Oplacanie europejskich partii i rywalizacji do PE

Oplacanie europejskich partii i rywalizacji do PE
Category: inne
27 lipca, 2020

Oplacanie kampanii wyborczych do PE w państwach UE prowadzona jest się na zasadach ustalanych w kraju. Partie europejskie, choć otrzymują dotację z budżetu europejskiego, środków tych nie zaakceptowac mogą przeznaczać na promowanie krajowych partii i polityków.

Pieniądze przyznawane europejskiej partii politycznej, pochodzące wraz z budżetu UE, nie mogą być użyte do finansowania krajowych partii, w tym na kampanię europarlamentarną w kraju. Mogą być wyprodukowane jedynie w statutowe plany, określone przy programie partii i finansowanie kampanii partii na poziomie w europie w typach do Parlamentu Europejskiego.

Oplacanie europejskich partii politycznych precyzuje rozporządzenie europarlamentu z 2003 roku. Wyłącznie europejskie partie polityczne mogą korzystać wraz z finansowania pochodzącego z budżetu UE. Zeby partia mogła być uznana za europejską m. in. musi mieć eurodeputowanych przy co najmniej jakiejs czwartej krajów członkowskich albo powinna uzyskać co najmniej trzech proc. głosów w każdym z ludzi państw członkowskich w minionych wyborach do PE.

Europejskie partie polityczne co roku składają wnioski o finansowanie. Jednakze przynajmniej kolejny proc. budżetu tych partii powinno być zasilane wraz z źródeł pozostalych niż budżet unijny.

15 proc. kapitalów z budżetu UE przeznaczonych na europejskie partie polityczne jest rozdzielane równo między wszystkie partie europejskie, zas 85 proc. rozdzielane wydaje sie byc wśród tych z nich, które mają reprezentację w PE, proporcjonalnie do liczby posłów. Składki do budżetów partii europejskich wpłacają także partie krajowe. Nie mogą one jednakze przekraczać 40 proc. dorocznego budżetu partii na poziomie w europie.

Największa ramie polityczna w obecnej kadencji europarlamentu a mianowicie Europejska Seria Ludowa, sluzace do której należą PO jak i równiez PSL, otrzymała w 2012 r. niedaleko 6, piec mln ó z budżetu UE, zbyt 2013 rok kalendarzowy może otrzymać do szóstej, 3 mln euro. Europejscy socjaldemokraci (PES) otrzymali czterech, 3 mln euro po 2012 roku, a zbyt rok 2013 – w najwyzszym stopniu ok. piec mln euro. Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Swiata (ALDE) otrzymało w 2012 roku 1-wsza, 9 mln euro, a za ubiegły rok dostanie do 2, 2 mln euro. Europejscy Zieloni a mianowicie 1, trzech mln euro w 2012 roku jak i równiez do jednej, 5 mln euro w 2013 roku kalendarzowego. Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy – ekipa, do której należy PiS – uzyskała z budżetu UE w 2012 r. niecałe jednej, 4 mln euro jak i równiez podobną maksymalną kwotę zbyt ubiegły dwanascie miesiecy. Zjednoczona Lewica Europejska – 835 tys. euro zbytnio 2012 jak i równiez maksymalnie ok. 950 tys. euro zbyt 2013, natomiast Europa Wolności i Demokracji – niedaleko 460 tys. euro zbytnio 2012 rok i maksymalnie 813 tys. euro zbytnio 2013 rok.

W unijnym budżecie na 2014 r. na subwencje dla tych popularnych partii politycznych przeznaczono dwudziestu siedmiu, 8 mln euro.

Jednak finansowanie konfrontacji wyborczej, także tej do Parlamentu Europejskiego, w dużej mierze regulują krajowe ordynacje wyborcze.

W wielu panstwach UE partie otrzymują ruch z budżetu krajowego chociaz części kosztów poniesionych w kampanię wyborczą do PE. W Austrii partie, które wprowadziły swoich przedstawicieli do europarlamentu, otrzymują 2 euro za każdy uzyskany głos. Także we Francji partie, które przekroczyły 3 proc. głosów po wyborach do europarlamentu, otrzymują zwrot kosztów kampanii.

Partie polityczne jak i równiez komitety wyborcze w Chorwacji wydają dzieki kampanię środki własne i darowizny. Owe, które w wyborach sluzace do PE uzyskały minimum piec proc. głosów mają uprawnienie do zwrotu kosztów konfrontacji z budżetu państwa. Naklady na kampanię nie mogą przekroczyć 1, 5 mln kun. Także w Luksemburgu uprawnione sluzace do zwrotu są partie polityczne, które przekroczyły 5 proc. Dodatkowa przyznawana jest suma 12, piec tys. euro za każdego posła wybranego do PE.

W Francji z budżetu państwa dotowane są wydatki kampanijne partii politycznych, koalicji, komitetów wyborczych w zależności od poparcia uzyskanego w wyborach. Po Czechach upowaznienie do zwrotu niektórych kosztów mają partie, które uzyskały minimum 1 proc. poparcia. Partie otrzymują ok. 1 euro zbyt jeden głos. Także w Słowacji wydatki poniesione zanim wyborami do PE są zwracane z krajowego budżetu.

W Słowenii w ramach rywalizacji partie mogą otrzymywać darowizny ze wszelkich państw członkowskich UE – od podmiotów prawnych i osób prywatnych. Słoweńska partie, które wprowadziły swoich kandydatów do europarlamentu otrzymują przelom kosztów przy wysokości 33 eurocentów za każdy otrzymany głos.

Po innych krajach UE, tak jak w Polsce, partie otrzymują doplaty z budżetów krajowych. Naprawde jest m. in. dzieki Cyprze. Część tych środków jest uzywana do finansowania kampanii wyborczej. Podobnie wydaje sie w Grecji – sluzace do subwencji mają prawo partie reprezentowane po parlamencie krajowym i po PE, które przekroczyły po ostatnich typach próg 1, 5 proc. poparcia.

Po Bułgarii konflikt zbrojny do PE finansowana jest ze środków partii, natomiast także wraz z dotacji osób indywidualnych. Maksymalne wydatki w toku kampanii nie zaakceptowac mogą przekroczyć 2 mln lewów. Przy Estonii nie istnieje ustalonego maks. pułapu wydatków na kampanię wyborczą. Partie polityczne tylko pokrywają koszty kampanijne, a środki pochodzą m. in. z budżetu państwa.

Do funduszy sposród budżetu federalnego w Niemczech uprawniona wydaje sie byc każda seria, która uzyska pół procenta oddanych głosów – jest to 85 eurocentów za każdy głos, za pierwsze 4 mln głosów i 70 ceurocentów za każdy głos powyżej tej liczby.

Także w Portugalii kampanie wyborcze są finansowane z darowizny z budżetu państwa jak i równiez środków własnych partii. Subwencje przysługują partiom, które wprowadziły swoich przedstawicieli do PE. 20 proc. środków wraz z budżetu wydaje sie dzielone równo pomiędzy partie, które biorą udział w wyborach, natomiast pozostałe 80 proc. – zgodnie z osiaganym wynikiem.

Przy Danii koszty na kampanię wyborczą nie zaakceptowac są dotowane z budżetu państwa. Przy Finlandii brak jest ograniczeń co do oplacania kampanii, a na Malcie każdy kandydat może wydać maksymalnie 1, 4 tys. euro w kampanię.

Decyzje do PE odbędą się w krajach UE od momentu 22 az do 25 maja.

Z Brukseli Agnieszka Szymańska (PAP)

ajg/ jzi/ kot/ ura/