wyborczych. Zapewni on finansowanie podstawowych funkcji państwa przy jednoczesnym zachowaniu stabilności finansów publicznych - podkreślał.

Poinformował, iż w pierwszym czytaniu do odwiedzenia projektu zgłoszono 291 poprawek, w tym trzy do odwiedzenia części tekstowej, ale 8 zostało wycofanych (w naszym dwie do części tekstowej). Komisja finansów publicznych korzystnie zaopiniowała 22 poprawki.

Zaznaczył, że przyjęcie modyfikacyj nie doprowadziło do modyfikacje kwot dochodów i kosztów budżetu państwa. Dodał, hdy spośród odrzuconych 264 modyfikacyj, 242 poprawki to tak zwanym. wnioski mniejszości, które zostaną poddane pod głosowanie dzięki posiedzeniu plenarnym.

Cele społeczne

- Chcemy prowadzić politykę gospodarczą i finansową opartą na interesie narodowym, za zakupach grupowych, żebyśmy dbali przede wszelkim o interes Polaków, o ich portfele. Różnie to może wychodzić, różne mogą być efekty, będziemy starali się korygować te wszystkie zagrożenia, więcej jeszcze błędy, które się popełni - gadał Jan Szewczak (PiS).

Według niego największym zagrożeniem dla Polski jest deficyt oszczędności krajowych i dominujący udział oszczędności zagranicznych po finansowym segmencie rynku. - W tej sferze odrzucić całkiem my rozdajemy karty, ale my chcemy to przynajmniej pomału zmieniać. Nie zaakceptować chcemy brnąć w te koleiny, które przez te 26 lat zostaliśmy wpuszczeni - zauważył.

Podkreślił, że zaplanowany budżet brnie m. in. do obniżenia kosztów obsługi długu zagranicznego, mają wzrosnąć także profity podatkowe i to wbrew zwiększenia wydatków na plany społeczne: program Rodzina 500 plus oraz Mieszkanie dodatkowo. - My po prostu posiadamy inną wizję państwa, odrębną koncepcję budżetu państwa, odrębną koncepcję budowy finansów globalnych, bardziej prospołeczną, polegającą dzięki inwestycji w przyszłość, na chęć wybicia się w suwerenność gospodarczą - podkreślał Szewczak.

"Budżet wielkiego ryzyka"

Raport: jest recepta na przyciągnięcie inwestorów do Polski

Włodzimierz Nykiel (PO) uznał z kolei, iż realizacja budżetu 2017 grozi poważnymi problemami finansowymi jak i również gospodarczymi. - To zostanie budżet wysokiego ryzyka i olbrzymiej niepewności zarówno dla jego wykonawców, jak jak i również obywateli - mówił Nykiel. - Ale ja i cały klub życzymy finansom publicznym wszystkiego dobrego jak i również jak najlepszych rezultatów - zastrzegł.

Poseł Platformy krytykował poczynania obecnej grupy rządzącej. Przypomniał, że OECD zaleca Polsce obniżenie datków i podniesienie, zgodnie wraz z wcześniejszymi planami, wieku emerytalnego. - To, że operowania rządu idą w przeciwnym kierunku, (... ) wówczas jest widoczne - ocenił Nykiel. - Nie posiada koncepcji systemu podatkowego i przeobrażeń tego systemu podatkowego - mówił. Wyjaśnił, hdy nie wiadomo, czy po 2017 r. będzie podatek od sprzedaży detalicznej oraz nowa Ordynacja podatkowa. Przyznał, że potrzebne jest uszczelnienie systemu podatkowego, ale sklepy obawiają się, że prawo uszczelniające mogą stać się narzędziem nękania biznesu.

- Gospodarka zwalnia wraz z kwartału na kwartał, coraz szybciej rośnie deficyt jak i również rośnie dług. Kurs walutowy jest rekordowy: niedawno powinno się było 4, 5 zł płacić za euro. Zbytnio waszego rządu deficyt nominalny jest najwyższy w relacji, prawie 60 mld złotych. I to jest znakomity deficyt od 1989 roku kalendarzowego - zauważył Ryszard Petru. Wyraził przy tym obawę ponownego objęcia Polski unijną procedurą nadmiernego deficytu.

- To jest główny budżet, który robicie. Przy pełni wasz budżet. (... ) To jest finanse niższego wzrostu, wyższych datków, wyższego deficytu, wyższego długu, niższych inwestycji. To jest budżet, który był poprzez was przygotowany i to jest wasza polityka po soczewce: czyli niekompetencja, niezrozumienie gospodarki i nieudolność. Istotnie i w tym budżecie wszędzie widać misiewiczów jak i również pisiewiczów - powiedział prowadzący Nowoczesnej.

Ryzyko inwestycyjne

Rafał Wójcikowski (Kukiz'15) zwracał uwagę na "rekordowy deficyt budżetowy", który wpływa na niższy poziom inwestycji, bo podwyższa ryzyko inwestycyjne. - O ile zatem można by cokolwiek rządowi doradzić, to przede wszystkim, by (... ) w roku 2017 skoncentrował się na obniżeniu ryzyka inwestycyjnego i umocnieniu klasy średniej - zaznaczył.

