Odkryj, w jaki sposób transakcja jest dodawana do Bitcoin Blockchain i zabezpieczana poprzez wydobywanie w 9 krokach

17 lutego 2021
Category: Będziesz Mógł

Zrozumienie podstaw Bitcoin jest niezbędne.

„Ryzyko wynika z braku wiedzy, co robisz.

– Warren Buffett

W arren Buffett jest jednym z największych inwestorów wszechczasów. Od ponad 50 lat konsekwentny sukces w inwestycjach finansowych czyni go ekspertem w zarządzaniu ryzykiem.

Kiedy Warren Buffett mówi o ryzyku inwestycyjnym, musisz uważnie słuchać.

Dla Warrena Buffetta największym ryzykiem przy inwestowaniu jest brak wiedzy o tym, co robisz. Jeśli inwestujesz ze zrozumieniem tego, co robisz, podejmujesz kontrolowaną decyzję, która nie jest ryzykiem.

W przypadku Bitcoina jest dokładnie to samo.

Kupowanie Bitcoinów jest ryzykowne tylko wtedy, gdy nie rozumiesz, jak działa Bitcoin i rewolucję, jaką zamierza on przewodzić w budowaniu bardziej sprawiedliwego świata przyszłości dla wszystkich.

Aby pomóc Ci lepiej zrozumieć, czym jest Bitcoin, a ostatecznie lepiej zarządzać ryzykiem związanym z potencjalnym zakupem Bitcoin, proponuję odkryć w 9 krokach, w jaki sposób transakcja jest dodawana do Bitcoin Blockchain i jak jest zabezpieczana w procesie wydobywania.

1. Użytkownik inicjuje transakcję na łańcuchu blokowym BitcoinWszystko zaczyna się od zainicjowania przez użytkownika w sieci Bitcoin transakcji z portfela Bitcoin. Ten użytkownik decyduje się wykonać tę transakcję na rzecz innego użytkownika w sieci Bitcoin.

Ten użytkownik może być osobą fizyczną lub podmiotem, takim jak platforma handlowa, taka jak Binance lub Coinbase.

Ogólnie rzecz biorąc, transakcja obejmuje następujące trzy istotne informacje:

 • Adres nadawcy
 • Adres odbiorcyKwota transakcji Bitcoin, którą użytkownik chce wykonać2. Transakcja jest transmitowana do wszystkich węzłów sieci BitcoinTransakcja zainicjowana z portfela Bitcoin jest przesyłana do Bitcoin Blockchain, a następnie transmitowana w trybie Peer-to-Peer do wszystkich węzłów w sieci.

  Węzły w Bitcoin Blockchain mogą być prostymi węzłami lub masternodami.

  Gdy węzeł otrzyma transakcję, sprawdzi, czy jest ona prawidłowa.

  Następnie węzeł decyduje, czy zaakceptować, czy odrzucić tę transakcję.

  Powinieneś mieć świadomość, że węzły Bitcoin Blockchain są krytyczną częścią infrastruktury, która umożliwia prawidłowe funkcjonowanie sieci.

  2.1 Proste węzły

  Proste węzły mogą być w trybie online lub offline.

  Gdy prosty węzeł jest w trybie online, będzie odbierał, zapisywał i rozgłaszał wszystkie najnowsze bloki transakcji do wszystkich innych węzłów w sieci, niezależnie od tego, czy są one w trybie online, czy offline.

  Kiedy węzeł offline łączy się ponownie, następuje faza synchronizacji z Bitcoin Blockchain, podczas której węzeł pobierze brakującą część Blockchain.

  2.2 Masternodes

  Masternody to węzły, które są wyposażone w nieco ważniejszy sposób niż proste węzły.

  Uruchomienie masternodu Bitcoin będzie wymagało określonego sprzętu, ponieważ wymaga wielu zasobów: mocy, maksymalnej dostępności, konserwacji, miejsca na dysku i pamięci RAM.

  Dlatego masternode zawsze ma najbardziej aktualną wersję Bitcoin Blockchain.

  Im więcej masternodów ma Blockchain, taki jak Bitcoin, tym bezpieczniejszy i bezpieczniejszy jest Bitcoin Blockchain.

  3. Każdy węzeł Bitcoin Blockchain zapisuje transakcję w swoim MempoolGdy węzeł otrzyma nową transakcję, którą zaakceptuje, zapisze ją w dedykowanym obszarze pamięci o nazwie Mempool.

  Mempool zawiera wszystkie transakcje oczekujące na włączenie do bloku do walidacji przez wydobycie.

  Rozmiar Mempool będzie różny w zależności od węzła w łańcuchu blokowym Bitcoin.

  Dzieje się tak, ponieważ zależy to od fizycznych możliwości każdego węzła.

  Rozmiar globalnego Mempool Bitcoin Blockchain to znana miara, która reprezentuje wszystkie transakcje oczekujące na walidację przez sieć Bitcoin.

  W tym momencie całkowity rozmiar Bitcoin Mempool wynosi 9 743 589 bajtów:

  Zbyt duży rozmiar tego Mempool oznacza, że ​​Blockchain Bitcoin ma bardzo dużą liczbę transakcji i nie może ich wystarczająco szybko przetworzyć.

