Który typ inwestycji niesie zwykle najmniejsze ryzyko?

17 lutego 2021

Wysokie ryzyko zazwyczaj oznacza, że ​​możesz stracić znacznie więcej pieniędzy, jeśli inwestycja okaże się złym wyborem. Alternatywnie możesz wybrać inwestycje o niskim lub średnim ryzyku, ale zapewni to niższe zyski.

W tym wpisie na blogu odkryję, który typ inwestycji niesie ze sobą najmniejsze ryzyko i jakie są moje ulubione.

Przyjrzyjmy się temu dokładniej… 🙂

Spis treści

 • Konta oszczędnościowe
 • Certyfikat depozytów (CD)Obligacje rządowe i korporacyjneAkcje dywidendoweFundusze rynku pieniężnegoPożyczki typu peer to peer (pożyczki P2P)Inwestowanie w nieruchomościSkład portfelaRodzaje inwestycji niskiego ryzyka

  Konta oszczędnościowe

  Konta oszczędnościowe to forma lokaty oferowana przez banki i inne instytucje finansowe, które są oprocentowane.

  Zaletą tego instrumentu jest to, że w większości przypadków Twoje pieniądze są gwarantowane przez jakąś formę rządowego programu.

  Ubezpieczenie jest ważne na określoną kwotę; Dlatego upewnij się, że utrzymujesz pieniądze do gwarantowanego limitu. Ale ponieważ ryzyko utraty pieniędzy jest bardzo niskie.

  Przechowywanie pieniędzy na koncie oszczędnościowym umożliwia wypłacanie pieniędzy, kiedy ich potrzebujesz. Dzięki temu masz możliwość utrzymania poziomu płynności na nieprzewidziane wydatki lub zakupy, jednocześnie uzyskując zwrot.

  Jeśli zdecydujesz się włączyć konto oszczędnościowe do swojego portfela (np. Na fundusz awaryjny lub alternatywne pieniądze), możesz spodziewać się zwrotu z 1,7% rocznej stopy procentowej (RRSO).

  Generowany zysk może się znacznie różnić w zależności od kraju, a także od jednej instytucji finansowej do drugiej. W związku z tym należy zapoznać się z ofertami różnych instytucji przed podjęciem ostatecznej decyzji, gdzie otworzyć konto oszczędnościowe.

  Mam fundusz awaryjny na koncie oszczędnościowym, które daje pełne 3% (RRSO). To lukratywny interes, który dostałem od lokalnego banku 😎

  Który typ inwestycji niesie zwykle najmniejsze ryzyko? To jest ten, na który warto pójść – jeśli chcesz ekstremalnie niskiego ryzyka i dostępu do pieniędzy – ale te zwroty nie spowodują, że będziesz wolny finansowo…

  Spójrzmy na następny:

  Certyfikat depozytów (CD)Certyfikaty depozytowe to rodzaj produktu finansowego oferowanego przez banki i inne instytucje finansowe.

  Zwykle otrzymasz wyższe oprocentowanie w porównaniu z kontami oszczędnościowymi, ponieważ zgadzasz się nie wypłacać żadnych pieniędzy przez określony z góry okres.

  Niemniej jednak wadą jest to, że możesz stracić część oprocentowania, a nawet zapłacić pewne opłaty, jeśli wypłacisz pieniądze przed upływem uzgodnionego terminu.

  Upewnij się, że przejrzysz oferty różnych instytucji finansowych, ponieważ mogą wystąpić różnice w oferowanej stopie procentowej.

  Inwestując w certyfikaty depozytów, zwrot zależy od okresu czasu, w jakim są one dostępne. W konsekwencji możesz zarobić około 1% na jednorocznych płytach CD, a zwrot rośnie wraz ze wzrostem okresu zapadalności.

  Obligacje rządowe i korporacyjneMasz gwarantowany dochód dzięki obligacjom, ponieważ stanowią one instrument o stałym dochodzie.

  Obligacje rządowe z krajów stabilnych gospodarczo są uważane za inwestycję pozbawioną ryzyka.

  Obligacje mogą zostać niewypłacalne, gdy kraj zbankrutuje, co, jak wiadomo, jest prawie niemożliwe, przynajmniej w przypadku krajów wysoko rozwiniętych, takich jak USA, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania, Dania, Norwegia, Finlandia itp.

