Dlaczego warto inwestować w ropę i gaz?

17 lutego 2021
Category: Więcej Informacji

Unikalne korzyści płynące z inwestowania w ropę i gaz

Wysoki potencjał zwrotu

To jest cały powód, dla którego warto inwestować w pierwszej kolejności, prawda?

Inwestycje w ropę i gaz oferują wysoki potencjał zwrotu. Może to być również bardziej ryzykowne, dlatego EnergyFunders oferuje sposoby dywersyfikacji inwestycji w wiele projektów odwiertów lub inwestowanie w kilka projektów na różnych etapach – eksploracji, rozwoju i eksploatacji.

Ulgi podatkowe dla inwestorów

Najbardziej oczywista korzyść z inwestowania w ropę i gaz wynika z dużych ulg podatkowych dla inwestorów, jakie daje wujek Sam. Możesz odliczyć do 80% swojej inwestycji w ciągu pierwszego roku. Daje to spory, natychmiastowy zwrot z inwestycji, nawet jeśli masz suchą dziurę.

Możesz również odpisać całą kwotę w ciągu pięciu lat. Dodatkowo, co roku otrzymasz 15% ulgę za wyczerpanie zapasów od przychodów z ropy i gazu.

Upewnij się, że masz wykwalifikowanego i kompetentnego doradcę podatkowego lub podatnika, który rozumie przepisy dotyczące inwestycji w ropę i gaz, aby upewnić się, że otrzymasz wszelkie możliwe odliczenia. Przeczytaj więcej o ulgach podatkowych dla inwestorów.

Życie inwestycyjne

Inwestycje w ropę i gaz oferują również długoterminowy potencjał zwrotu. Niektóre studnie są produkowane przez dekadę lub dłużej, zapewniając pasywny dochód przez lata.

Szybszy przepływ gotówki

Rentowny odwiert naftowy lub gazowy może być podobny do posiadania własnej renty, która zapewnia niezawodny, stały przepływ gotówki. W przypadku większości rent finansowych musisz opłacać składki przez kilka lat, zanim otrzymasz płatność. Porównaj to z dochodowym projektem związanym z ropą i gazem, w którym kwalifikujesz się do otrzymania płatności w miesiącu lub kwartale, w którym trafi ona do strefy płatności. Na pierwszą wypłatę możesz czekać tylko kilka miesięcy do roku, zamiast pięciu, 10 lub 20 lat.

  • Nasza platforma
  • Jak inwestować w ropę
  • Dlaczego warto inwestować w ropę i gaz
  • Ulgi podatkowe dla przemysłu naftowego
  • Partner generalny vs. partner komandytowy
  • Ryzyka i ujawnienia

Oblicz swoje oszczędności podatkowe

Twoje zyski brutto z tej inwestycji są opodatkowane w 85%. 15% ulga z tytułu wyczerpania stanowi dodatkową korzyść podatkową dla inwestycji w ropę i gaz.

Tylko dla inwestorów z USA. Skontaktuj się z doradcą finansowym, aby dowiedzieć się, jak odnosi się to do Ciebie.

Ważna informacja: Inwestowanie w energię i oferty prywatne są z natury ryzykowne, mogą stracić na wartości, nie są ubezpieczone, nie są gwarantowane i są przeznaczone dla inwestorów, którzy znają i chcą zaakceptować ryzyko związane z inwestycjami prywatnymi, w tym utratę całej inwestycji . Papiery wartościowe nie są przedmiotem publicznego obrotu, podlegają pewnym ograniczeniom i są przeznaczone dla inwestorów, którzy nie mają potrzeby dokonywania płynnych inwestycji. Zobacz dokumentację inwestycyjną, aby uzyskać więcej informacji i ważnych ujawnień. Inwestuj tylko tyle pieniędzy, ile możesz stracić. Ani Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, ani żadna federalna lub stanowa komisja ds. Papierów wartościowych ani organ regulacyjny nie zalecały ani nie zatwierdziły żadnej inwestycji ani dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji lub materiałów dostarczonych przez witrynę internetową lub za jej pośrednictwem.

EnergyFunders.com i EFMarketplace.com to witryny internetowe należące do EnergyFunders, LLC i przez nią obsługiwane. EFMarketplace.com to strona internetowa obsługiwana również przez EF Funding Portal, LLC, spółkę zależną EnergyFunders, LLC. EF Advisor, LLC jest zwolnionym doradcą w zakresie sprawozdawczości, który doradza podmiotom specjalnego przeznaczenia stosowanym w ofertach objętych regulacją D (zasada 506 rozporządzenia D ustawy o papierach wartościowych z 1933 r .; patrz 17 CFR § 230.506). Oddzielnie, oferty finansowania społecznościowego w ramach regulacji na EnergyFunders Marketplace są prowadzone przez EF Funding Portal, LLC, zarejestrowany portal finansowania i członek FINRA. Uzyskując dostęp do tej witryny i wszelkich jej stron, zgadzasz się na przestrzeganie naszych Warunków i zasad oraz Polityki prywatności. Ani EnergyFunders, LLC, EF Advisor, LLC, EF Funding Portal, LLC, ani ich podmioty stowarzyszone nie udzielają porad inwestycyjnych ani nie wydają zaleceń inwestycyjnych. Brak komunikacji,za pośrednictwem tej strony internetowej lub w jakimkolwiek innym medium, należy interpretować jako rekomendację dla jakiejkolwiek oferty zabezpieczeń na tej platformie inwestycyjnej lub poza nią. O ile nie określono inaczej, żadne papiery wartościowe wymienione w niniejszym dokumencie nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. Z późniejszymi zmianami ani żadną inną ustawą. Tylko akredytowani inwestorzy, zgodnie z definicją zawartą w 17 CFR § 230.501 (a) i osoby zamieszkałe za granicą w jurysdykcjach, w których obowiązują zwolnienia z rejestracji papierów wartościowych, mogą kupować papiery wartościowe przedstawione w ramach ofert objętych rozporządzeniem D (zasada 506 rozporządzenia D ustawy o papierach wartościowych z 1933 r .; patrz 17 CFR § 230, 506).lub jakikolwiek inny akt. Tylko akredytowani inwestorzy, zgodnie z definicją zawartą w 17 CFR § 230.501 (a) i osoby zamieszkałe za granicą w jurysdykcjach, w których obowiązują zwolnienia z rejestracji papierów wartościowych, mogą kupować papiery wartościowe przedstawione w ramach ofert objętych rozporządzeniem D (zasada 506 rozporządzenia D ustawy o papierach wartościowych z 1933 r .; patrz 17 CFR § 230, 506).lub jakikolwiek inny akt. Tylko akredytowani inwestorzy, zgodnie z definicją zawartą w 17 CFR § 230.501 (a) i osoby zamieszkałe za granicą w jurysdykcjach, w których obowiązują zwolnienia z rejestracji papierów wartościowych, mogą kupować papiery wartościowe przedstawione w ramach ofert objętych rozporządzeniem D (zasada 506 rozporządzenia D ustawy o papierach wartościowych z 1933 r .; patrz 17 CFR § 230, 506).

Korzystając z EnergyFunders.com i EFMarketplace.com, akceptujesz nasze Warunki świadczenia usług i Politykę prywatności oraz zgadzasz się na zgodę elektroniczną. Inwestując, akceptujesz naszą Umowę inwestorską.

Ważne ujawnienie: regulacje Oferty finansowania społecznościowego są z natury ryzykowne, mogą stracić na wartości, nie są ubezpieczone, nie są gwarantowane i są przeznaczone dla inwestorów, którzy znają i chcą zaakceptować ryzyko związane z inwestycjami prywatnymi, w tym utratę całej inwestycji. Papiery wartościowe leżące u podstaw rozporządzenia Oferty w zakresie finansowania społecznościowego nie są przedmiotem publicznego obrotu, podlegają pewnym ograniczeniom i są przeznaczone dla inwestorów, którzy nie potrzebują płynnej inwestycji. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji inwestycyjnej . Inwestuj tylko tyle pieniędzy, ile możesz stracić. Ani Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, ani żadna federalna lub stanowa komisja papierów wartościowych ani organ regulacyjny nie zalecały ani nie zatwierdziły żadnej inwestycji ani dokładności lub kompletności jakichkolwiek informacji lub materiałów dostarczonych przez lub za pośrednictwem strony internetowej.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy