Kwalifikacje do ulgi podatkowej z tytułu adopcji

17 lutego 2021
Category: Jeśli Jednak

Jak ubiegać się o ulgę podatkową z tytułu adopcji w 2019 i 2020 r

 • Dzielić
 • KołekE-mailDream Pictures / Ostrów / Stone / Getty Images

  Podatnicy, którzy adoptują dziecko, mogą kwalifikować się do ulgi podatkowej z tytułu adopcji, gdy opłacają z własnej kieszeni wydatki związane z adopcją. Wydatki te mogą obejmować opłaty adopcyjne, opłaty sądowe i adwokackie oraz koszty podróży, a kwota ulgi podatkowej jest bezpośrednio związana z wydatkami. Wcześniejsze 

  Kwoty ulgi podatkowej z tytułu adopcji

  Ulga podatkowa na adopcję jest korygowana o inflację, więc okresowo rośnie. Kwota kredytu dotyczy każdego kwalifikującego się dziecka i są one wymienione poniżej według lat:

 • 2019 : 14080 $, bezzwrotna
 • 2018 : 13810 $, bez możliwości zwrotu 2017 : 13570 $, bez możliwości zwrotu 2016 : 13460 USD, bezzwrotne 2015 : 13.400 $, bezzwrotna 2014 : 13190 $, bez możliwości zwrotu 2013 : 12970 USD, bezzwrotna 2012 : 12650 $, bezzwrotna 2011 : 13 360 $, zwrotowi 2010 : 13170 $, zwrotowi 2009 : 12.150 $, bezzwrotna 2008 : 11650 $, bezzwrotna 2007 : 11390 $, bez możliwości zwrotu 2006 : 10 960 $, bez możliwości zwrotuNie kwalifikowałbyś się do pełnego kredytu w wysokości 14 080 USD w 2019 r., Gdybyś miał tylko 10 000 USD na kwalifikujące się wydatki, ponieważ Twój kredyt jest ograniczony do kwoty Twoich wydatków. Podobnie, byłbyś ograniczony do kredytu w wysokości 14 080 USD, nawet jeśli wydałeś 20 000 USD na kwalifikujące się wydatki, z zastrzeżeniem pewnych stopni wycofywania dochodów i z jednym wyjątkiem. Masz prawo ubiegać się o pełną kwotę kredytu adopcyjnego, jeśli adoptujesz dziecko ze specjalnymi potrzebami, nawet jeśli Twoje bieżące wydatki są niższe niż kwota ulgi podatkowej.

  Kredyt nie podlega zwrotowi, więc może zlikwidować wszelkie zobowiązania podatkowe, które jesteś winien IRS, ale nie otrzymasz bezpośredniej rekompensaty, jeśli kredyt przekracza tę kwotę. Na przykład, jeśli jesteś winien 10 000 USD na rzecz IRS, ale kwalifikujesz się do pełnego odliczenia w wysokości 14 080 USD, nadal otrzymasz tylko 10 000 USD. Jednak nadwyżka kredytu może zostać przeniesiona na okres do pięciu lat, więc o pozostałe 4080 USD można nadal ubiegać się w późniejszych latach. Wcześniejsze 

  Zakresy wycofywania

  Zakresy wycofywania ulgi w podatku adopcyjnym są oparte na zmodyfikowanym skorygowanym dochodzie brutto (MAGI), który zdaniem wielu podatników jest taki sam, jak ich skorygowany dochód brutto (AGI). Twój MAGI to Twój AGI z kilkoma dodatkami, takimi jak wszelkie zwolnione z podatku odsetki, których nie uwzględniłbyś w dochodzie podlegającym opodatkowaniu podczas sporządzania zeznania. Wcześniejsze 

  Dodatkowo, wszelkie dochody wyłączone z podatku na podstawie wyłączenia dochodów uzyskanych za granicą muszą zostać dodane z powrotem w celu określenia zakresu wycofywania kredytu adopcyjnego. IRS zapewnia arkusz roboczy do obliczania zmodyfikowanego skorygowanego dochodu brutto z tytułu kredytu adopcyjnego w instrukcjach do formularza 8839. Te dane są również okresowo korygowane, aby nadążać za gospodarką. Wcześniejsze 

 • 2019 : 211 160 USD – 251 160 USD
 • 2018 : 207 140–247 140 USD 2017 : 203 540 USD – 243 540 USD 2016 : 201 920 USD – 241 920 USD 2015 : 201 010 USD – 241 010 USD 2014 : 197 880 USD – 237 880 USD 2013 : 194 580 USD – 234 580 USD 2012 : 189 710 USD – 229 710 USD 2011 : 185 210 USD – 225 210 USD 2010 : 182 520 USD – 222 520 USD 2009 : 182 180 USD – 222 180 USD 2008 : 174 730 USD – 214 730 USD 2007 : 170 820 USD – 210 820 USD 2006 : 164 410 USD – 204 410 USDNie możesz ubiegać się o kredyt adopcyjny, jeśli Twój MAGI przekroczy górną wartość wycofania, a Twój kredyt zaczyna tracić wartość przy pierwszym progu. Na przykład możesz ubiegać się o część kredytu tylko wtedy, gdy Twój MAGI spadł między 211160 a 251160 USD w 2019 roku, a im więcej zarabiasz, tym mniejszą część możesz odebrać. Formularz IRS 8839 przeprowadzi cię przez obliczenia, jeśli twój MAGI przekroczy dolny próg. Wcześniejsze 

  Inne wymagania kwalifikacyjne

  Aby ubiegać się o kredyt adopcyjny, musisz adoptować kwalifikujące się dziecko i zapłacić z własnej kieszeni kwalifikujące się koszty adopcji. Do kwalifikujących się dzieci zalicza się każde dziecko w wieku 17 lat lub młodsze lub dziecko w dowolnym wieku, które jest obywatelem USA lub obcokrajowcem zamieszkałym na stałe i fizycznie lub psychicznie niezdolne do samodzielnego zadbania o siebie.

  Kwalifikowane wydatki związane z adopcją są obliczane poprzez zsumowanie wszystkich wydatków związanych z adopcją, a następnie odjęcie wszelkich kwot zwróconych lub opłaconych przez pracodawcę, agencję rządową lub inną organizację. Wydatki za nieudaną adopcję mogą kwalifikować się do kredytu, jeśli po nim nastąpi pomyślna adopcja, ale te dwie próby adopcyjne zostaną uznane za jedną adopcję i podlegające limitowi dolarowemu na uprawnione dziecko. Wcześniejsze 

  Dzieci specjalnej troski

  Dla celów kredytu adopcyjnego, dzieci ze specjalnymi potrzebami to te, które otrzymują pomoc w adopcji lub zasiłki adopcyjne, zazwyczaj dlatego, że znajdują się w pieczy zastępczej. Świadczenia mogą obejmować Medicaid lub zwrot niektórych wydatków i są otrzymywane, ponieważ państwo uważa, że ​​dziecko nie nadawałoby się do adopcji, gdyby nie zostało mu zapewnione. Państwo musi również zadecydować, że dziecko nie może zostać zwrócone rodzicom.

  Dziecko może mieć upośledzenie fizyczne, emocjonalne lub umysłowe lub nie, ale sama niepełnosprawność nie kwalifikuje dziecka jako osoby o specjalnych potrzebach bez obecności tych innych czynników, a pobyt w pieczy zastępczej nie kwalifikuje automatycznie dziecka jako osoby o specjalnych potrzebach. Wcześniejsze 

  Kiedy ubiegać się o kredyt adopcyjny

  Możesz ubiegać się o kredyt adopcyjny w roku po opłaceniu wydatków, jeśli zostały zapłacone przed ostatecznym przyjęciem adopcji, i możesz go wziąć w tym samym roku na wydatki, które zostały zapłacone w tym roku, jeśli adopcja była ostateczna w tym roku. Za wydatki zapłacone w roku po ostatecznym przyjęciu adopcji, kredyt adopcyjny zaciąga się w roku, w którym wydatki zostały spłacone.

  Jeśli jednak dziecko jest cudzoziemcem, obowiązują inne zasady. W takim przypadku możesz zaciągnąć kredyt adopcyjny tylko w roku, w którym adopcja stanie się ostateczna, lub możesz zaciągnąć kredyt na wydatki w roku, w którym je zapłaciłeś, jeśli zostały opłacone w roku po sfinalizowaniu adopcji. Musisz wystąpić o numer identyfikacyjny podatnika adopcyjnego (ATIN), aby ubiegać się o przysposobione dziecko jako na utrzymaniu, jeśli dziecko nie ma jeszcze numeru ubezpieczenia społecznego. IRS udostępnia wyczerpujące informacje o ATIN na swojej stronie internetowej. Wcześniejsze  

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy