Kiedy bank zgłasza wpłatę do IRS?

17 lutego 2021
Category: Swoje Konto

Bank zgłasza depozyt do Internal Revenue Service (IRS), gdy osoba fizyczna dokona wpłaty w wysokości 10 000 USD lub więcej, w ramach jednej transakcji lub serii transakcji.

Osoba, która otrzyma płatność w wysokości 10 000 USD lub więcej z handlu lub firmy, w formie płatności ryczałtowej lub w trakcie wielu płatności, musi zgłosić te zarobki do Internal Revenue Service (IRS), zgodnie ze stroną internetową IRS. Wymóg ten dotyczy jednak tylko transakcji biznesowych. Nie ma to wpływu na kontrole osobiste. Czasami banki zgłaszają również depozyty złożone przez osoby fizyczne w kwocie poniżej 10 000 USD. Dzieje się tak, gdy osoba nagle wpłaci większy czek niż zwykle na swoje konto bankowe. Jest to uważane za podejrzaną działalność, a banki są zobowiązane do oznaczania tych depozytów, aby upewnić się, że osoby fizyczne działają zgodnie z prawem. Banki będą zgłaszać depozyty w formie gotówki, które mogą obejmować weksle bankowe, czeki podróżne, przekazy pieniężne i walutę.

Pranie pieniędzy

Chociaż te prawa mogą wydawać się surowe, istnieją z jakiegoś powodu. Zdaniem IRS duże wpłaty gotówki na konto bankowe mogą świadczyć o działalności przestępczej. Osoby zajmujące się handlem narkotykami i przemytem często piorą pieniądze ze swojej nielegalnej działalności, korzystając ze znacznych płatności gotówkowych. Pranie pieniędzy oznacza, że ​​zamieniają pieniądze pochodzące z nielegalnej działalności na „czyste pieniądze, które wydają się pochodzić z wiarygodnego źródła. Aby zapobiec praniu brudnych pieniędzy, Kongres przyjął szereg przepisów, które wymagają od ludzi zgłaszania wpłat gotówkowych w wysokości 10 000 USD. Ludzie sporządzają te wymagane raporty, przesyłając rządowi formularze identyfikujące źródło ich dochodów. Korzystając z tych formularzy, rząd federalny może wykryć, jakie pieniądze są zdeponowane nielegalnie i jakie płatności gotówkowe są legalne.

Formularz 8300

Formularz, który ludzie przesyłają w przypadku dużych wpłat gotówkowych, nazywa się Form 8300. Osoba fizyczna lub firma musi złożyć formularz 8300, jeśli spełnia wymóg otrzymania zarobków w wysokości 10 000 USD lub więcej w transakcji biznesowej. Na przykład firma produkująca zegarki musi złożyć formularz 8300, jeśli zarabia co najmniej 10 000 USD na klientach kupujących produkty w ciągu 12 miesięcy. Formularz 8300 nie obejmuje jednak transakcji osobistych. Gdyby ten sam sprzedawca zegarków sprzedał na przykład swój samochód za 11 000 dolarów, nie musiałby wypełniać formularza 8300.

Wymóg raportowania

Aby pomóc obywatelom w ustaleniu, czy muszą wypełnić formularz 8300, IRS wyjaśnia, co stanowi kwalifikującą się transakcję. Transakcja, z definicji rządu, może oznaczać sprzedaż towarów, mienia i usług. Transakcją może być również wymiana gotówki na inną gotówkę, na przykład wymiana walut. Transakcja może mieć miejsce, gdy nieruchomość jest wynajmowana lub gdy osoba wnosi wkład na rachunek powierniczy lub powierniczy. Transakcje definiuje się również jako zamianę gotówki na obligację lub czek. Płatności i spłaty pożyczki również kwalifikują się jako transakcje. Na potrzeby sprawozdawczości rząd definiuje „osobę jako osobę fizyczną, korporację, spółkę, stowarzyszenie, spółkę osobową, majątek lub trust. Niektóre organizacje mogą być zwolnione z wypełniania formularza 8300, jeśli otrzymają płatność w formie darowizny na cele charytatywne.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy