Łódź: Prezydent Zdanowska nie będzie przepraszać radnych

Łódź: Prezydent Zdanowska nie będzie przepraszać radnych
Category: inne
27 lipca, 2020

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska nie będzie przepraszać radnych za to, że przekazała sluzace do CBA jak i równiez ABW informację o możliwości popełniania poprzez nich przestępstwa w związku z odrzuceniem projektu uchwały dot. pomyslu zagospodarowania przestrzennego części miasta.

Wedlug przewodniczącego Rady Miejskiej po Łodzi Tomasza Kacprzaka takie działania prezydent miasta sugerują, że radni łamią prawo. W związku z naszym Kacprzak chciał, by Zdanowska przeprosiła radnych, jeśli okaże się, że żaden wraz z nich nie zaakceptowac będzie miał postawionych zarzutów w naszej sprawie. Prezydent zapowiedziała jednak, że nie będzie przepraszać.

„Uważam, że nie zrobiłam niczego złego. Nie wiem nerwowości wśród radnych. Mam nadzieję, że kontrola nie zaakceptowac wykaże żadnych nieprawidłowości i wierzę, że radni zrozumieją moje działania. Ze wlasnej strony zrobiłam wszystko, jakie mozliwosci jest w interesie mieszkańców miasta” – powiedziała Zdanowska dzieki wtorkowym briefingu prasowym.

Dodała, że do niej działania były efektem dwóch kontroli NIK, które a mianowicie na początku 2011 r. oraz przy marcu 2013 r. – wskazały w nieprawidłowości dot. braku ustanawiania planów nasadzenia przestrzennego Łodzi.

„W związku z tym podjęłam decyzję o skierowaniu spraw sluzace do CBA jak i równiez ABW. Przy żadnej z tych woli nie wskazywałam nikogo wraz z imienia i nazwiska. Wskazywałam natomiast klopot, który dysponujemy. Zrobiłam to celem otrzymania jak największej transparentności i przejrzystości przy sprawach, które dotyczą stanowienia planów zagospodarowania przestrzennego” a mianowicie powiedziała Zdanowska.

Jej wedlug „wzajemna kontrola” działalności ustawodawczej radnych i działalności wykonawczej prezydenta miasta są jednym z podstawowych elementów demokracji.

Złożona przez Zdanowską informacja o możliwości popełnienia przestępstwa za posrednictwem radnych trafiła ostatecznie az do Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście, która rozpoczęła czynności sprawdzające. Wedlug ich zakończeniu prokuratura zdecyduje, czy wszcząć w naszej sprawie postępowanie.

„Prokuratura otrzymała już pliki od przewodniczącego Rady Miejskiej i od czasu pani prezydent, która pewnie w najbliższym czasie będzie przesłuchana po tej sprawie” – powiedział PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Podkopywania.

8 marca Zdanowska przekazała CBA i ABW informację o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z odrzuceniem przez Radę Miejską pomyslu uchwały co do uchwalenia rodzimego planu nasadzenia przestrzennego dla części arealu miasta położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej część zachodnią osiedla Radogoszcz.

Według prezydent Łodzi w lipcu i przy sierpniu 2011 roku, w odniesieniu az do terenu objętego projektem uchwały, złożono wiecej niz jeden wnioski na temat wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Dotyczyły one checi wybudowania osiedla złożonego z 43 budynków mieszkalnych.

Natomiast zgodnie z planem uchwały działki miały zostać przeznaczone w większości na teren lasów komunalnych, zas w części na rozszerzenie ulicy Brukowej. W ocenie Zdanowskiej odrzucenie projektu uchwały prowadzi sluzace do konieczności wydania decyzji uznającej warunki zabudowy i umożliwienia uruchomienia przebiegu prowadzącego do realizacji lokaty.

„Kluczowe wydaje sie byc jednak to, że wskutek powyższej uchwały RM w Łodzi przypuszczalnie wartość działek silnie wzrosła, gdyż w okamgnieniu wskutek głosowania stało się oczywistym, że nie będą się na nich znajdować lasy komunalne i droga, lecz działki uzyskały przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową” – napisała prezydent Łodzi.

Według niej takowa decyzja nie zaakceptowac miała umotywowania merytorycznego i nie była poprzedzona dyskusją. Prezydent Łodzi podkreśliła, że planowanie przestrzenne w gminie oparte jest na przyjęciu Studium Uwarunkowań, które następnie jest wiążące dla organów gminy tuz przy sporządzania planów miejscowych.

„Skoro studium wydaje sie byc wiążące, a radni zdecydowali o odrzuceniu bez dyskusji merytorycznej planu lokalnego, który wraz z studium był zgodny, to pojawia się uzasadniona wątpliwość, jakie względy zdecydowały na temat takim rozstrzygnięciu organu uchwałodawczego miasta” – zaznaczyła prezydent miasta.

Po jej weryfikacji, nie był to opór mieszkańców dotyczący projektowanej budowy drogi dojazdowej do zachodniej obwodnicy metropolie (projektowanej S14).

Projekt uchwały wzbudzał kontrowersje. Miejscowy projekt zagospodarowania przestrzennego zakładał bowiem budowę oryginalnej droga dojazdowej do planowanej zachodniej obwodnicy miasta. Wariantowi zaproponowanemu przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi sprzeciwiała się grupa mieszkańców Radogoszcza; protestowali oni także podczas obrad Rady Miejskiej.

Projektu nie poparła też Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki jak i równiez Architektury RM. Wniosek na temat odrzucenie wzór uchwały a mianowicie według danych na stronach internetowych magistratu – poparło 22 radnych, a 13 było przeciw, nikt nie zaakceptowac wstrzymał się od głosu. (PAP)

duk/ szu/ eaw/ bk/