Objaśnienie obciążeń zwrotnych na karcie kredytowej: przewodnik dla sprzedawców

Objaśnienie obciążeń zwrotnych na karcie kredytowej: przewodnik dla sprzedawców
16 października 2020
Category: Kart Kredytowych

Obciążenie zwrotne karty kredytowej ma miejsce, gdy klient żąda od banku zwrotu środków za zakup lub gdy bank klienta wykryje problem z transakcją. Często zdarzają się, gdy konsument nie jest w stanie uzyskać zwrotu pieniędzy bezpośrednio od Ciebie, sprzedawcy, i zamiast tego siłą zabiera swoje pieniądze. Innymi słowy, jest to wymuszony zwrot pieniędzy, w przypadku którego klient nie musi koniecznie niczego oddawać. Obciążenia zwrotne są zazwyczaj bardzo niekorzystne dla sprzedawców, ponieważ często wiążą się z opłatami w zakresie od 20 do 100 USD. Jeśli firma ma zbyt wiele obciążeń zwrotnych jako procent wszystkich transakcji, jej konto może zostać zamknięte lub koszty jednej transakcji mogą znacznie wzrosnąć.

Limit czasu i zasady obciążenia zwrotnego karty kredytowej

Zasadniczo konsumenci muszą złożyć wniosek o obciążenie zwrotne w okresie od 60 do 120 dni od momentu pierwotnego zakupu. Po tym czasie kupcy mają około 45 dni na odpowiedź, jeśli chcą zakwestionować ten problem. Zasady te są ustalane przez firmę obsługującą karty kredytowe i będą się różnić w zależności od danej karty – czy to Visa, Mastercard, American Express czy Discover. Po przesłaniu odpowiedzi przez handlowca bank handlowca zbada dowody i podejmie decyzję. Jeśli arbitraż zostanie uznany za konieczny, cały proces może potrwać znacznie dłużej.

Zazwyczaj cały cykl życia obciążenia zwrotnego karty kredytowej wygląda następująco:

 • Najpierw konsument składa skargę w swoim banku, który go wydał.
 • Następnie bank wydający weryfikuje zasadność sporu. Jeśli bank stwierdzi, że wina ponosi konsument, proces kończy się tutaj.
 • Następnie klient natychmiast otrzymuje zwrot pieniędzy, a urzędnik banku posiadacza karty inicjuje proces obciążenia zwrotnego i kontaktuje się z bankiem sprzedawcy.
 • Następnie bank handlowca weryfikuje wniosek i przeprowadza własne dochodzenie. W tym momencie sprzedawca jest również powiadamiany o przetwarzaniu obciążenia zwrotnego.

Od tego momentu może się zdarzyć jedna z dwóch rzeczy:

 • Jeżeli obciążenie zwrotne zostanie uznane przez bank akceptanta za nieważne , podmiot przetwarzający skontaktuje się z bankiem konsumenta i poinformuje go o swoich ustaleniach. Zdarza się to bardzo rzadko.
 • Jeśli bank handlowca uzna obciążenie zwrotne za ważne , sprzedawca zostanie poproszony o przedstawienie dokumentacji, aby mógł zażądać obciążenia zwrotnego. Jeśli sprzedawca dostarczy wystarczający dowód, że miał rację, obciążenie zwrotne zostanie usunięte z rejestru, a bank wydający ponownie usunie środki z konta posiadacza karty. W przeciwnym razie obciążenie zwrotne pozostaje, a środki są usuwane z banku sprzedawcy, a akceptant jest obciążany dodatkową opłatą.

Jak zapobiegać obciążeniom zwrotnym karty kredytowej

Najlepszym sposobem zapobiegania obciążeniom zwrotnym karty kredytowej jest przestrzeganie zasad i wytycznych określonych przez każdą z sieci przetwarzania płatności. Skorzystaj z tych linków, aby przejść do instrukcji dotyczących obciążeń zwrotnych kart Visa, Mastercard, American Express i Discover. Ogólne podsumowanie punktów poczynionych przez każdą z tych firm, aby zawsze upewnić się, że:

 • Uzyskaj odpowiednią weryfikację od swojego klienta. Upewnij się, że podpisują rachunki, a nazwa Twojej firmy jest czytelna na rachunku.
 • Sprawdź, czy karta, której używają, nie straciła ważności.
 • Przestrzegaj odpowiednich zasad PCI i sprawdź, czy posiadacz karty jest tym, za kogo się podaje. Obejmuje to weryfikację podpisu na odwrocie karty i sprawdzenie tożsamości w razie potrzeby.
 • Upewnij się, że Twoja firma przestrzega aktualnych standardów bezpieczeństwa, takich jak czytniki EMV
 • Jeśli to możliwe, zarejestruj podpis klienta cyfrowo i poproś sprzedawcę o porównanie tego podpisu z podpisem na odwrocie karty klienta
 • Nie akceptuj kart kredytowych bez podpisu na odwrocie
 • Upewnij się, że wszyscy pracownicy obsługujący płatności kartą kredytową przestrzegają tych najlepszych praktyk

Każda firma, która akceptuje płatności kartą kredytową, będzie musiała radzić sobie z obciążeniami zwrotnymi. Są do pewnego stopnia nieuniknione. Twoja najlepsza szansa na przeciwdziałanie obciążeniom zwrotnym będzie mieć miejsce w przypadku tak zwanego oszustwa przyjaznego lub oszustwa związanego z obciążeniem zwrotnym. W takich przypadkach najłatwiej będzie cofnąć obciążenie zwrotne, pod warunkiem, że prześlesz odpowiednie dokumenty.

Innym kluczowym sposobem uniknięcia obciążeń zwrotnych jest zrozumienie, dlaczego występują one w pierwszej kolejności, a następnie ustanowienie zasad, które zapobiegną takim sytuacjom w Twoim zakładzie. Według Visa najczęstsze przyczyny obciążeń zwrotnych to:

 • Kredyt nie został przetworzony w oczekiwanym przez klienta terminie
 • Zamówiony towar nigdy nie został odebrany
 • Usługa nie została wykonana zgodnie z oczekiwaniami
 • Klient nie dokonał zakupu; to było oszukańcze.
 • Wystąpił błąd przetwarzania
 • Problemy z autoryzacją

Prawa sprzedawcy w zakresie obciążenia zwrotnego karty kredytowej

Niestety, kupcy nie mają wielu zabezpieczeń, jeśli chodzi o walkę z obciążeniami zwrotnymi. Nawet jeśli w Twoim sklepie obowiązuje zasada „braku zwrotu pieniędzy”, ustawa Fair Credit Billing Act umożliwia konsumentom wnoszenie opłat zwrotnych. Mimo to zaleca się, aby właściciele firm jasno przedstawiali swoje zasady i informowali konsumentów o zasadach sprzedaży. Może to mieć znaczenie, jeśli obciążenie zwrotne kiedykolwiek przejdzie przez proces arbitrażowy i ogólnie pomaga w powyższym procesie zwalczania obciążeń zwrotnych.

W przypadku większości kont banki w większości sporów dotyczących obciążeń zwrotnych faworyzują posiadacza karty niż właściciela firmy. Dlatego ważne jest, aby akceptanci robili wszystko, co w ich mocy, aby zakupy i transakcje były dobrze udokumentowane i zgodnie z zasadami określonymi przez sieci kart płatniczych.

Kody obciążeń zwrotnych

Oto lista oficjalnych kodów obciążeń zwrotnych Visa i Mastercard dla niektórych z najczęściej występujących problemów. Kody te wraz z dodatkowymi wytycznymi zostaną przedstawione sprzedawcy za każdym razem, gdy bank handlowca wyśle ​​ostrzeżenie o obciążeniu zwrotnym. Więcej kodów można znaleźć w przewodnikach sieciowych, do których linki zostały zamieszczone powyżej.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy