GPW wprowadzi od 27 grudnia trzech indeksy dywidendowe

GPW wprowadzi od 27 grudnia trzech indeksy dywidendowe
Category: gielda
27 lipca, 2020

„Indeksy WIG20dvp, mWIG40dvp i sWIG80dvp uruchamiamy 27 grudnia. ów lampy będą prezentować skumulowane dywidendy. Idziemy zbyt trendami światowymi, indeksy stanowią istotne źródło informacji dla inwestorów, szczególnie na rynku kontraktów terminowych, jak i opcji. Metodologia jest podobna” – powiedział członek zarządu GPW Piotr Borowski w czasie spotkania prasowego.

Indeksy dywidend nie zaakceptowac uwzględniają wartosci transakcji akcjami oraz dochodów z tytułu praw poboru. Są wyliczane na podstawie dochodów z dywidend pieniężnych, wypłacanych przez spółki indeksu bazowego, tj. WIG20 lub mWIG40 lub sWIG80.

„Indeksy są kalkulowane wyłącznie na bazie dochodów z tytułu dywidend pieniężnych. Nie zaakceptowac bierzemy pod uwagę oraz praw poboru, ani odmian cen dzialaniu. Jest to uzupełnienia naszej oferty indeksów zyskownych i kosztowych, najbardziej popularnych jak i równiez rozpoznawalnych dzieki rynkach giełdowych indeksów. Indeksy dywidend są liczone wyłącznie na podstawie dywidend i prezentują wyłącznie dywidendę z jednego roku. Nie zaakceptowac kumulujemy dywidendy z poprzednich lat. W danym roku prezentujemy dywidendy sposród jednego roku kalendarzowego. Wszystkie poprzednie lata są zerowane. [… ] Nie zakłada się reinwestycji dywidend” – powiedział menadżer w zespole rozwoju Dział Notowań GPW Krzysztof Mejszutowicz.

Dodał, że indeks dywidendy może jedynie rosnąć, swoim wartość nie zaakceptowac spada nigdy – sposród wyjątkiem chwili zerowania, który został okreslony na trzeci piątek grudnia każdego r. kalendarzowego. Po wyzerowaniu rejestr rozpoczyna oryginalny roczny czas kalkulacji.

„Jeśli spółka wypada sposród indeksu, to my tegoz nie wyrzucamy. Nie patrzymy wstecz. Budujemy indeks po ciągu całego roku. Zerowanie indeksu nie zaakceptowac następuje w ostatnim dniu roku. W każdy trzeci piątek grudnia kasujemy zestawienie. W tym dniach wygasają także indeksowe kontrakty terminowe jak i równiez do katalogów wyceny uwzględniamy dywidendy” – podkreślił Mejszutowicz.

Dywidenda jest dodawana do indeksu w dniu sesyjnym, po którym wedlug raz glówny akcje konkretnej spółki są notowane wraz z oznaczeniem „bez dywidendy”.

Wartość indeksów dywidend wydaje sie byc prezentowana pod postacia punktów indeksowych, które w sytuacji tego rodzaju indeksów określa się mianem punktów dywidendowych. Stopa dywidendy indeksu WIG20dvp siega obecnie 2%, przy wartości WIG20 w stopniu 2 000 pkt jak i równiez indeksu WIG20dvp równym 30 pkt.

GPW podkreśla, że nowe indeksy przy bardzo wyrazisty sposób prezentują dochód, jaki można osiągnąć z tytułu dywidend wypłacanych w danym r. kalendarzowym. Przy przyszłości zaś, po wprowadzeniu kontraktów terminowych na indeksy dywidend pozwolą na zabezpieczanie ryzyka dywiden związanego sposród inwestowaniem w indeksowe instrumenty pochodne.

GPW prowadzi rynek sterowany dla dzialaniu oraz instrumentów pochodnych, natomiast także zamienny rynek dzialaniu NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek pomyslany dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych i rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez mojej dziurki parkiecie.