Forum Energii: Nasz kraj powinna negocjować środki z UE dzieki transform. ciepłownictwa

Forum Energii: Nasz kraj powinna negocjować środki z UE dzieki transform. ciepłownictwa
Category: gielda
27 lipca, 2020

„Polska dzierzy najbardziej spośród państw unijnych zanieczyszczone powietrze. Bez publicznego wsparcia skutecznej termomodernizacji jak i równiez wymiany źródeł ciepła koszta transformacji będą wysokie jak i równiez doprowadzą do wzrostu wartosci tam, dokad obecnie pali się malej jakości węglem lub śmieciami. Poprawa jakości powietrza daje też efekty globalnej obnizki emisji CO2. Dlatego ważne jest, by kwestie nieskalanego ciepła stanęły w centrum dyskusji o neutralności klimatycznej” – napisała prezes Forum Energii Joanna Maćkowiak-Pandera we wprowadzeniu sluzace do raportu.

Wedlug autorów referatu, priorytetem Lokalny w negocjacjach na temat swiezego budżetu Ue powinno być uzyskanie środków na transformację ciepłownictwa ku jego niskoemisyjności. Polska musi więc przedstawić w Brukseli cele, które zamierza zrealizować, tj.:

– zastąpienie węgla w ogrzewaniu gospodarstw domowych do 2030 r. innymi paliwami (gazem, pompami ciepła, ciepłem sieciowym i tak dalej. );

a mianowicie zmniejszenie zużycia energii końcowej przez konstrukcje o 25%;

– odejście od węgla w systemach ciepłowniczych az do 2035 r.;

– postep udziału OZE w wytwórczosci ciepła do 32% po 2030 r.;

– eedukcja emisji CO2 o przynajmniej 40% wzgledem obecnej emisji z ciepłownictwa (systemowego i niesystemowego), jakie mozliwosci stanowi około 9% obnizki w wielkosci kraju;

– ograniczenie ubóstwa energetycznego.

„Działania na rzecz tegoz sektora oddziaływają zarówno lokalnie, jak i globalnie. Istnieje ścisły związek pomiędzy poprawą jakości powietrza a redukcją emisji dwutlenku węgla. Likwidacja smogu w Polsce powstałego z ciepłownictwa doprowadzi do redukcji emisji CO2 o od 7% do 10% krajowej emisji” – podkreślono w raporcie.

Unijne środki dla ciepłownictwa popłyną głównie do gospodarstw domowych, co ulepszy jakość życia społeczeństwa, wskazano także.

„Społeczeństwo oczekuje zmian, a wyjawszy działań modernizacyjnych, w tym znaczącej poprawy efektywności energetycznej, np. wymiany źródeł ciepła, ciezko będzie utrzymać ceny na umiarkowanym poziomie” – odczytujemy dalej.

Pisarze podkreślili też, że polski rząd zauwaza konieczność naprawy powietrza, jakie mozliwosci widać m. in. w programach wsparcia, ale skala problemów w sektorze ciepłownictwa, zarówno systemowego, jak i szczególnego, jest faktycznie duża, że wysiłki ów trzeba uzupełnić dodatkowym strumieniem środków.