  Zatem im mniejszy rozmiar Mempool, tym szybsza może być sieć Bitcoin.

  Każdy węzeł może wyświetlać Mempool innego węzła w łańcuchu blokowym Bitcoin.

  Jeśli transakcja dotrze do węzła, a Mempool tego węzła jest pełny, węzeł zdecyduje o nadaniu priorytetu transakcjom, które chce spróbować zweryfikować.

  Ta priorytetyzacja jest najczęściej wykonywana poprzez utrzymywanie transakcji z najwyższymi opłatami transakcyjnymi.

  Dlatego, jeśli chcesz zmaksymalizować swoje szanse na priorytetowe przetworzenie transakcji, gdy sieć Bitcoin jest przeciążona, musisz uwzględnić wyższą opłatę transakcyjną za transakcję.

  4. Górnicy stanowią blok transakcji z MempoolGórnicy są zwykle gromadzeni w pulach wydobywczych, aby zmaksymalizować swoje szanse na rozwiązanie matematycznej zagadki związanej z weryfikacją bloku transakcji.

  Pula wydobywcza będzie zarządzać jednym lub większą liczbą masternodów, ale nie jest to obowiązek, który pozwoli jej na aktualizowanie Mempools.

  Górnicy wybierają z Mempool swojego węzła lub z Mempool innych członków transakcji sieciowych, które uwzględnią w bloku transakcji.

  Średni rozmiar bloku w sieci Bitcoin to 1 MB.

  Różni górnicy mogą w tym momencie zawierać identyczne transakcje w różnych blokach.

  Nie ma to wpływu, jak zobaczysz później.

  Górnicy chcą maksymalizować swoje zyski i dlatego będą traktować priorytetowo transakcje z najwyższymi opłatami.

  5. Górnicy próbują wydobyć blok transakcji, stosując algorytm Proof-of-WorkW tym momencie każdy górnik utworzył własny blok transakcji, które będzie próbował wydobyć. Aby to zrobić, górnicy muszą rozwiązać problem matematyczny, który wygląda na prosty, ale w rzeczywistości wymaga dużej mocy obliczeniowej.

  W szczególności górnicy muszą znaleźć podpis kryptograficzny dla danych w bloku transakcji, który zaczyna się od szeregu kolejnych zer.

  Przypominamy, że podpis kryptograficzny to algorytm, który pobiera dane wejściowe w postaci ciągów znaków i generuje unikalny podpis o ustalonej długości.

  Co ważniejsze, kryptograficzna funkcja skrótu ma tę wyraźną zaletę, że jest funkcją jednokierunkową. Dlatego można ją łatwo obliczyć, ale bardzo trudno ją odwrócić.

  Podczas gdy obliczanie skrótu ciągu za pomocą kryptograficznej funkcji skrótu jest bardzo szybkie, obliczenie odwrotne jest bardzo złożone i czasochłonne.

  Rzeczywiście, nie ma nic bardziej wydajnego niż głupie i czasochłonne systematyczne podejście, podczas którego konieczne będzie przetestowanie wszystkich możliwych kombinacji wejściowych funkcji skrótu w celu znalezienia tego samego wyniku.

  Upraszczając, im więcej zer dodaje się na początku podpisu kryptograficznego, aby znaleźć dane w bloku, tym trudniej jest wydobyć blok Bitcoin Blockchain.

  Trudność wydobycia bloku w sieci Bitcoin jest okresowo dostosowywana, biorąc pod uwagę moc obliczeniową udostępnianą przez wszystkich górników w sieci.

  Moc obliczeniowa dostępna w sieci Bitcoin nosi nazwę Hash Rate.

  Im wyższy współczynnik skrótu, tym bezpieczniejsza i bezpieczniejsza jest sieć Bitcoin.

  Fakt, że Bitcoin bije rekordy w dostępnym od początku 2020 roku wskaźniku Hash Rate, jest zatem oznaką doskonałej kondycji jego Blockchain.

  Wreszcie ważne jest również, aby żaden pojedynczy podmiot nie posiadał więcej niż 51% mocy obliczeniowej sieci Bitcoin, w przeciwnym razie istnieje ryzyko ataku podwójnego wydatkowania lub blokowania transakcji na podstawie arbitralnych decyzji.

  6. Górnik, który weryfikuje blok transakcji, przesyła go do całej sieci BitcoinGdy górnik znajdzie poprawny podpis kryptograficzny dla bloku transakcji, rozgłasza go do wszystkich innych węzłów w sieci.

  Każdy blok Blockchain jest powiązany z poprzednim blokiem za pomocą skrótu.

  Węzły, które otrzymają tę nową wersję Blockchain, sprawdzą jej ważność.

  7. Inni górnicy, którzy otrzymają ten blok, muszą go potwierdzićKiedy węzeł sprawdza, czy nowa wersja Blockchaina, którą właśnie otrzymał, jest dobra, wysyła potwierdzenie do wszystkich innych węzłów w sieci Bitcoin.

  Następnie inne węzły w sieci Bitcoin sprawdzają swoją własną wersję i tak dalej.

  Za każdym razem, gdy otrzymywana jest nowa wersja Blockchain, węzeł zachowuje tylko najdłuższą ważną wersję Blockchain.

  Po zakończeniu walidacji każdy węzeł porzuca swój blok sprawdzanych transakcji, a następnie usuwa ze swojego Mempool wszystkie sprawdzone transakcje zawarte w tym nowym bloku.

  Mówi się, że górnik, który właśnie pomyślnie zweryfikował ten blok transakcji, wydobył nowy blok Bitcoin Blockchain.

  Praca górników polegająca na sprawdzaniu transakcji i zabezpieczaniu sieci Bitcoin jest wynagradzana kwotą w Bitcoin oprócz opłat transakcyjnych.

  We wczesnych dniach Bitcoina ta nagroda wynosiła 50 BTC. Za każde sprawdzone 210 000 bloków jest on automatycznie zmniejszany o połowę podczas tzw. Halvingu Bitcoina.

  W maju 2020 r. Trzeci Halving w historii Bitcoina zmniejszy nagrodę za wydobycie bloku z 12,5 BTC do 6,25 BTC.

  Aby wypłacić tę nagrodę górnikom, którzy zweryfikowali blok transakcji, każdy blok zawiera rekord wyszczególniający adres Bitcoin, który otrzyma nagrodę.

  Rekord ten jest często nazywany transakcją typu coinbase i przedstawia pierwszą transakcję w każdym bloku.

  Ponieważ moc obliczeniowa wymagana do wydobycia bloku Bitcoin jest bardzo duża, górnicy połączyli swoją moc obliczeniową, grupując się w pule wydobywcze.

  Pula wydobywcza weryfikująca blok transakcji następnie rozdziela nagrodę proporcjonalnie zgodnie z ilością mocy obliczeniowej, którą każdy górnik udostępnia w puli.

  8. Górnicy, którzy nie powrócili w poszukiwaniu nowej nagrody opartej na tej nowej wersji łańcucha blokowegoGórnicy, którym się nie udało, wracają natychmiast w poszukiwaniu nowej nagrody, przechodząc do kroku 3.

  Będą teraz próbować wydobyć nowy blok transakcji, dodając go do nowej wersji Blockchain, którą właśnie potwierdzili.

  Każdy nowy blok dodany po bloku, w którym osadzona jest Twoja transakcja Bitcoin, będzie uważany za potwierdzenie.

  Rozważ następujący Bitcoin Blockchain składający się z trzech bloków:

  Transakcje są umieszczane tutaj w obszarze danych w postaci drzewa Merkle.

  Jeśli Twoja transakcja była w Bloku 0 Bitcoin Blockchain, kiedy prawidłowy Blockchain znajduje się w Bloku 2, otrzymałeś 2 potwierdzenia swojej transakcji.

  W odniesieniu do potwierdzeń transakcji dokonanych w Bitcoin, w przypadku otrzymywania płatności w Bitcoin obowiązują następujące zasady:

  • Płatności bez potwierdzenia można nadal cofnąć.
  • Jedno potwierdzenie jest ogólnie uważane za wystarczające dla płatności Bitcoin poniżej 1000 USD.Wymiana depozytów od 1000 do 10000 USD wymaga trzech potwierdzeń.Sześć potwierdzeń to powszechnie przyjęty standard dla większych płatności od 10 000 do 1 000 000 USD.9. Transakcja użytkownika zostaje potwierdzonaJako użytkownik sieci Bitcoin, który właśnie zainicjował transakcję, możesz samodzielnie sprawdzić liczbę potwierdzeń.

   Można to zrobić, pobierając Bitcoin Core lub korzystając z internetowego eksploratora Bitcoin Blockchain.

   Musisz wprowadzić hash swojej transakcji, a będziesz mógł zobaczyć wszystkie szczegóły transakcji:

   Tutaj liczba potwierdzeń wynosi 94, co oznacza, że ​​transakcja została zweryfikowana i nie można jej już usunąć z łańcucha blokowego Bitcoin.

   WniosekKażdy, kto chce poważnie zaangażować się w świat Bitcoina, powinien poświęcić trochę czasu, aby zrozumieć, jak to działa. W tej historii pokazałem, jak transakcja Bitcoin jest dodawana do jego łańcucha blokowego.

   Co więcej, odkryłeś, jak działają węzły sieci Bitcoin i jak górnicy weryfikują bloki transakcji. Ta walidacja bloku transakcji odbywa się średnio co 10 minut i umożliwia tworzenie nowych Bitcoinów.

   Zrozumiesz, że praca węzłów, ale także górników jest niezbędna do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa Bitcoin na co dzień.

   W miarę zdobywania dalszych informacji na temat Bitcoin będziesz mógł samodzielnie podjąć decyzję, czy kupić Bitcoiny.

   Jeśli podejmiesz decyzję o zakupie Bitcoina z pełnym zrozumieniem tego, co robisz, nie będzie to ryzykowne, jeśli będziesz trzymać się filozofii Warrena Buffetta.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy