Konsolidacja: w rządowym sprawozdaniu zaniżona liczba aborcji

Category: rózne
27 lipca, 2020

*Liczba aborcji podana w rządowym sprawozdaniu nie jest nawet zbliżona do rzeczywistej; wiele znajdujących się w tamtym miejscu danych wydaje sie byc nieścisłych i nieprecyzyjnych – uważa Krystyna Kacpura wraz z Federacji dla Kobiet jak i równiez Planowania Rodziny. *

W przyrzadzanym przez Ministerstwo Zdrowia sprawozdaniu z wykonania ustawy na temat planowaniu bliskich, ochronie płodu ludzkiego jak i równiez warunkach dopuszczalności przerywania podano, że przy 2010 r. w Polsce dokonano 641 aborcji; z powodu zagrożenia życia lub zdrowia kobiety – 27, po doswiadczeniach prenatalnych wskazujących na ciężką i nieodwracalną wadę płodu – 614. W stosunku od 2009 r. wykonano na temat 103 aborcje więcej.

„Sprawozdanie zmierza do tego, że ustawa jest respektowana, bo wydaje sie mało aborcji. Jestem zdumiona tymi danymi, w Polsce jest 10 mln kobiet w wieku reprodukcyjnym. Liczba aborcji jest wyraznie zaniżona” – mówiła w trakcie czwartkowej narady prasowej Kacpura.

Federacja podkreśla, że w sprawozdaniu MZ zastanawia bardzo niewielka cyfra wskazań do zabiegu ze względu na zagrożenie, które to ciąża stwarza dla stanu zdrowia lub życia kobiety. Według Federacji świadczy to na temat niechęci badz strachu lekarzy przed wyjsciem jasnej opinii, która stanowiłaby podstawę do przeprowadzenia zabiegu.

„Biorąc pod spodem uwagę policyjne statystyki dotyczące liczby gwałtów w Polsce (w roku 2010 zgłoszono 1759 przypadków) i innych czynów zabronionych, w wyniku których kobieta może zajść w ciążę, brak zabiegów przeprowadzonych sposród powołania dzieki tę przesłankę wskazuje, że nie ma najlepszych procedur, które umożliwiłyby tym kobietom ustawowe jej usunięcie” – podkreśla Federacja.

Według niej zaskakuje również ocena dostępności środków antykoncepcyjnych, określająca ich wydatki jako „niewysokie”. „Z doświadczenia Grupy Ponton wynika, że miesięczny koszt nowoczesnych pigułek hormonalnych badz prezerwatyw przekracza możliwości (… ) dorosłych i wielu nastolatków, którzy nie mają własnych źródeł dochodu. Raport przemilcza również problem poważnych utrudnień po dostępie sluzace do antykoncepcji hormonalnej w Polsce, szczególnie dla młodych kobiet” a mianowicie uważa Republika federacyjna.

Jak czytamy w sprawozdaniu MZ, „średnie koszty preparatów antykoncepcyjnych nie zaakceptowac są wysokie i dla najpopularniejszych technik zapobiegania ciąży wynoszą stosownie: – prezerwatywa – od czasu 3 az do 10 zł za pudlo zawierające przeciętnie 3 sztuki; – wkładka wewnątrzmaciczna od czasu 70 az do 120 zł przy okresie użytkowania od 3 do 5 lat; – tabletki hormonalne od 14 az do 46 zł – terapia miesięczna”.

Agnieszka Grzybek wraz z „Zielonych 2004” podkreślała, że w sprawozdaniu nie ma informacji dotyczących odmowy wykonania legalnej aborcji i danych mówiących o tym, ilu lekarzy powoływało się na tzw. klauzulę sumienia przy odmowie aborcji, badań prenatalnych lub zapisania antykoncepcji.

Aleksandra Józefowska wraz z Grupy Edukatorów Seksualnych „Ponton” mówiła w czasie konferencji, że w Polsce lekcje dotyczące wychowania do życia w bliskim nie są właściwie realizowane. Zaznaczyła, że podstawa programowa tych lekcji jest zadowalająca, ale niezrealizowana. Podkreśliła także, że lekcje prowadzą często katecheci, a młodzież skarży się, że brakuje możliwości dyskusji.

Przy sprawozdaniu resortu zdrowia podkreślono, że „zadaniem przedmiotu wyksztalcenie do życia w bliskim jest ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz wsparcie w przygotowaniu się az do zrozumienia i akceptacji przemian procesu dojrzewania”.

Jednak sprawozdanie nie zawiera informacji, o tym czy lekcje prowadzą katecheci badz nauczyciele innych specjalizacji. Dokument nie zawiera oprócz tego danych o sposobach wykonania tych lekcji.

Z danych MZ wyplywa, że przy roku szkolnym 2010/2011 procent uczniów uczęszczających na ów zajęcia wahał się od 40 proc. w liceach ogólnokształcących do 70 proc. w szkołach podstawowych. (PAP)

pro/ bpi/ bos/