Jak oszacować opłaty finansowe za pomocą programu QuickBooks 2015

17 lutego 2021
Category: Stopa Procentowa

Program QuickBooks 2015 ocenia opłaty finansowe na niezapłaconych otwartych fakturach bez uwzględniania niezastosowanych płatności. W związku z tym przed oszacowaniem opłat finansowych należy upewnić się, że stosujesz wszelkie płatności i noty kredytowe do otwartych faktur.

Aby oszacować koszty finansowe, wykonaj następujące kroki:

Wybierz Edycja → Preferencje, kliknij ikonę Opłata finansowa na liście po lewej stronie, a następnie kliknij zakładkę Preferencje firmy.

Aby móc oszacować opłaty finansowe, musisz je najpierw skonfigurować.

Tylko administrator programu QuickBooks może zmienić ustawienia obciążeń finansowych firmy i może to zrobić tylko w trybie jednego użytkownika.

Program QuickBooks wyświetli okno dialogowe Preferencje. (Jeśli wcześniej oszacowałeś koszty finansowe, program QuickBooks wyświetli okno Oceń opłaty finansowe. Możesz wyświetlić okno dialogowe Preferencje i sprawdzić lub edytować ustawienia obciążenia finansowego, klikając przycisk Ustawienia w oknie Oceń opłaty finansowe).

Wprowadź roczną stopę procentową, której chcesz użyć do obliczenia kosztów finansowych.

Przesuń kursor do pola tekstowego Roczna stopa procentowa (%) i wprowadź roczną stopę procentową.

(Opcjonalnie) Wprowadź minimalną opłatę finansową, jeśli taka istnieje.

Przesuń kursor do pola tekstowego Minimalna opłata finansowa i wprowadź minimalną opłatę. Jeśli na przykład zaległa faktura zawsze wynosi co najmniej 25,00 USD, wpisz25.

Podaj liczbę dni łaski, które dajesz.

Dni łaski. To brzmi trochę jak artystyczny film lub poważna powieść, prawda? Zasadniczo ta liczba określa, ile dni wolnego czasu jesteś skłonny odciąć ludzi. Jeśli wpiszesz30w polu tekstowym Okres karencji (dni), program QuickBooks nie rozpocznie szacowania opłat finansowych przed upływem 30 dni od upływu terminu płatności faktury.

Określ, którego konta chcesz używać do śledzenia opłat finansowych.

Aktywuj listę rozwijaną Konto obciążeń finansowych i wybierz rachunek typu Dochód lub Inny dochód.

Wskaż, czy chcesz pobierać opłaty finansowe od opłat finansowych.

Czy to stwierdzenie ma sens? Jeśli obciążysz kogoś opłatą finansową, a on lub ona nie uiści opłaty finansowej, w końcu ona również staje się przeterminowana. Czy zatem obliczasz opłatę finansową od opłaty finansowej? Jeśli chcesz to zrobić – i jeśli pozwalają na to przepisy stanowe i lokalne – zaznacz pole wyboru Oceń opłaty finansowe za zaległe opłaty finansowe.

Poinformuj QuickBooks, czy ma obliczać opłaty finansowe od daty płatności, czy od daty faktury.

Wybierz przycisk opcji Termin płatności lub Faktura / Data rozliczenia. Jak można się domyślić, naliczanie odsetek jest wyższe od daty wystawienia faktury.

Poinformuj program QuickBooks, czy powinien drukować faktury opłat finansowych.

Zaznacz pole wyboru Faktury obciążające Mark Finance „Do wydrukowania, jeśli chcesz później wydrukować faktury dla obliczonych opłat finansowych.

Po użyciu okna dialogowego Preferencje w celu poinformowania programu QuickBooks o sposobie obliczania opłat finansowych kliknij przycisk OK.

Wybierz klientów → Oceń opłaty finansowe.

Alternatywnie, kliknij ikonę Opłaty finansowe na ekranie głównym. Zostanie wyświetlone okno Oceń opłaty finansowe. To okno pokazuje wszystkie opłaty finansowe obliczone przez program QuickBooks, uporządkowane według klienta.

Podaj datę oszacowania obciążenia finansowego.

Przenieś kursor do pola tekstowego Data wyceny i wprowadź datę szacowania kosztów finansowych. (Ta data jest również datą faktury, która będzie używana na fakturach opłat finansowych, jeśli je utworzysz).

Potwierdź, którzy klienci mają zostać oszacowani na koszty finansowe.

Program QuickBooks początkowo zaznacza wszystkie opłaty finansowe, co oznacza, że ​​tworzy nową fakturę dla każdego obciążenia finansowego. (Program QuickBooks oznacza opłaty finansowe małym znacznikiem wyboru). Jeśli chcesz odznaczyć (lub później zaznaczyć) obciążenie finansowe, kliknij je. Aby usunąć zaznaczenie wszystkich opłat, kliknij przycisk Odznacz wszystkie. Aby zaznaczyć wszystkie opłaty, kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

Możesz utworzyć raport windykacji dla dowolnego klienta lub zlecenia wymienionego w oknie Oceń opłaty finansowe, wybierając nazwę klienta, a następnie klikając przycisk Historia windykacji.

Kliknij przycisk Oceń opłaty.

Gdy okno Oceń opłaty finansowe poprawnie opisuje opłaty finansowe, które chcesz oszacować, kliknij opcję Oceń opłaty. Skończyłeś z obliczeniami i ocenami opłat finansowych.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy