Merkel i Sarkozy zapowiadają zacieśnienie eurolandu

Category: rózne
27 lipca, 2020

*Przywódcy Niemiec i Francji, Angela Merkel i Nicolas Sarkozy, ogłosili po piątek wspólny zamiar zacieśnienia strefy euro pod nazwą „paktu dla konkurencyjności” przez zbliżanie swoich polityk gospodarczych. Pierwszy zenit strefy ó odbędzie się w styczniu. *

„Chcemy zawrzeć +pakt konkurencyjności+ i pokazać jasno, że nasza współpraca polityczna okazuje się coraz to bliższa” – powiedziała kanclerz Merkel dziennikarzom na marginesie szczytu UE w Brukseli. „Francja i Niemcy pracują ręka w rękę, z absolutną wolą obrony ó, które uważamy za jeden z głównych elementów konstrukcji europejskiej” – dodał towarzyszący jej prezydent Sarkozy.

Oboje tłumaczyli, że chodzi na temat „zbliżenie” rozbieżnych obecnie gospodarek europejskich poprzez reformy strukturalne. Ta mocniejsza integracja polityk gospodarczych dzierzy służyć poprawie pozycji konkurencyjnej strefy euro oraz wzmocnieniu zaufania rynków finansowych do wspólnej waluty.

Oboje zapowiedzieli, że szczegóły paktu mają być opracowane bardzo szybko, by zostały przyjęte przez państwa należące az do eurogrupy już w czerwcu. „Aby wszyscy obserwatorzy, cały świat zrozumiał, że ekonomii europejskie będą się zbliżać, w celu większej konkurencyjności” – powiedział Sarkozy.

Po wierzcholku eurogrupy do paktu zostaną zaproszone zainteresowane kraje zza strefy. Sarkozy sprecyzował, że szczyt przywódców państw tereny euro odbędzie się po marcu (4 albo 14 – mówią dyplomaci), nadal przed właściwym szczytem całej UE, zaplanowanym na 24-25 marca.

„Poprosimy przewodniczącego Wskazówki Europejskiej (Hermana Van Rompuya), aby zaprosił kraje tereny euro dla przygotowania paktu, a pózniej zaprosimy rózne kraje az do udziału w tym pakcie, jeśli zechcą a mianowicie powiedziała Merkel. – Zamyslem jest pokazanie w ciągu jednego roku poprzez konkretne działania, że jesteśmy bardzo poważni, że tu nie zaakceptowac chodzi o słowa, lecz zademonstrowanie, że Europa posiada ambicje, zeby być konkurencyjnym kontynentem w interesie obywateli grono krajów”.

Na razie nie są znane szczegóły paktu. Oswiadczenie strefy ó, która posiada być przyjęta w piątek, nie wymienia obszarów i konkretnych polityk, które miałyby być zharmonizowane czy zbliżane. Nie wiadomo więc tak naprawdę, czy pozostałe kraje tereny euro łatwo zgodzą się na francusko-niemieckie pomysły.

Zwłaszcza że z wypowiedzi niemieckich dyplomatów wyplywa, iż Berlin stawia sprawę jasno: gdyz to Niemcy ponoszą największy ciężar ratowania zadłużonych państw strefy ó, to mogą wymagać, by koordynacja gospodarcza odbywała się na katalogów warunkach, według modelu niemieckiego. Mówili na temat wprowadzaniu az do konstytucji narodowych „hamulca zadłużenia” – na wzór niemiecki – który zobowiązuje rząd do utrzymania deficytu poniżej pewnego stopnia. Kolejne pomysły to dopasowanie systemów emerytalnych do sytuacji demograficznej, badz wręcz harmonizacja wieku emerytalnego, harmonizacja podatku od przedsiebiorstw, zniwelowanie różnic w wydatkach pracy, zniesienie automatycznej indeksacji płac…

Plan deklaracji aż dwukrotnie podkreśla, że kraje nie należące do strefy euro będą zaproszone sluzace do koordynacji. „Przewodniczący Rady Europejskiej ma zapewnić, że przywódcy zainteresowanych państw i rządów spoza państw strefy euro będą należycie zaangażowani przy ten proces” – głosi dokument. Źródła dyplomatyczne powiedziały PAP, że ten dok jest znakiem Niemiec przede wszystkim w stronę Polski i innych krajów spoza ó, które boją się, że zacieśnianie tereny euro oznacza pogłębianie Europy dwóch prędkości.

Z Brukseli Inga Czerny i Michał Kot (PAP)

icz/ kot/ az/ kar/