MEN: szkoły będą musiały zapewnić zajęcia z etyki każdemu uczniowi

MEN: szkoły będą musiały zapewnić zajęcia z etyki każdemu uczniowi
Category: inne
27 lipca, 2020

Szkoły będą musiały zapewnić zajęcia wraz z etyki każdemu uczniowi, który wyrazi tego typu życzenie – wynika sposród podpisanego poprzez minister edukacji Joannę Kluzik-Rostkowską wykazu robót legislacyjnych resortu. Rozporządzenie przy tej sprawie ma zostać wydane w drugim kwartale 2014 r.

Proponowane rozporządzenie dzierzy na celu dostosowanie rodzimych przepisów sluzace do wyroku Europejskiego Trybunału Norm Człowieka, w sprawie organizowania zajęć z etyki.

W 2010 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka przy Strasburgu co do Grzelak przeciw Polsce orzekł, że Nasz kraj naruszyła zakaz dyskryminacji i wolność sumienia i wyznania, bo nie zapewniając kursów etyki, dyskryminuje niewierzących uczniów.

Państwo Grzelakowie przez pare lat daremnie zabiegali o lekcje etyki dla syna, który dzieki religię nie zaakceptowac chodził. W konsekwencji w rubryce religia/etyka na świadectwie zamiast oceny, wstawiano mu kreskę. Grzelakowie argumentowali, że skoro synowi nie zaakceptowac zapewniono lekcji etyki, taka nota na świadectwie pokazuje światopogląd ucznia, co po świetle prawa jest dyskryminacją.

Z danych Systemu Informacji Oświatowej przekazanych PAP przez MEN wyplywa, że w roku szkolnym 2012/2013 zajecia religii aranzowane były przy 26 391 szkołach, a etyki w 1 276; w 1 381 placówkach nie było ani lekcji religii, oraz lekcji etyki. Religii uczyło 29 449 osób, a etyki a mianowicie 1 173 osoby (kwalifikacje do ksztalcenia etyki miało 1 769 osób).

Resort edukacji nie dysponuje informacjami na temat ilosci uczniów uczestniczących w lekcjach religii badz etyki.

Wedle obowiązującymi wzorami rodzice mogą wybrać lub dziecko będzie chodzić dzieki lekcje etyki, religii, czy nie będzie uczestniczyć ani w jednych, ani przy drugich. Zarówno lekcje etyki, jak i religii organizowane są na konkluzja rodziców a mianowicie na początku roku szkolnego rodzice składają pisemną deklarację w naszej sprawie. Regulace te dotyczą wszystkich Kościołów i związków wyznaniowych.

Stopień z etyki lub religii umieszczany wydaje sie byc na świadectwie szkolnym jak i równiez wliczany do średniej ocen. Gdy uczeń nie rozchodzi na żadne z tychze zajęć przy miejscu w ocenę umieszczana jest linia.

Obecnie, jeśli w uczelni jest siedmioro uczniów, chcących uczęszczać na tego rodzaju zajęcia, szkoła ma obowiązek je zorganizować. Jeśli wydaje sie ich mniej, obowiązek struktury zajęć po grupach międzyszkolnych spoczywa w gminie.

Uczniowie mają 2-ie godziny kursów religii tygodniowo; liczba godzin może być zmieniona tylko za zgodą biskupa. Na temat wymiarze cyfry lekcji z etyki rozstrzyga dyrektor szkoły. (PAP)

krm/ dsr/ ls/ mow/