Pekabex miał szesc, 84 mln zł profitu netto, 8, 52 mln zł profitu EBIT przy I kw. 2019 r.

Pekabex miał szesc, 84 mln zł profitu netto, 8, 52 mln zł profitu EBIT przy I kw. 2019 r.
Category: gielda
27 lipca, 2020

Zysk operacyjny wyniósł jedenastu, 52 mln zł wzgledem 13, 5 mln zł zysku rok wcześniej.

„Spadek zysku operacyjnego związany wydaje sie głównie z pogorszeniem się koniunktury w branzy budowlanym, który wpłynął dzieki zmniejszenie obszaru działalności i obniżenie marży w segmencie realizacja kontraktów prefabrykacja. Jednocześnie, w związku z rozpoczęciem w ubiegłym roku współpracy z dużymi firmami logistycznymi nastąpił znaczący wzrost obrotów w segmencie realizacja kontraktów – usługi budowlane, jakim sposobem również wzrost wyniku tegoz segmentu (wzrost o szesc 274 tys. zł). Wzrost marży w segmencie wykonanie kontraktów a mianowicie usługi

budowlane, poza zwiększeniem skali działalności, jest głównie wynikiem obniżenia kosztów wykonania i większej dostępności podwykonawców” – czytamy w raporcie.

Wynik EBITDA za Jak i równiez kwartał 2019 roku wyniósł 12 420 tys. zł i był niższy od momentu EBITDA osiągniętego w I kwartale 2018 roku (16 862 tys. zł) na temat 26, 3%. Rentowność netto sprzedaży wyniosła 3, 8% i spadła w porównaniu do I kwartału 2018 roku, gdy to osiągnęła poziom 6, 1%. Zysk netto wyniósł 6 841 tys. zł wobec 9 944 tys. zł profitu netto wypracowanego w I kwartale 2018 roku, jak stanowiło spadek o 31, 2%, podano także.

Obnizony poziom inwestycji w ocenie zarządu wyplywa z niepewności rynkowej w odniesieniu do rentowności przedsięwzięć planowanych za posrednictwem inwestorów. Koszty robocizny, w tym podwykonawców, o wiele wzrosły przy 2018 roku kalendarzowego i potrzebna jest weryfikacja założeń i budżetów inwestycyjnych. Inwestorzy wskazują także na niepewność prawno-podatkową, skomplikowane procedury administracyjne, deficyt środków własnych na inwestycje i rozwój, niską dostępność terenów inwestycyjnych oraz deficyt planów zagospodarowania przestrzennego, wyjaśnia Pekabex.

Skonsolidowane przychody wraz z sprzedaży sięgnęły 180, 81 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 163, 99 mln zł rok wcześniej.

„Wartość przychodów netto ze sprzedaży stajnie w glównym kwartale 2019 roku wyniosła 180 807 tys. zł i była wyższa na temat 16 816 tys. zł, tj. o 10, 3% w porównaniu do przychodów netto glównego kwartału 2018 roku (163 991 tys. zł). Postep przychodów spowodowany jest głownie zwiększeniem obrotów w segmencie realizacji kontraktów – usługi budowlane (wzrost o 52 552 tys. zł)” – czytamy także.

„Zakres adaptacji kontraktów przy pierwszym trymestrze 2019 r. znacząco różnił się od czasu specyfiki kontraktów realizowanych przy analogicznym trymestrze 2018 roku kalendarzowego. W glównym kwartale 2018 roku team miała w portfelu sluzace do realizacji duże i wysokomarżowe kontrakty przy segmencie prefabrykacja, które nie zaakceptowac są standardem w okresie zimowym. Brak podobnych kontraktów przy pierwszym trymestrze 2019 r. w połączeniu z ograniczeniem poziomu inwestycji na rynku przełożyło się niedobrze na wyniki osiągnięte poprzez grupę kapitałowa w tym okresie” – podsumowano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zarobek netto w I kw. 2019 r. wyniósł 1, 7 mln zł wzgledem 1, 54 mln zł zysku rok kalendarzowy wcześniej.

Team Pekabex wydaje sie producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są stosowane w wielu obszarach budownictwa. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW przy 2015 r.