Kredyty Wonullrk

17 lutego 2021
Category: Twoja Zdolność

Kredyty za pracę to kredyty, które zdobywasz w całej historii zatrudnienia. Każdego roku, w którym zarabiasz i wpłacasz podatki FICA do systemu ubezpieczeń społecznych, otrzymujesz kredyty pracownicze. Te kredyty pracownicze są wymagane, aby otrzymywać świadczenia z tytułu niezdolności do pracy (SSDI lub SSI), emerytury z zabezpieczenia społecznego i świadczenia Medicare.

Jak zdobywa się punkty pracy?

Każdego roku pracownicy mogą otrzymać maksymalnie cztery kredyty za pracę. Dokładna kwota kredytów pracowniczych, które zarabiasz każdego roku, będzie zależeć od Twojej aktywności zawodowej i wysokości Twoich zarobków. W 2020 r. Pracownik musi zarobić 1410 USD, aby otrzymać jeden kredyt za pracę. Aby zakwalifikować się do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy z Ubezpieczeń Społecznych, na ogół musisz zdobyć łącznie 20 punktów za pracę, chociaż istnieją wyjątki dotyczące wieku od tej zasady.

Kredyty pracownicze według wieku

Ilość potrzebnych punktów pracy zależy od wieku. Dla każdego w wieku powyżej 42 lat określenie ilości potrzebnych punktów za pracę jest stosunkowo proste. Jak widać na poniższym wykresie, ilość potrzebnych punktów za pracę zaczyna się od 20 i zwiększa o 2 punkty na każde 2 lata.

Jeśli masz od 31 do 42 lat, będzie to wymagało 20 punktów za pracę, aby kwalifikować się do renty inwalidzkiej. Łatwo jest również określić, ile kredytów za pracę będziesz potrzebować, jeśli masz mniej niż 24 lata. Jeśli masz mniej niż 24 lata, będziesz potrzebować 6 punktów za pracę, aby kwalifikować się do renty inwalidzkiej.

Kredyty na pracę stają się nieco bardziej skomplikowane dla kogoś, kto chce ubiegać się o rentę inwalidzką w wieku od 24 do 30 lat.

Niepełnosprawny wiekPotrzebne kredytyLata pracy Poniżej 24 lat61.5 24-308-182-4.5 31-42205 44225.5 46246 48266.5 50287 52307.5 54328 56348.5 58369 60389.5 62+4010Kredyty za pracę dla kogoś w wieku od 24 do 30 lat

W przypadku osób, które stały się niepełnosprawne w wieku od 24 do 30 lat, będziesz potrzebować kredytów na pracę odpowiadających połowie okresu między 21 a wiekiem, w którym stałeś się niepełnosprawny. Jest to trochę bardziej skomplikowane, więc oto przykład:

Jeśli masz 27 lat, jest to 6 lat, które możesz przepracować po ukończeniu 21 lat. Przez połowę tych lat będziesz musiał zdobyć punkty za pracę. Dlatego 27-latek będzie musiał mieć 3-letnie kredyty pracy, aby kwalifikować się do renty inwalidzkiej.

Każdego roku możesz zarobić maksymalnie 4 punkty za pracę. 4 punkty za pracę rocznie przez 3 lata oznacza, że ​​będziesz potrzebować 12 punktów za pracę, aby kwalifikować się do zasiłku inwalidzkiego, jeśli stałeś się niepełnosprawny w wieku 27 lat.

Jak udowodnić historię pracy

Dość łatwo jest udowodnić swoją historię pracy. Z każdą otrzymaną wypłatą zostanie pobrana niewielka część na podatki na ubezpieczenie społeczne. SSA będzie mieć zapis twoich zarobków i możesz to zobaczyć, zakładając konto na stronie internetowej SSA. Ponadto wykazanie historii pracy powinno być łatwe, ponieważ SSA będzie już miało ją w swoich aktach.

A jeśli nie masz wymaganych punktów pracy?

Nie będziesz mógł kwalifikować się do zasiłku inwalidzkiego z zabezpieczenia społecznego, jeśli nie masz odpowiedniej historii zatrudnienia. Możliwe, że nigdy nie byłeś w stanie pracować ze względu na swoją niepełnosprawność. Osoba, która nie ma wystarczającej historii zatrudnienia, aby kwalifikować się do zasiłku inwalidzkiego, może kwalifikować się do dodatkowego dochodu z tytułu zabezpieczenia. SSI to świadczenie rządowe dostępne dla osób niepełnosprawnych, z ograniczonymi zasobami finansowymi i nieposiadających wymaganej historii zatrudnienia dla SSDI. Zasiłek SSI jest jednak programem opartym na potrzebach i będziesz musiał spełnić ograniczenia dotyczące dochodów gospodarstwa domowego i majątku SSA, zanim przejdziesz dalej w procesie ubiegania się o świadczenia.

Program SSDI dla osób niepełnosprawnych w zakresie zabezpieczenia społecznego, który wymaga kredytów pracowniczych, nie jest programem opartym na potrzebach. Bez względu na wysokość dochodu gospodarstwa domowego, możesz kwalifikować się do otrzymywania świadczeń SSDI z ubezpieczenia społecznego dla osób niepełnosprawnych, jeśli spełniasz kryteria niepełnosprawności określone w SSA i masz wystarczającą liczbę kredytów pracowniczych, aby kwalifikować się do świadczeń SSDI z Social Security Administration.

Dodatkowe kryteria przyznawania świadczeń z tytułu niepełnosprawności

Oprócz posiadania wymaganych punktów za pracę, będziesz także potrzebować odpowiednich zaświadczeń lekarskich potwierdzających istnienie Twojej niepełnosprawności i to, jak ogranicza ona Twoją zdolność do pracy. Konieczne będzie zapoznanie się z niebieską księgą SSA. Niebieska księga zawiera listę wszystkich warunków i kryteriów, które należy spełnić, aby kwalifikować się do renty inwalidzkiej. Można to znaleźć na stronie internetowej SSA. Jeśli twoje schorzenie nie spełnia warunków wymienionych w niebieskiej księdze, możesz poprosić lekarza o wypełnienie formularza pozostałej sprawności funkcjonalnej. Formularz ten jest zasadniczo oceną lekarzy dotyczącą ograniczeń, jakie niepełnosprawność nałożyła na Twoją zdolność do pracy.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy