Likwidacja OFE. 70 proc. środków ma trafić na indywidualne konta emerytalne

Likwidacja OFE. 70 proc. środków ma trafić na indywidualne konta emerytalne
Category: gospodarka
27 lipca, 2020

KERM zarekomendował, by 70 proc. środków OFE przekazać na osobiste oszczędności emerytalne Polaków a mianowicie poinformowało po komunikacie MF. Według wicepremiera Mateusza Morawieckiego większość środków z OFE powinna znaleźć się dzieki indywidualnych kontach emerytalnych Polaków.

„Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zarekomendował przyjęcie Informacji Porady Ministrów na rzecz Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustaw dotyczących dzialania systemu ubezpieczeń społecznych z propozycjami przemian, przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy jak i równiez Polityki Społecznej. Dokument ów został również przyjęty za posrednictwem Stały Komitet Rady Ministrów” – napisano w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Wyjaśniono, że zgodnie z kierunkowymi rekomendacjami tego dokumentu, 25 proc. środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) ma zostać przekazanych do Funduszu Rezerwy Demograficznej, zas jednocześnie pierwotnego wartość zewidencjonowana na subkontach prowadzonych poprzez ZUS. Pozostałe 75 proc. aktywów będzie przekazane az do zarządzania za posrednictwem fundusze inwestycyjne, które powstaną z przekształcenia obecnych OFE.

Wskazano, że środki owe znajdą się na poszczególnych kontach emerytalnych w ramach III filaru. Wedle komunikatem rekomendacja ta wydaje sie zgodna wraz z koncepcją przebudowania modelu funkcjonowania OFE, jaką w lipcu bieżącego roku kalendarzowego zaprezentował wicepremier, minister wzrostu i finansów Mateusz Morawiecki.

Więcej w:Likwidacja OFE przesądzona. Morawiecki wygrał wraz z Rafalską: jedynie 25 proc. środków trafi do ZUS

„Nasza propozycja brnie do tego, zeby większość środków zgromadzonych w OFE znalazło się w indywidualnych kontach emerytalnych Polaków, zasilając w ten sposób ich osobiste oszczędności dzieki jesień życia. Chcemy też, żeby wypracowane przez nas rozwiązania w jak największym zakresie pracowały dla rozwoju krajowej gospodarki” a mianowicie podkreślił cytowany w komunikacie Morawiecki, który jest jednocześnie przewodniczący KERM.

W rekomendowanej przez KERM Informacji Wskazówki Ministrów zwrócono uwagę na konieczność wytworzenia powszechnych, dobrowolnych pracowniczych programów kapitałowych w ramach III filaru systemu emerytalnego, opartych na automatycznym zapisie pracowników. Służyć to będzie rozwojowi dobrowolnego kapitałowego ukladu oszczędzania na terytorium polski, oraz długoterminowych produktów inwestycyjnych.

„Powyższa mysl wychodzi naprzeciw konieczności przebudowy modelu dzialania OFE a takze wzmocnienia powszechnych emerytalnych programów kapitałowych, które to działania zostały wskazane w Procedury na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju a takze rozwinięte przy Programie Wybudowania Kapitału” – dodano.

Rząd przyjmie rekomendację OFE

a mianowicie Rekomendacje po przeglądzie ukladu emerytalnego na terytorium polski trafią dzieki najbliższe posiedzenie rządu a mianowicie powiedział wiceminister rodziny jak i równiez pracy Marcin Zieleniecki. Wcześniej zaopiniowały je Komitet Gospodarczy Rady Ministrów i Komitet Stały Wskazówki Ministrów.

Zieleniecki powiedział, że taka osobiscie jest zalecenie Komitetu Stałego RM. a mianowicie Teraz rząd może podjąć decyzje co do rekomendacji. Przygotowany przez resort rodziny jak i równiez pracy projekt dokumentu zakładał w części dotyczącej zalecen dotyczących OFE przekazanie kazdego pozostających po nich środków do Kapitalów Rezerwy Demograficznej i jednoczesne dopisanie tych środków dopisane do indywidualnych kont emerytalnych w ZUS.

– Po pierwotnej odmiany projektu stwierdziliśmy, że możliwy jest tego typu wariant. Wiedzieliśmy, że w uzgodnieniach międzyresortowych autor tegoz pomysłu, to znaczy pan premier Morawiecki zasugeruje ten kawalek dotyczący jego koncepcji rozwiązania tego trudnosci – powiedział Zieleniecki.

– Jesteśmy też po Komitecie Stałym, który odbył się w środę i w tym dokumencie została koncepcja zaproponowana przez premiera Morawieckiego a mianowicie dodał.

Wiceminister podkreślił, że rekomendacje po przeglądzie emerytalnym są – ze swojej natury – bardzo ogólne. – Jest to dyrektywa kierunkowa, fragment dotyczący tej mysli jest bardzo ogólnie sformułowany w tym przeglądzie – stwierdził.

– Wydaje sie byc jeszcze decyzja Rady Ministrów – jeśli między świętami a Nowatorskim Rokiem zbierze się rząd, to tego rodzaju rekomendacje zatwierdzi. Projekt został uzgodniony, nie budzi niejasnosci i postawieni w takiej wersji został w czwartek skierowany na rząd a mianowicie powiedział.

Pytany, czy podczas uzgodnień przed decyzją rządu rozważano, badz możliwe wydaje sie byc przekazanie środków publicznych, za jakie składki w OFE uznał Trybunał Konstytucyjny, na prywatne konta bankowego Polaków w zakresie III filara ubezpieczeń a mianowicie powiedział, że rozmowa taka odbyła się podczas Komitetu Ekonomicznego. – Komitet doszedł do wniosku, że nie jest to zaswiadczenie, czy etap, by uzgadniać szczegóły – mówił Zieleniecki.

– Poniekad Rządowe Srodek Legislacji wskazywało, że przegląd ma być analizą dzialania systemu, nie musi zawierać wskazan, ale myśmy takie sformułowali” – powiedział. „Oceniliśmy, że im ogólniejsze będą to zapisy, tym dokument ten będzie łatwiejszy do przyjęcia i nie zaakceptowac będzie narzucać na przyszłość jakichś szczegółowych rozwiązań a mianowicie dodał.

Opr. Izabela Trzaska