Wiceszef komisji finansów globalnych krytykował też fakt, hdy wydatki w projekcie budżetu na 2017 rok "są rekordowe i rekordowo rosną". - To nie wydaje się najlepszy model rozwoju ekonomicznego, jeśli pobudza się fita wydatkami rządowymi - argumentował.

Apelował też, aby nadprogramowy zysk NBP, który to - jego zdaniem a mianowicie sięgnie 7, 5 mld zł, rząd przeznaczył bądź na obniżkę deficytu, albo na reformę rynku kapitałowego. - To co się dziś dzieje na giełdzie, to jest katastrofa - przekonywał Wójcikowski, dodając, że jeżeli rynku kapitałowego się nie zreformuje, to przestanie on funkcjonować. Taka reforma mogłaby, w jego doświadczeń, polegać np. na zawieszeniu na jakiś czas datku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).

Poprawki PSL

Prof. Listwa o frankowiczach: cieszę się, kiedy prezydent nie dotrzymuje obietnic

Genowefa Tokarska (PSL) także zwracała uwagę dzięki wysokość dopuszczonego deficytu i zarzucała rządowi przeszacowanie profitów podatkowych. - Projekt budżetu przyjmuje pochopne, zbyt szczęśliwe prognozy gospodarcze, nie posiada w tym budżecie marginesu błędu - powiedziała. Do niej zdaniem PiS nie dostrzega, że hamują inwestycje i gospodarka.

Posłanka skupiła się na poprawkach, które ludowcy chcieliby wprowadzić do ustawy. Mówiła, że po części dotyczącej rolnictwa jest pilna potrzeba uzupełnienia jak i również zabezpieczenia środków na kierowanie skupu interwencyjnego wieprzowiny, przetworów mlecznych, owoców i warzyw. - Potrzeby te wynikają ze specyficznej sytuacji rozpowszechniania się choroby ASF, natomiast także niskich cen na pozostałe produkty rolne grożące załamaniem się rynków rolnych, a także upadłością gospodarstw hodowlanych i rolnych - tłumaczyła Tokarska.

Według niej potrzeby w tym zakresie ocenia się w 500 mln zł, tymczasem resort rolnictwa nie zabezpieczył pieniędzy ani na wyjście problemów dających już na temat sobie znać, ani dzięki interwencję związaną z ptasią grypą. Tokarska wskazała, hdy poprawki PSL dotyczą także potrzeby wypłaty rekompensat za szkody łowieckie w uprawach rolnych. Według niej jest to niezbędne, ponieważ kłopot jest widoczny w coraz większej skali.

Projekt budżetu

Zgodnie z projektem przy 2017 r. dochody budżetu państwa mają wynieść 325 mld 426 mln 102 tys. zł, a nakłady 384 mld 771 mln 602 tys. zł. Maksymalny poziom deficytu ustalono dzięki kwotę nie większą niźli 59 mld 345 mln 500 tys. zł.

Rząd założył, że przy 2017 r. wzrost PKB (w ujęciu realnym) wyniesie 3, 6 proc., średnioroczna inflacja - 1, trzy proc., nominalny wzrost zwyczajnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 5, 0 proc., wzrost zatrudnienia w gospodarce krajowej narodowej - 0, 7 proc., a wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym) - 5, 5 proc.

Zdaniem rządu projekt spełnia kryteria tzw. stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów (według metodyki unijnej) - niższego niż 3 proc. PKB. Prognozuje się, że deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 2, 9 proc. PKB.

Dzielić:

Związane z

giełdy na czerwono po katastrofie na Ukrainie  Informacje 02.08.2019

Giełdy na czerwono po katastrofie na Ukrainie Informacje

415 02.08.2019

Wiadomosci gospodarcze

Sekretarz energii USA chwali Polskę. "Podjęła dobrą decyzję" Koniec gorszych produktów dla Polaków? "Podejrzewam, że niewiele się zmieni" Tani jak Polak. Eurostat porównał koszty pracy po Unii Unia szykuje rewoltę w przepisach.…...

Czytać →
europa bije rekordy w turystyce, najwięcej wydają Rosjanie  Informacje 27.07.2019

Europa bije rekordy w turystyce, najwięcej wydają Rosjanie Informacje

352 27.07.2019

Wiadomosci gospodarcze

Międzynarodowy ruch turystyczny wzrósł o 5 proc. od stycznia do września 2013 r. w zestawieniu z takim okresem ubiegłego roku. Na całym świecie granice swego kraju przekroczyło 845 mln turystów a mianowicie…...

Czytać →
ceny prądu w 2019 r.. Minister energii Krzysztof Tchórzewski tłumaczy 09.07.2019

Ceny prądu w 2019 r.. Minister energii Krzysztof Tchórzewski tłumaczy

526 09.07.2019

Z kraju

Ustawa o cenach prądu do poprawy. Zielone blask od Senatu Ceny prądu pod napięciem. Bruksela chce dodatkowych wyjaśnień Przegląd prasy: Rząd źle policzył wydatki ustawy prądowej Ustawa prądowa pod lupą Brukseli.…...

Czytać →