  Obligacje korporacyjne wiążą się z pewnym ryzykiem, ale generalnie obligacje o ratingu kredytowym w zakresie A i B (od AAA do BBB-), zwane także obligacjami o ratingu inwestycyjnym, są uważane za inwestycję niskiego ryzyka , gdzie obligacje o ratingu AAA mają najniższe ryzyko.

  Wadą inwestycji w obligacje jest to, że możesz stracić część kwoty głównej, jeśli zdecydujesz się sprzedać obligacje przed terminem ich zapadalności. Spadek kwoty kapitału może nastąpić, gdy zmiany stóp procentowych są niekorzystne dla posiadanych obligacji (np. Gdy rosną rynkowe stopy procentowe, cena obligacji może spaść).

  Nie można podać dokładnej liczby zysków uzyskanych podczas inwestowania w obligacje, ponieważ zależy to od wielu czynników. Ale dla ilustracji, 10-letnie obligacje brytyjskie przyniosą 1,42%.

  Akcje dywidendoweChociaż czasami można uznać, że inwestowanie w akcje wiąże się z wyższym poziomem ryzyka, niektóre akcje wiążą się z mniejszym ryzykiem.

  Akcje dywidendowe lub akcje wypłacające dywidendę są uważane za bezpieczniejszą inwestycję, ponieważ spółki wypłacające dywidendy regularnie są postrzegane jako bardziej stabilne i charakteryzujące się mniejszymi wahaniami cen.

  Istnieje również kategoria akcji zwanych akcjami wzrostu dywidendy, które są akcjami wyemitowanymi przez firmę, która ma doświadczenie w zwiększaniu wypłaty dywidendy (stąd znaczenie wzrostu).

  W związku z tym możesz zdecydować się na inwestycję w akcje z historią wypłacania dywidend i / lub w akcje zwiększające dywidendę. Trzymanie obu typów w portfelu jest również dopuszczalne.

  Oczekiwany zwrot może się znacznie różnić i może wynosić od około 2% do 5%.

  Należy pamiętać, że podane plony powinny służyć jako wskazówka, abyś wiedział, czego się spodziewać, ale może również wynosić poniżej 2% lub może być wyższy niż podane 5%. Niemniej jednak masz również możliwość osiągnięcia zysku kapitałowego, utrzymując akcje z dywidendą w swoim portfelu.

  Co miesiąc inwestuję w fundusze indeksowe które wypłacają dywidendy. Jest to 4-8% rocznie.

  Fundusze rynku pieniężnegoMożesz także zdecydować się na inwestycję w fundusze rynku pieniężnego, które są uważane za krótkoterminową inwestycję zapewniającą płynność przy bardzo niskim poziomie ryzyka.

  Fundusze rynku pieniężnego zazwyczaj inwestują w instrumenty dłużne o wysokim ratingu. Oferują płynność, ponieważ nie musisz czekać na termin zapadalności, jak to ma miejsce w przypadku płyt CD, ponieważ możesz szybko zamienić swoje zasoby na gotówkę.

  Wybierając fundusz rynku pieniężnego jako swoją inwestycję, oprócz uzyskanego zwrotu należy zwrócić uwagę na opłaty pobierane przez fundusz. Ponieważ istnieją różne rodzaje funduszy rynku pieniężnego, zawsze sprawdzaj warunki.

  Podobnie jak w przypadku innych inwestycji, dochód generowany przez fundusze rynku pieniężnego może być inny, a są fundusze, za pomocą których można zarobić 1,80%. Ale ogólna wydajność może być również wyższa lub niższa, ponieważ zależy to od wielu czynników.

  Pożyczki typu peer to peer (pożyczki P2P) Platformy pożyczkowe P2P oferują różne rodzaje gwarancji, takie jak gwarancja wykupu lub zabezpieczenie, a także niektóre platformy rozwinęły rynek wtórny dla swoich pożyczek.

  Ten rodzaj inwestycji może wiązać się z wyższym ryzykiem, ale można je zmniejszyć. Jeśli zastosujesz się do pewnych praktyk w celu ochrony swojej inwestycji, możesz uzyskać satysfakcjonujący wyższy poziom zwrotu.

