Kierownik MON na temat noweli dot. użycia broni na misjach – zasadnicza

Category: odmienne
27 lipca, 2020

*Minister obrony narodowej Bogdan Klich jest przekonany, że oczywiste określenie praw użycia broni na misjach i zapisanie ich w akcie prawnym rangi ustawy to kwestia niezwykle wazna dla żołnierzy i pierwotnego dowódców. *

Podpisana w połowie grudnia przez prezydenta Bronisława Komorowskiego nowela ustaw a mianowicie o powszednim obowiązku jak i równiez zasadach użycia lub bytu Sił Zbrojnych poza barierami państwa – określa metrów. in. reguly „wyprzedzającego” użycia siły, natomiast więc cos znacznie wiecej anizeli tylko w odpowiedzi na bezpośrednią napaść. Dzierzy to szczególne znaczenie np. przy zwalczaniu zagrożenia wywoływanego przez zamachowców – samobójców, umieszczających na sobie ładunki wybuchowe lub wykorzystujących az do ataków środki transportu.

„Po raz pierwszy zasady użycia broni w czasie walki mają swoją sankcję ustawową; na podstawie o nią można tworzyć tzw. ROE (ang. rules of engagement, zasady użycia siły a mianowicie PAP) na rzecz poszczególnych misji” – podkreślił w rozmowie z PAP szef MON.

Jego zdaniem, wlaczone w ustawie rozwiązania dają żołnierzom większą swobodę operacyjną i większe poczucie bezpieczeństwa.

„Jeśli żołnierz mieści się w wyraznie określonych ramach prawnych, to +nikt mu nie podskoczy+ i nikt nie powie, że przy sposób nieuprawniony i nieuzasadniony – gwoli rewanżu, bądź z jakichś innych powodów – użył broni” a mianowicie powiedział Klich.

W ocenie ministra, nowela stanowi ważne uzupełnienie ukladu prawnego. Jak dotad podstawą prawną regulującą maksymy i wzory użycia siły przez naszych żołnierzy poza granicami państwa były ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz dokumenty prawne wydane przez komórki organizacji międzynarodowych, którym polskie jednostki były podporządkowane w czasie operacji militarnych (np. NATO).

„Teraz reguly użycia broni w przypadku każdej operacji będą wypadkową mandatu misji jak i równiez naszych regulacji” – podkreślił Klich.

Ustawa upoważnia szefa MON sluzace do określania indywidualnych dla każdej operacji obcej tzw. ograniczeń narodowych. Umożliwiają one każdorazowe dostosowanie regul użycia wojska do różnego typu zadań oraz różnych warunków katalogów realizacji.

Według nowelizacji siły zbrojne mają prawo uzycia środków obowiazku bezpośredniego, użycia broni jak i równiez innego uzbrojenia w sposób „adekwatny sluzace do zagrożenia” a takze w regulach określonych w umowach międzynarodowych.

Żołnierze mają prawo az do użycia broni m. in. w celu odparcia zamachu dzieki życie, tezyzna fizyczna lub wolność osoby, przeciwko osobie niepodporządkowującej się wezwaniu do porzucenia broni, przeciwko osobie, która usiłuje przemocą odebrać broń żołnierzowi badz w celu odparcia zamachu na jednostkę wojskową polską badz sojuszniczą. (PAP)

ktl/ itm/ jbr/