GMO w Polsce. Prezydent podpisał ustawę

GMO w Polsce. Prezydent podpisał ustawę
Category: gospodarka
27 lipca, 2020

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę na temat nasiennictwie, która zezwala na rejestrację i obrót na terytorium polski nasionami zmodyfikowanymi genetycznie. Jednocześnie rozporządzenia sluzace do tej ustawy mają zakazać uprawiania roślin GMO. _ _

_ Ustawa ta reguluje m. in. kwestie związane z wprowadzaniem do obrotu nasion roślin genetycznie modyfikowanych _- napisała Kancelaria Prezydenta w komunikacie prasowym.

Pod koniec listopada prezydent zwrócił się listownie do premiera Donalda Tuska z prośbą o uregulowanie wszystkich kwestii związanych z GMO w 1 ustawie.

_ Prezydent został poinformowany za posrednictwem szefa resortu rolnictwa, że Rada Ministrów wyda wlasciwe rozporządzenia zakazujące upraw roślin genetycznie modyfikowanych. Projekty takich rozporządzeń zostały już przyjęte przez stały komitet Rady Ministrów na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2012 r. Wejście w życie tych rozporządzeń wraz z ustawą pozwoli dzieki całkowity zakaz uprawy na terytorium polski kukurydzy MON 810 jak i równiez ziemniaka Amflora, jedynych aktualnie roślin GMO dopuszczonych az do obrotu na terenie UE _ – pokreślono.

Projekty rozporządzeń są już podane az do publicznej wiadomości. Szef resortu rolnictwa Stanisław Kalemba zapowiadał, że o ile prezydent podpisze ustawę poprzednio świętami, to jest mozliwosc, by sluzace do końca stycznia rozporządzenia były wydane.

Ustawa o nasiennictwie zawiera jedynie dwie regulacje dotyczące roślin genetycznie modyfikowanych. Dopuszcza kobieta rejestrację ziarna GMO, a także legalizuje obrót nimi na terenie Polski.

Pozostałe przepisy dotyczą wytwarzania jak i równiez wprowadzania do obrotu materiału siewnego, w niniejszym także rodzajów regionalnych i amatorskich. Ustanawia ona maksymy dotyczące zgłaszania i zapisu odmian uprawnych przez Centralny Ośrodek Doswiadczenia Odmian Roślin Uprawnych, natomiast także przepisy dotyczące produkowania i oceny materiału siewnego roślin rolniczych, warzywnych, szkółkarskich, a także materiału rozmnożeniowego roślin warzywnych i dekoracyjnych.

Polska miała do tej pory zakaz rejestracji i obrotu nasionami GMO, ale to nie chroniło wlasnego rolnictwa – każdy mógł pojechać az do sąsiednich krajów, kupić takie nasiona i bez kontroli wysiać na własnym polu.

Nowa ustawa pozwala tymczasem na kontrolowanie upraw. Nakłada kary za złamanie przepisów i przewiduje możliwość likwidacji uprawy w koszt rolnika.

Jak wyjaśniono w komunikacie biura prasowego Kancelarii Prezydenta, celem ustawy jest regulacja ważnego dla rozwoju polskiego rolnictwa programu hodowli nasion i sadzonek, który ma istotny wpływ na wydajność produkcji rolnej.

– _ Ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego szereg aktów prawnych Unii Europejskiej z zakresu nasiennictwa: 32 instrukcje i 7 decyzji oraz wykonanie postanowień 2 rozporządzeń _ – doprecyzowano.

Ponadto ustawa, zapewniając poszanowanie prawa europejskiego, zezwoli Radzie Ministrów w rozporządzeniach zakazać uprawy konkretnych gatunków roślin modyfikowanych genetycznie. Jakim sposobem podkreślono, koszty utrzymania dotychczasowego generalnego ustawowego zakazu obrotu, byłoby sprzeczne sposród prawem unijnym i groziłoby nałożeniem na Polskę wysokich kar pienieznych.

Podobne nastawienie zajmuje Kalemba. Jak przekonywał, ustawa usuwa sprzeczność sposród prawem w europie. Wyjaśniał, że zakaz upraw GMO może być wylansowany bez zgody KE, podobnie jak to zrobiły inne panstwa, np. Francja czy Niemcy. Jego zdaniem ustawa ta wydaje sie byc rozwiązaniem kompromisowym, które akceptują m. in. przedstawiciele Greenpeace.

Kalemba zaznaczał, że nowy kształt ustawy jest konieczny, bowiem inaczej Polska musiałaby zapłacić 1-wsza mld zł kary (280 mln euro) za niedostosowanie przepisów do unijnych.

Również według przedstawienie premierowe Donalda Tuska w sprawie GMO podjęliśmy decyzję, która wydaje sie byc wymuszona przepisami unijnymi. Zadeklarował, że sam nie jest entuzjastą GMO. – _ Myślę, że można by tę decyzję podjąć dużo wcześniej, ale wszelcy – pan prezydent, rząd – dysponujemy ambiwalentne mniemanie. Z jednej strony zechcemy, aby Polska – wraz z względu w grożące kary – implementowała przepisy europejskie, dotyczy to także naszej kwestii. Swoja droga nie ma wśród nas konkternego, kto byłby entuzjastą GMO. Dlatego rząd przygotowywał na poziomie rozporządzeń glównie takie przepisy, które wykluczą w Polsce możliwość uprawiania GMO _ – mówił premier w listopadzie.

Tusk podkreślił jednocześnie, że obecnie większość pożywienia wydaje sie byc mniej lub bardziej modyfikowana genetycznie. _ – Przygniatająca większość produkcji kukurydzy badz soi, a więc podstawy paszowej na rzecz zwierząt na całym świecie to także modyfikacje genetyczne _ – zaznaczył.

Obowiązująca dotychczas ustawa o nasiennictwie z 2003 r. zakazywała rejestracji na terytorium polski odmian roślin modyfikowanych, zas także gospodarki tymi nasionami. Zakazy ów są jednakze niezgodne z prawem unijnym. Można było bowiem zarejestrować odmianę GMO w odrebnym kraju członkowskim UE; wówczas wpisywana jest ona w wykazu europejskim i jej hodowla jest legalna na całym obszarze Unii.

Dlatego rząd w 2011 r. zdecydował się na znowelizowanie ustawy i wykreślenie tych zapisów. Spotkało się to z negatywnym przyjęciem ze strony www opozycji i wieloma protestami ekologów. W nastepstwie prezydent po sierpniu ubiegłego roku zawetował ustawę jak i równiez zadeklarował, że przekaże do Sejmu własny projekt.

Prezydencka propozycja trafiła do Sejmu w kwietnio br. Była to faktycznie wcześniej zawetowana ustawa rządowa, ale przywrócono w pani a przepisy ustawy z 2003 r., dokad był wryty zakaz obrotu i zapisu GMO.

Morzem projektem odmian w ustawie pracował także rząd. W rezultacie Rada Ministrów, zdecydowała we wrześniu na włączenie własnych przepisów sluzace do projektu prezydenckiego. Podczas robót sejmowych przywrócono przepisy dotyczące obrotu jak i równiez rejestracji GMO, wpisano także upoważnienie na rzecz RM do wydania rozporządzeń zakazujących uprawy roślin transgenicznych – kukurydzy MON 810 i ziemniaków Amflora.

Przeciwnikom regulacji nie podoba się, że w toku prac sejmowych do prezydenckiego projektu wprowadzono przepisy umożliwiające obrót nasionami wpisanymi az do europejskiego rejestru, w tym GMO.