  Polecam przeczytać mój artykuł o tym, jak obniżyć ryzyko związane z pożyczkami P2P . To jedna z moich ulubionych możliwości inwestycyjnych i przez lata uzyskałem dobre zwroty.

  Zwrot, jaki możesz wygenerować, inwestując swoje pieniądze w platformy pożyczkowe P2P, może się różnić w zależności od platformy i możesz zarobić do 10-15%. Oczywiście istnieją platformy, na których możesz zarobić jeszcze wyższe zyski, jeśli chcesz zaakceptować większe ryzyko.

  Inwestowanie w nieruchomościWartość nieruchomości może ulegać wahaniom w krótkim okresie, ale w dłuższej perspektywie ma tendencję do wzrostu.

  Nieruchomości to świetny i wartościowy dodatek do Twojego portfela, jeśli planujesz inwestować na dłuższy okres.

  Możesz kupić nieruchomość we własnym zakresie (kredyt hipoteczny zwiększy ryzyko) i wynająć. Możesz również przyjrzeć się innym możliwościom związanym z nieruchomościami:

  Fundusze nieruchomości dają małym inwestorom możliwość zwrotu z wynajmu nieruchomości komercyjnych i korporacyjnych. Inwestując w fundusze nieruchomości, masz możliwość ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, ponieważ fundusze te posiadają zdywersyfikowany portfel nieruchomości.

  Ponadto możesz również inwestować w rozwój nieruchomości poprzez fundusze inwestycyjne w nieruchomości (REIT). Możesz znaleźć REIT-y, które inwestują w nieruchomości, kupując kapitał, posiadając hipotekę na nieruchomości lub kombinację obu.

  Istnieją również możliwości w ramach finansowania społecznościowego na rynku nieruchomości które dają satysfakcjonujący zwrot. Mam mniejszą inwestycję w nieruchomość z platformą finansowania społecznościowego Reinvest24 .

  Może to nie być najbezpieczniejsze / najniższe ryzyko – wybór, gdy szukasz „Który typ inwestycji zwykle wiąże się z najmniejszym ryzykiem, ale może wiązać się z niskim ryzykiem, jeśli zbadasz i dowiesz się więcej o możliwościach związanych z nieruchomościami.

  Skład portfelaPo określeniu poziomu ryzyka, który jesteś gotowy zaakceptować, następnym krokiem jest podjęcie decyzji o składzie portfela.

  Należy podjąć decyzję dotyczącą rodzajów instrumentów, które będziesz posiadać w swoim portfelu pod kątem ich korelacji z rynkiem oraz relacji ryzyko-zwrot. Myślisz także o horyzoncie czasowym.

  Z punktu widzenia relacji ryzyko-zwrot poszczególnych aktywów możesz ustrukturyzować swój portfel jako:

  • Portfel o niskim ryzyku – zazwyczaj oferuje najniższy zwrot, ponieważ instrumenty wiążą się z niskim ryzykiem.
  • Portfel wysokiego ryzyka – oferuje wysoki zwrot, ale będziesz mieć dużą ekspozycję na ryzyko i powinieneś być skłonny zaakceptować wyższy poziom ryzyka. Połączony portfel ryzyka – daje inwestorowi możliwość uzyskania wyższego zwrotu przy zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka. Ten rodzaj portfela składa się zwykle z instrumentów o różnych rodzajach ryzyka, więc strata z inwestycji o wysokim ryzyku może zostać zrównoważona zyskami z posiadanych inwestycji o średnim lub niskim ryzyku.W swoim portfelu inwestycyjnym posiadam połączony portfel ryzyka i staram się mieć maksymalnie 10% w inwestycjach wysokiego ryzyka, takich jak Crypto.

   W ten sposób dbam o to, aby mój ogólny zwrot był dobry, ale jednocześnie nie był narażony na nadmierne ryzyko. W ten sposób mogę lepiej osiągać swoje cele i postępować zgodnie z moim 7-etapowym planem . Nie możesz stać się wolny finansowo, jeśli masz tylko inwestycje o niskim ryzyku i niskich zwrotach.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy