Dlaczego konieczne jest uzgodnienie bankowe?

17 lutego 2021
Category: Może Również

Uzgodnienia bankowe są istotną częścią kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa, głównie w zakresie rozpoznawania błędów i oszustw. Procedura uzgadniania bankowego zapewnia niezależną weryfikację prawidłowości ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa i musi zostać zakończona przed sporządzeniem sprawozdania finansowego.

Dlaczego wymagamy uzgodnienia bankowego?

Wymogi dotyczące uzgodnień bankowych muszą być często wypełniane w celu niezależnego potwierdzenia zapisów księgowych firmy. Uzgodnienie bankowe wyjaśnia różnice między saldem biznesowym „Środki pieniężne na rachunku bankowym a saldem prezentowanym na wyciągu bankowym. Zarówno firma, jak i bank prowadzą zapisy księgowe dotyczące tych samych środków pieniężnych przy transakcjach bankowych. Te transakcje gotówkowe obejmują depozyty, zapłacone czeki, przelewy elektroniczne oraz opłaty bankowe / rządowe. Największe różnice między dwoma zestawami niezależnych zapisów księgowych można wyjaśnić różnicami czasowymi. tj. różnica czasu między wypisaniem, wysłaniem i zarejestrowaniem czeku a faktyczną realizacją czeku w banku.

Inne różnice występują, ponieważ czasami na zbiorze rekordów nie ma informacji o transakcjach gotówkowych, które zarejestrował drugi. tj. wpływy gotówkowe, które firma mogła odnotować, ale jeszcze nie zdeponowała, lub opłaty bankowe, które bank zapłacił z rachunku bankowego firmy, ale jeszcze nie poinformował o tym firmy. Ponadto różnice mogą pozostać wyjaśnione poprzez rejestrowanie błędów, a nawet nieuczciwych działań, tj. Osoba rejestruje wpływy gotówkowe w dokumentach biznesowych, ale nie przechowuje środków pieniężnych na firmowym rachunku bankowym.

Innym powodem dokonywania uzgodnień bankowych jest autoryzacja kwoty pieniędzy, którą firma ma w zasadzie do dyspozycji. Kwota gotówkowa zapisana na wyciągu bankowym niekoniecznie musi być kwotą, którą firma może wydać. Wynika to z faktu, że bank nie wie o czekach, które zostały zapłacone, ale jeszcze nie zostały przekazane do banku.

Przed przygotowaniem sprawozdań finansowych, Twój księgowy potwierdzi dokumentację kasową firmy poprzez wypełnienie uzgodnienia bankowego. Jeżeli różnice między rachunkiem „Gotówka na rachunku bankowym w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa a zapisami księgowymi banku przedstawionymi na wyciągu bankowym można wyjaśnić za pomocą procedury uzgodnienia bankowego, wówczas księgowy zwiększył zaufanie do dokładności dokumentacji księgowej przedsiębiorstwa . Uzgodnienia bankowego wymagają również audytorzy, którzy sprawdzają prawidłowość sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa. Te audyty mogą być przeprowadzane w celach podatkowych, finansowych lub sprawozdawczych.

Podsumowując, znaczenie i potrzeba uzgodnienia bankowego można przedstawić w następujący sposób:

 • Pomoc w procedurze uzgadniania z bankiem pozwala rozpoznać wszelkie błędy popełnione przez firmę lub bank (rzadko)
 • Bank pomaga firmie w rozpoznawaniu faktycznych środków pieniężnych dostępnych do wydaniaUzgodnienie bankowe pomoże rozpoznać wszelkie oszukańcze działania związane z aktywami pieniężnymi firmyUzgodnienie bankowe może również wskazywać na nadmierne opóźnienia w rozliczaniu czeków.Zrównoważone uzgodnienia bankowe dają pewność co do dokładności księgowości biznesowejUzgodnienie banku jest obowiązkowe dla audytorów sprawozdań finansowych. Poniżej przedstawiono główne korzyści płynące z pracy z kontem uzgadniającym:

  Spójne źródło danych – biznes rozliczeń uzgadniania zapewnia spójne i precyzyjne dane, które można łatwo wykorzystać do celów związanych z podejmowaniem decyzji. To z kolei gwarantuje kompetencję w organizacji pracy i nie wymaga nakładu czasu.

  Zmaksymalizuj swój zwrot z inwestycji: praca rozliczeniowa uzgodnień zapewnia znaczną redukcję kosztów i zapewnia wysoki zwrot z aktywów.

  Praca o wysokiej wyższości – Głównymi korzyściami z pracy w rozliczeniach pojednawczych jest uzyskanie wysokiej jakości pracy zgodnie z Twoimi potrzebami za rozsądną cenę.

  Papiery wartościowe, jednolitość, szybki wzrost, szybkość, usługi i poprawa satysfakcji klienta, lepsza prezentacja, efektywne środowisko pracy zaplecza to główne cele rozliczania uzgadniania.

  Pracujemy 24/7 dni, aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy