Marczuk: blisko 1, czterech mln decyzji o udzieleniu świadczenia 500+

Marczuk: blisko 1, czterech mln decyzji o udzieleniu świadczenia 500+
Category: gospodarka
27 lipca, 2020

Blisko 1, 4 mln decyzji o przyznaniu świadczenia 500+ wydały już gminy; złożono przeszlo 2, 44 mln wniosków; na wypłatę świadczeń wydano ponad 1, 3 mld zł – poinformował wiceminister rodziny, roboty i strategii społecznej Bartosz Marczuk.

Jak powiedział Marczuk, ponad 1-wsza mln 902 tys. wniosków wpłynęło az do gmin przy formie pisanej (nie licząc wniosków korygujących te złożone z błędami). W formie elektronicznej złożono ponad 540 tys. wniosków, z czegoz ponad 95 proc. za pośrednictwem elektronicznej bankowości. Najwięcej wniosków wpłynęło przez bank PKO BP (155 tys. ), mBank (86, piec tys. ) i Bank Pekao (67, 9 tys. ).

Według szacunków MRPiPS do świadczenia uprawnionych wydaje sie byc 2, szóstej mln rodzin. Marczuk zaznaczył jednak, że wniosków bez watpienia będzie więcej – część osób poprawia wnioski wraz z błędami, niektórzy składają gryzie, mimo że nie są uprawnieni do świadczenia.

Wydano już ponad 1 mln 367 tys. decyzji przyznających prawo do świadczenia. Naklady wyniosły wiecej niz 1 mld 324 mln 158 tys. zł (bez środków dzieki obsługę i wdrożenie programu).

Na złożenie pierwszego wniosku są 3 miesiące. Jeśli rodzice złożą wniosek az do 1 lipca włącznie, otrzymają wypłaty sposród wyrównaniem od czasu 1 kwietnia. Gminy też mają trzy miesiące dzieki rozpatrzenie wniosku, choć niemal wszystkie robią to na bieżąco. To znaczy jednak, że dopiero na pierwszych 3 miesiącach MRPiPS będzie miało pełne informacje dotyczące systemu 500+, metrów. in. wiadomosci o ilosci beneficjentów.

Pytany, czy już teraz można mówić na temat zmianach, które należałoby wprowadzić w ustawie dotyczącej programu 500+, wiceminister uznał, że to dobitnie za wcześnie, choćby totez, że nie zakończył się jeszcze cykl przyjmowania glównych wniosków. Zbytnio konieczne uznał jednak zmiany dot. zadań związanych wraz z 500+, realizowanych przez marszałków województw. Są to sprawy związane sposród koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, czyli dotyczące wypłat świadczeń dla rodzin, które mieszkają za granicą.

W obowiązującej ustawie nie zagwarantowano pieniędzy dla marszałków; z zrobionych zadań rozliczają się sposród wojewodami a mianowicie w ramach darowizny przeznaczonej w obsługę świadczeń rodzinnych, w ramach koordynacji.

Marczuk tłumaczył, że trudno było na etapie uchwalania ustawy przewidzieć skalę obciążenia marszałków, zatem zdecydowano się na uklad rozliczeń wraz z wojewodami, jednak okazało się, że wyceny obsługi jednej sprawy są różne przy poszczególnych regionach – wahają się od czasu ok. 80 zł do 220 zł. Nie wszędzie też pertraktacje marszałków sposród wojewodami przebiegają bez problemów. MRPiPS planuje ustalenie prawdziwego kosztu tego rodzaju spraw i wprowadzenie systemowego rozwiązania.

Pytany o zastrzeżenia, jakie sluzace do ustawy miał Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Marczuk zapewnił, że resort jest w kontakcie z GIODO i deklaruje współpracę w tejze kwestii.

Bacznosci GIODO dotyczyły m. in. zbyt ogólnych sformułowań po zapisach określających, kto może mieć dostęp do gromadzonych danych osobowych, niewystarczająco scislego określenia obrebu danych gromadzonych na potrzeby adaptacji ustawy, magazynowania zgromadzonych wiadomosci przez dziesieciu lat od czasu zaprzestania wykonywania świadczenia wychowawczego, a także zasadności nagromadzania danych osobowych na poziomie nadrzednym, biorąc pod uwagę, iż ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego odbywać się będzie na poziomie gminy.

Na mocy aplikacji „Rodzina 500+”, który wlaczono 1 kwietnia, świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie wypłacane jest dzieki każde kolejne i nastepne dziecko; w wypadku rodzin sposród dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł dla rodzin wychowujących maluch niepełnosprawne) – także w pierwsze dziecko.

Obsługą aplikacji zajmują się przede wszystkim gminy; sprawy związane z pieczą zastępczą obsługują powiaty, zas sprawy rodzin mieszkających zbyt granicą a mianowicie marszałkowie.

Wedlug dotychczasową unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, która ma nie dopuszczać do kumulacji świadczeń o charakterze rodzinnym zalozonych w regulacjach UE, nie zaakceptowac można jednocześnie pobierać pełnej kwoty świadczeń w dwóch państwach członkowskich; jednak rodziny, w których jedno z rodziców operuje za granicą, mogą korzystać i sposród polskich świadczeń z programu 500+, jak i równiez z zagranicznych – jednak nie przy pełnej wysokości.

W takiej sytuacji jedno państwo wypłaca pełne świadczenie według własnego ustawodawstwa, drugie tzw. aneks dyferencyjny. Familia otrzymuje najwyższą możliwą kwotę świadczeń przewidzianą w ustawodawstwie jednego z tych państw (z reguły właściwym do wypłaty świadczeń jest to państwo, w którym wykonywana wydaje sie praca).