Mercor sprzedał nieruchomości za 19 mln złotych

Mercor sprzedał nieruchomości za 19 mln złotych
Category: gielda
27 lipca, 2020

Nabywcą jest Millennium Lease. Równocześnie spółka zawarła umowę leasingu tych nieruchomości.

Pozyskane środki zainwestuje w nowe technologie produkcyjne badz przeznaczy dzieki akwizycje.

_ W ramach umowy sprzedaży Mercor SA sprzedał, a spółka Millennium Lease Sp. z o. na temat. nabyła nieruchomości zabudowane przy miejscowości Dobrzeń Wielki w gminie Dobrzeń Wielki na temat łącznej przestrzeni 44. 570, 00 mkw.. Zabudowania stanowią: hale produkcyjne i magazynowe, zabudowania administracyjno – biurowe a takze parkingi, kosztowny wewnętrzne i place składowe. Wartość całej transakcji wyniesie netto 19. 000. 000 PLN _ – napisano w raporcie.

Jednocześnie obie firmy zawarły umowę leasingu i dzierżawy, na mocy której spółka Millennium Lease oddała w dzierżawę do użytkowania grunty umiejscowione w Dobrzeniu Wielkim jak i równiez budynki zlokalizowane na powyższych gruntach Mercorowi. Okres obowiązywania umowy kończy się miesiaca 31 marca 2025 roku.

_ W czasie trwania dokumenty urzedowe Mercor będzie zobowiązany az do uiszczania wedlug harmonogramem miesięcznych rat czynszu dzierżawnego z tytułu używania gruntu oraz rat okresowych z tytułu używania budynków. Podstawę obliczenia rat zarobku za dzierżawę gruntu swiadczy kwota dwa. 600. 000 PLN, zaś podstawę obliczenia rat wynagrodzenia za używanie budynków kwota 16. 400. 000 PLN _ a mianowicie podała spółka.

Transakcja tyczy sie formy leasingu operacyjnego, co jest równoznaczne z ustanowieniem, że po rachunku zysków i strat spółki za 2010 rok kalendarzowy nadwyżka ceny sprzedaży ponad wartością księgową nieruchomości będzie figurowała w pozycji zysków ze sprzedaży środków trwałych.

Zgodnie z zapisami, po sezonie obowiązywania dokumenty urzedowe leasingu jak i równiez dzierżawy, Mercor ma uprawnienie nabyć nieruchomość.

To inny zakład produkcyjny Mercora wierny w leasing zwrotny. W styczniu 2009 roku blizniacza operacja dotyczyła zakładu przy Cieplewie koło Gdańska.

_ Leasing zwrotny zakładu produkcyjnego w Dobrzeniu – podobnie jak sfinalizowany poprzednio rokiem leasing innego naszego zakładu w Cieplewie – to konsekwencja strategii, którą w zarządzaniu firmą od lat się prowadzimy. Zamiast zamrażać środki finansowe w nieruchomościach, wolimy zainwestować je w rozwój naszego wlasnego biznesu, bo to gwarantuje większy ruch na kapitale _ a mianowicie poinformował cytowany w komunikacie prasowym Krzysztof Krempeć, prezes spółki.

_ Środki zyskane w wyniku leasingu zwrotnego Dobrzenia chcielibyśmy przeznaczyć albo w inwestycje w nowe technologie produkcyjne, albo ewentualnie na inny rozwój za posrednictwem akwizycje _ – dodał.

W Dobrzeniu Wielkim wyszukuje się srodek produkcji przeciwpożarowych oddzieleń stalowych na potrzeby całej grupy Mercor. W niedawnych dwóch latach firma zainwestowała tu siedmiu, 5 mln zł po modernizację jak i równiez rozbudowę zakładu produkcyjnego.

Mercor jest producentem biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Indeksy GPW przy

Indeksy giełd na świecie

Notowania GPW wyjawszy opóźnień tylko w serwisie Mystock. pl